Kampania „Nie daj się zabić w ciemności. Świeć odblaskiem” w Gminie Karczmiska

Gmina Karczmiska od wielu lat aktywnie włącza się w działania prewencyjne dotyczące podnoszenia stanu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców. Dzięki współpracy z Komedą Powiatową Policji (KPP) w Opolu Lubelskim, instytucjami ubezpieczeniowymi – samorząd w latach ubiegłych zakupił opaski odblaskowe dla dzieci i młodzieży oraz kamizelki odblaskowe dla członków z Klubu Seniora z Karczmisk oraz przeprowadził szereg spotkań w tym zakresie.

Wzrost ilości wypadków drogowych (w tym śmiertelnych) z udziałem pieszych zapoczątkował w KPP w Opolu Lubelskim w listopadzie 2017 r. kolejną kampanię pt.: „Nie daj się zabić w ciemności. Świeć odblaskiem”. Kampania skierowana jest do wszystkich mieszkańców powiatu opolskiego, a w ramach prowadzonych działań policjanci spotykali się z mieszkańcami i rozmawiali na temat korzyści płynących z korzystania z kamizelek odblaskowych i odblasków.

W 2017 r. działania związane z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w Gminie Karczmiska zostały skierowane na uczniów i wychowanków oraz nauczycieli Zespołu Szkół w Karczmiskach. Efektem prowadzonej kampanii było z zorganizowanie pogadanek prewencyjnych dla dzieci i zakupienie ze środków budżetu Gminy 640 szt. odblasków pulsacyjnych – ledowych. Edyta Żur wraz z pracownikami  KPP w Opolu Lubelskim podczas pięciu spotkań z uczniami i wychowankami Zespołu Szkół w Karczmiskach poruszała kwestie związane z bezpiecznym, odpowiedzialnym poruszaniem się pod drogach, agresją oraz zdarzeniami drogowymi, jakie miały miejsce na terenie powiatu. Podsumowaniem każdego spotkania było wręczenie dzieciom i młodzieży odblasków przez Sławomira Goliszka  – inspektora Urzędu Gminy.

Szybko i sprawnie przeprowadzona kampania w Gminie Karczmiskach mająca na celu podniesienia stanu bezpieczeństwa najmłodszych oraz najmniej doświadczonych uczestników ruchu drogowego zasługuje na uznanie. Na edukację naszych dzieci w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego musimy spojrzeć szerzej. Jest to zadanie nie tylko dla policji ale również rodziców, nauczycieli, instytucji ubezpieczeniowych, samorządów czy mediów. Wszyscy odpowiadamy za podnoszenie wiedzy i świadomości dzieci w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. Odbyte spotkania i pogadanki w Zespole Szkół w Karczmiskach oraz wręczone elementy odblaskowe dobrze wpisały się w prowadzoną kampanię, którą należy kontynuować w następnych latach.