Podatki i opłaty lokalne

Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z Uchwałą Nr V/29/2019 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub., poz. 860), od 1 marca 2019 r. opłaty te wynoszą:

Rodzaj nieruchomości Wysokość miesięcznej opłaty ze względu na sposób zbiórki odpadów
segregacja brak segregacji
zamieszkała 10,50 zł od każdej osoby zamieszkującej 21,00 zł od każdej osoby zamieszkującej
niezamieszkała

(dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej)

za pojemnik o pojemności:

60 l – 15,00

120 l – 27,00

240 l – 54,00

1100 l – 239,00

7000 l – 1280,00

za pojemnik o pojemności:

60 l – 30,00

120 l – 54,00

240 l – 108,00

1100 l – 478,00

7000 l – 2560,00

 

Opłaty należy uiszczać z dołu w terminach kwartalnych: do 31 marca za I kwartał, do 30 czerwca za II kwartał, do 30 września za III kwartał, do 31 grudnia za IV kwartał – gotówką, kartą płatniczą lub telefonem w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy P.B.S. Opole Lubelskie O/Karczmiska nr 52 8734 0008 0040 0299 2000 0010.