Podatki i opłaty lokalne

Informacja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Nr XIX/108/2020 Rady Gminy Karczmiska z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub., poz. 3380 z późn. zm.), od dnia 1 sierpnia 2020 r. opłaty te wynoszą:

Wysokość miesięcznej opłaty ze względu na sposób zbiórki odpadów

segregacja stawka podwyższona za odpady
odebrane jako nieselektywne
18,00
od każdej osoby  zamieszkującej
36,00
od każdej osoby zamieszkującej

 

Opłaty należy uiszczać z dołu w terminach kwartalnych:

do 31 marca za I kwartał,

do 30 czerwca za II kwartał,

do 30 września za III kwartał,

do 31 grudnia za IV kwartał.

Informujemy jednocześnie, iż opłaty można realizować gotówką, kartą płatniczą lub telefonem w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego, utworzony dla każdego płatnika w celu rozliczeń tej opłaty.