Aktualności

Komunikat

Ze względu na obecną trudną sytuację epidemiologiczną, informuję wszystkich Państwa Sołtysów oraz mieszkańców naszej gminy zainteresowanych tematyką sesji i proszę o pozostanie w domach i ewentualne śledzenie obrad w Internecie.

Proszę o wyrozumiałość w tym trudnym dla nas wszystkich okresie oraz przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia i stosowanie się do nich.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Nowaczek

XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 1000 na Hali Sportowej w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczmiska w roku 2020.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie współdziałania z Gminą Wilków w zakresie działań związanych z monitoringiem składowiska odpadów w Rogowie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Wstrzymanie zbiórki odzieży przez PCK

Informacja o wstrzymaniu zbiórki odzieży używanej do pojemników PCK

Z uwagi na ogłoszenie przez WHO pandemii wirusa SARS-Cov-2 i wprowadzeniem stanu epidemii na terenie naszego kraju, Polski Czerwony Krzyż  czasowo zawiesza (do końca maja – lub do odwołania, jeżeli stan epidemii będzie się utrzymywał) zbiórkę odzieży używanej do pojemników PCK.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców  o wstrzymanie się w tym okresie z oddawaniem odzieży używanej do pojemników.

Komunikat OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach informuje, iż w dniach 3, 6, 7 i 8 kwietnia 2020 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 będzie dostarczana 3 tura żywności bezpośrednio do osób, które posiadają skierowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (podprogram 2019).

W piątek (3 kwietnia 2020 r.) paczki z żywnością będą dostarczane dla mieszkańców Karczmisk, w dalszej kolejności do pozostałych mieszkańców z poszczególnych miejscowości.

Paczka żywnościowa zostanie dostarczona pod wskazany adres, pamiętajmy o zachowaniu bezpiecznej odległości od rozmówcy – zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

Więcej o: Informacja Wojewody Lubelskiego

Informacja Wojewody Lubelskiego

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 25 marca 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 522).

Więcej o: Stan epidemii – Informacja Wojewody Lubelskiego

Stan epidemii – Informacja Wojewody Lubelskiego


INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 marca 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491).