Organizacja urzędu

Kierownictwo Urzędu Gminy Karczmiska

Goliszek Janusz Wójt Gminy

Rudnicki Edward Sekretarz Gminy

Ciszewska Agnieszka    Skarbnik Gminy

 

Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja Ludności

Zielińska Anna    Kierownik USC

 

Stanowiska samodzielne

Bochra Justyna    Podinspektor ds. kadr i księgowości budżetowej

Kałdonek Elżbieta    Inspektor ds. zarzadzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego

Goliszek Sławomir    Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu, promocji  i spraw społecznych

Czarnota Renata    Inspektor ds. pomocy rodzinie

Referat organizacyjny

Rudnicki Edward    Kierownik Referatu

Żółkiewska Elżbieta    Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej i sekretariatu

Kwolczak Hanna    Inspektor ds. obsługi rady gminy i archiwum

Dyka Marcin    Starszy Informatyk


Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Drogownictwa

Bigos Mariusz    Kierownik Referatu

Makolus Grzegorz    Inspektor ds. zamówień publicznych i programów UE

Piłat Magdalena    Referent ds. gospodarki przestrzennej

Starek Władysław    Inspektor ds. inwestycji i drogownictwa

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska

Socha Katarzyna    Kierownik Referatu

Nowaczek-Czapla Urszula    Inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i mienia komunalnego

Zięba Joanna    Inspektor ds. działalności gospodarczej

Bochra Zbigniew    Podinspektor ds. gospodarki odpadami

 

Referat Finansowy

Ciszewska Agnieszka    Skarbnik Gminy

Wciseł  Teresa    Główny Księgowy

Adamczyk Mariola    Inspektor ds. płac i księgowości budżetowej

Izabela Furtak St. referent ds. rozliczeń podatku VAT

Depta Jolanta    Inspektor ds. podatków od osób prawnych i księgowości podatkowej

Piłat Anna    Inspektor  ds. podatków od osób fizycznych

Sosik-Madani Ewelina    Referent ds. obsługi kasowej