Organizacja urzędu

Kierownictwo Urzędu Gminy Karczmiska

Goliszek Janusz    Wójt Gminy

Łabęcka-Jaroszuk    Tatiana Zastępca Wójta Gminy

Rudnicki Edward    Sekretarz Gminy

Socha Katarzyna    Skarbnik Gminy

 

Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja Ludności

Zielińska Anna    Kierownik USC

 

Stanowiska samodzielne

Bochra Justyna    Inspektor ds. kadr i księgowości budżetowej

Kałdonek Elżbieta    Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego

Goliszek Sławomir    Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu, promocji  i spraw społecznych

Czarnota Renata    Inspektor ds. pomocy rodzinie

 

Referat organizacyjny

Rudnicki Edward    Kierownik Referatu

Pietras-Złotucha Karolina    Podinspektor ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu

Żółkiewska Elżbieta    Inspektor ds. obsługi rady gminy i archiwum

Dyka Marcin   Informatyk Urzędu


Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Drogownictwa

Łabęcka-Jaroszuk   Tatiana    Kierownik Referatu

Makolus Grzegorz    Inspektor ds. zamówień publicznych i programów UE

Piłat Magdalena    Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej

Starek Władysław    Inspektor ds. inwestycji i drogownictwa

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska

Bochra Zbigniew    Kierownik Referatu

Wróblewska Karolina    Podinspektor ds. mienia komunalnego

Zięba Joanna    Inspektor ds. działalności gospodarczej

 

Referat Finansowy

Ciszewska Agnieszka    Skarbnik Gminy

Wciseł  Teresa    Główny Księgowy

Adamczyk Mariola    Inspektor ds. płac i księgowości budżetowej

Izabela Furtak Inspektor ds. księgowości budżetowej

Depta Jolanta    Inspektor ds. podatków od osób prawnych i księgowości podatkowej

Piłat Anna    Inspektor  ds. podatków od osób fizycznych

Sosik-Madani Ewelina    Referent ds. obsługi kasowej