Organizacja urzędu

Kierownictwo Urzędu Gminy Karczmiska

Goliszek Janusz    Wójt Gminy

Łabęcka-Jaroszuk    Tatiana Zastępca Wójta Gminy

Rodzik Zenon Sekretarz Gminy

Socha Katarzyna    Skarbnik Gminy

 

Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja Ludności

Zielińska Anna    Kierownik USC

 

Stanowiska samodzielne

Bochra Justyna    Inspektor ds. kadr i księgowości budżetowej

Kałdonek Elżbieta    Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego

Goliszek Sławomir    Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu, promocji  i spraw społecznych

Czarnota Renata    Inspektor ds. pomocy rodzinie

 

Referat organizacyjny

Rodzik Zenon Kierownik Referatu

Pietras-Złotucha Karolina    Podinspektor ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu

Żółkiewska Elżbieta    Inspektor ds. obsługi rady gminy i archiwum

Dyka Marcin   Informatyk


Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Drogownictwa

Makolus Grzegorz    Inspektor ds. zamówień publicznych i programów UE

Piłat Magdalena    Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej

Starek Władysław    Inspektor ds. inwestycji i drogownictwa

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska

Bochra Zbigniew    Kierownik Referatu

Wróblewska Karolina    Podinspektor ds. mienia komunalnego

Zięba Joanna    Inspektor ds. działalności gospodarczej

 

Referat Finansowy

Socha Katarzyna   Skarbnik Gminy

Adamczyk Mariola   Główny Księgowy/Kierownik Referatu

Fliszkiewicz-Kowalka Anna   Referent ds. płac i księgowości budżetowej

Furtak Izabela Inspektor ds. księgowości budżetowej

Śliwa Justyna Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Depta Jolanta    Inspektor ds. podatków od osób prawnych i księgowości podatkowej

Piłat Anna    Inspektor  ds. podatków od osób fizycznych

Sosik-Madani Ewelina    Referent ds. obsługi kasowej