Organizacja urzędu

Kierownictwo Urzędu Gminy Karczmiska

Goliszek Janusz Wójt Gminy

Socha Katarzyna Zastępca Wójta Gminy

Rudnicki Edward Sekretarz Gminy

Ciszewska Agnieszka Skarbnik Gminy

 

Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja Ludności

Zielińska Anna    Kierownik USC

 

Stanowiska samodzielne

Bochra Justyna    Podinspektor ds. kadr i księgowości budżetowej

Kałdonek Elżbieta    Inspektor ds. zarzadzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego

Goliszek Sławomir    Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu, promocji  i spraw społecznych

Czarnota Renata    Inspektor ds. pomocy rodzinie

Referat organizacyjny

Rudnicki Edward    Kierownik Referatu

Pietras-Złotucha Karolina    Podinspektor ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu

Żółkiewska Elżbieta    Inspektor ds. obsługi rady gminy i archiwum

Dyka Marcin    Starszy Informatyk


Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Drogownictwa

Bigos Mariusz    Kierownik Referatu

Makolus Grzegorz    Inspektor ds. zamówień publicznych i programów UE

Piłat Magdalena    Referent ds. gospodarki przestrzennej

Starek Władysław    Inspektor ds. inwestycji i drogownictwa

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska

 

Nowaczek-Czapla Urszula    Inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i mienia komunalnego

Wróblewska karolina – Referent ds. mienia komunalnego

Zięba Joanna    Inspektor ds. działalności gospodarczej

Bochra Zbigniew    Podinspektor ds. gospodarki odpadami

 

Referat Finansowy

Ciszewska Agnieszka    Skarbnik Gminy

Wciseł  Teresa    Główny Księgowy

Adamczyk Mariola    Inspektor ds. płac i księgowości budżetowej

Izabela Furtak St. referent ds. rozliczeń podatku VAT

Depta Jolanta    Inspektor ds. podatków od osób prawnych i księgowości podatkowej

Piłat Anna    Inspektor  ds. podatków od osób fizycznych

Sosik-Madani Ewelina    Referent ds. obsługi kasowej