Książka telefoniczna Urzędu Gminy Karczmiska

Numery telefonów Urzędu Gminy:
  • 81 828 70 26
  • 81 828 70 40
  • 81 828 70 59 (bezpośredni do Kierownika USC)

Połączenie z którymkolwiek z powyższych numerów umożliwi wybranie numeru wewnętrznego i połączenie z odpowiednim pracownikiem urzędu.

FAX Urzędu:
  • 81 828 70 26 wew. 25

Wykaz numerów wewnętrznych
Imię i nazwisko Stanowisko Nr. wewnętrzny
Goliszek Janusz Wójt Gminy 101
Tatiana Łabęcka-Jaroszuk
Zastępca Wójta Gminy 102
Rudnicki Edward Sekretarz Gminy 103
Katarzyna Socha
Skarbnik Gminy 104
Nowaczek Jacek Przewodniczący Rady Gminy 108
Zielińska Anna Kierownik USC 105
Tatiana Łabęcka-Jaroszuk Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Drogownictwa 106
Zbigniew Bochra
Kierownik referatu ochrony środowiska i mienia komunalnego 107
Goliszek Sławomir Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu, promocji  i spraw społecznych 111
Kałdonek Elżbieta Inspektor ds. zarzadzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego 112
Czarnota Renata Inspektor ds. pomocy rodzinie (500+) 113
Żółkiewska Elżbieta
Inspektor ds. obsługi rady gminy i archiwum 114
Dyka Marcin Informatyk 115
Makolus Grzegorz Inspektor ds. zamówień publicznych i programów UE 116
Piłat Magdalena Referent ds. gospodarki przestrzennej 117
Starek Władysław Inspektor ds. inwestycji i drogownictwa 118
Nowaczek-Czapla Urszula Inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i mienia komunalnego 119
Zięba Joanna Inspektor ds. działalności gospodarczej 120
Bochra Zbigniew Podinspektor ds. gospodarki odpadami 121
Wciseł  Teresa Główny Księgowy 122
Adamczyk Mariola Inspektor ds. płac i księgowości budżetowej 123
Izabela Furtak St. referent ds. rozliczeń podatku VAT 123
Bochra Justyna Podinspektor ds. kadr i księgowości budżetowej 124
Depta Jolanta Inspektor ds. podatków od osób prawnych i księgowości podatkowej 126
Piłat Anna Inspektor  ds. podatków od osób fizycznych 127
Sosik-Madani Ewelina Referent ds. obsługi kasowej 128
Karolina Pietras-Złotucha
Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej i sekretariatu 133