Książka telefoniczna Urzędu Gminy Karczmiska

Numery telefonów Urzędu Gminy:
  • 81 828 70 26
  • 81 828 70 40
  • 81 828 70 59 (bezpośredni do Kierownika USC)

Połączenie z którymkolwiek z powyższych numerów umożliwi wybranie numeru wewnętrznego i połączenie z odpowiednim pracownikiem urzędu.

FAX Urzędu:
  • 81 828 70 26 wew. 25

Wykaz numerów wewnętrznych
Imię i nazwisko Stanowisko Nr. wewnętrzny
Goliszek Janusz Wójt Gminy 101
Socha Katarzyna Zastępca Wójta Gminy 102
Rudnicki Edward Sekretarz Gminy 103
Ciszewska Agnieszka Skarbnik Gminy 104
Nowaczek Jacek Przewodniczący Rady Gminy 108
Zielińska Anna Kierownik USC 105
Bigos Mariusz Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Drogownictwa 106
Socha Katarzyna  Zastępca Wójta Gminy 107
Goliszek Sławomir Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu, promocji  i spraw społecznych 111
Kałdonek Elżbieta Inspektor ds. zarzadzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego 112
Czarnota Renata Inspektor ds. pomocy rodzinie (500+) 113
Kwolczak Hanna Inspektor ds. obsługi rady gminy i archiwum 114
Dyka Marcin Informatyk 115
Makolus Grzegorz Inspektor ds. zamówień publicznych i programów UE 116
Piłat Magdalena Referent ds. gospodarki przestrzennej 117
Starek Władysław Inspektor ds. inwestycji i drogownictwa 118
Nowaczek-Czapla Urszula Inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i mienia komunalnego 119
Zięba Joanna Inspektor ds. działalności gospodarczej 120
Bochra Zbigniew Podinspektor ds. gospodarki odpadami 121
Wciseł  Teresa Główny Księgowy 122
Adamczyk Mariola Inspektor ds. płac i księgowości budżetowej 123
Izabela Furtak St. referent ds. rozliczeń podatku VAT 123
Bochra Justyna Podinspektor ds. kadr i księgowości budżetowej 124
Depta Jolanta Inspektor ds. podatków od osób prawnych i księgowości podatkowej 126
Piłat Anna Inspektor  ds. podatków od osób fizycznych 127
Sosik-Madani Ewelina Referent ds. obsługi kasowej 128
Żółkiewska Elżbieta Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej i sekretariatu 133