Książka telefoniczna Urzędu Gminy Karczmiska

Numery telefonów Urzędu Gminy:
  • 81 828 70 26
  • 81 828 70 40
  • 81 828 70 59 (bezpośredni do Kierownika USC)

Połączenie z którymkolwiek z powyższych numerów umożliwi wybranie numeru wewnętrznego i połączenie z odpowiednim pracownikiem urzędu.

FAX Urzędu:
  • 81 828 70 26 wew. 25

Wykaz numerów wewnętrznych
Imię i nazwisko Stanowisko Nr. wewnętrzny
Goliszek Janusz Wójt Gminy 101
Tatiana Łabęcka-Jaroszuk
Zastępca Wójta Gminy 102
Zenon Rodzik
Sekretarz Gminy 103
Katarzyna Socha
Skarbnik Gminy 104
Nowaczek Jacek Przewodniczący Rady Gminy 108
Zielińska Anna Kierownik USC 105
Zbigniew Bochra
Kierownik referatu ochrony środowiska i mienia komunalnego 107
Kubiś Anna
Punkt Obsługi Klienta 110
Goliszek Sławomir Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu, promocji  i spraw społecznych 111
Kałdonek Elżbieta Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego
Zastępca Kierownika USC
112
Czarnota Renata Inspektor ds. pomocy rodzinie (500+) 113
Żółkiewska Elżbieta
Inspektor ds. obsługi rady gminy i archiwum 114
Dyka Marcin Informatyk Urzędu 115
Makolus Grzegorz Inspektor ds. zamówień publicznych i programów UE 116
Piłat Magdalena Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej 117
Biernacka Anna
Inspektor ds. inwestycji i drogownictwa 118
Wróblewska Karolina
Podinspektor ds. mienia komunalnego 119
Zięba Joanna Inspektor ds. działalności gospodarczej 120
Nowaczek Anna Podinspektor ds. gospodarki odpadami 121
Adamczyk Mariola Główny Księgowy 122
Walencik Anna
Podinspektor ds. księgowości budżetowej 123
Śliwa Justyna
Podinspektor ds. księgowości budżetowej 123
Fliszkiewicz-Kowalska Anna
Podinspektor ds. płac i księgowości budżetowej 130
Bochra Justyna Inspektor ds. kadr i księgowości budżetowej 124
Depta Jolanta Inspektor ds. księgowości podatkowej 126
Piłat Anna Inspektor  ds. podatków od osób fizycznych 127
Górniak Natalia
Referent ds. obsługi kasowej i podatków prawnych 128
Pietras-Złotucha Karolina
Podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej i sekretariatu 133