Komisje stałe Rady Gminy Karczmiska

Komisja Rewizyjna:
Leszek Nowaczek – Przewodniczący Komisji
Jolanta Pajdowska – członek Komisji
Elżbieta Popiołek – członek Komisji
Agnieszka Jarosz – członek Komisji
Michał Walencik – członek Komisji

Komisja Budżetu, Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego:
Marcin Jarosz – Przewodniczący Komisji
Krzysztof Karaś – członek Komisji
Henryk Bartnik – członek Komisji
Wiesław Cholewa – członek Komisji
Agnieszka Jarosz – członek Komisji
Małgorzata Karaś – członek Komisji
Robert Nadzieja – członek Komisji
Jacek Nowaczek – członek Komisji
Leszek Nowaczek – członek Komisji
Elżbieta Popiołek – członek Komisji
Ryszard Tracz – członek Komisji
Przemysław Węgrzyn – członek Komisji
Jacek Bojarski – członek Komisji

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej:
Ryszard Tracz – Przewodniczący Komisji
Jolanta Pajdowska – członek Komisji
Krzysztof Karaś – członek Komisji
Michał Walencik – członek Komisji

Komisja Rolnictwa, Ochrony środowiska, Handlu i Usług:
Małgorzata Karaś – Przewodnicząca Komisji
Henryk Bartnik – członek Komisji
Wiesław Cholewa – członek Komisji
Marcin Jarosz – członek Komisji
Robert Nadzieja – członek Komisji
Ryszard Tracz – członek Komisji
Przemysław Węgrzyn – członek Komisji