Kalendarz Imprez

Kalendarz planowanych imprez w Gminie Karczmiska
w 2018 roku

 

Data Nazwa imprezy Miejsce organizacji imprezy Organizator/współ-organizator Krótki opis Kontakt (osoba do kontaktu,
nr telefonu, email)
05. 01.2018 Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek
w Karczmiskach
Zespół Szkół
w Karczmiskach
Gmina Karczmiska
Gminna Biblioteka
i Dom Kultury (GBiDK)
w Karczmiskach
Zespół Szkół (ZS)
w Karczmiskach
Festiwal służy propagowaniu śpiewania kolęd i pastorałek, umuzykalnianiu dzieci i młodzieży, wymianie doświadczeń między prowadzącymi zespoły, a także służy integracji środowiska. Festiwal ma charakter otwarty, wychodzi poza gminę, powiat, a czasami nawet województwo. Występy podzielone są na kategorie: soliści, chóry, zespoły wokalne. Jest okazją do spotkań, zawiązy-wania nowych znajomości i promocji Gminy. Ewa Nowaczek – Dyr. GBiDK
tel. 81 828 70 69
e-mail: karczmiska_biblioteka@interia.pl
Beata Małecka-Perszko W-ce Dyr. ZS
e-mail: perszkobeata@interia.pl
tel. 81 828 70 34 w. 25
Styczeń – grudzień 2018 „W zdrowym ciele zdrowy duch” Hala sportowa
w Karczmiskach
Towarzystwo Rozwoju Ziemi Karczmiskiej (TRZK) Zajęcia aerobiku dla kobiet z terenu Gminy mające na celu integrację społeczną oraz propagujące sport i zdrowy styl życia. Mirosław Hałas – Prezes TRZK
tel. 889 760 811
Lidia Hałas – tel. 668 434 378
14.01.2018 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ZS w Karczmiskach GBiDK w Karczmiskach Coroczna impreza charytatywna -połączenie finałowej kwesty ulicznej z koncertem rozrywko-wym. Podczas finału występy artystyczne, licytacje, loteria, kawiarenka. Marcin Chojnacki – GBiDK
tel. 81 8287069
gbidk.karczmiska@interia.pl
20.01.2018 „Bal karnawałowy” Szkoła Podstawowa
w Karczmiskach
ZS w Karczmiskach
Przedszkole Karczmiskach
Impreza otwarta, organizowana dla wszystkich grup przedszkolnych. W-ce Dyr. ZS w Karczmiskach

Joanna Brzozowska-Samolej

tel. 81 8287043

e-mail: przed.karczmiska@op.pl

21.01.2018 Spotkanie noworoczno-karnawałowe remiza OSP Karczmiska KGW Karczmiska Cykliczne spotkanie noworoczno-karnawałowe organizowane przez KGW Karczmiska z udziałem organizacji społecznych, instytucji gminnych i władz samorządowych. Małgorzata Karaś – Przew. KGW
tel. 887808159
22.01.2018 Dzień Babci i Dziadka Żłobek w Karczmiskach Żłobek w Karczmiskach Zabawy w grupach z udziałem zaproszonych gości, rodziców, babć i dziadków. Grażyna Zaborska – Dyr. Żłobka
te. 608 473 990
24.01.2018 „Dzień Babci i Dziadka”, Dzień Seniora  

Szkoła Podstawowa
w Karczmiskach

ZS w Karczmiskach
Przedszkole
w Karczmiskach
Uroczystość przedszkolna mająca na celu budowania więzi emocjonalnych z dziadkami, szacunku dla osób star-szych, zaprezentowania przez dzieci swoich umiejętności „aktorskich”
i wokalnych.
Wicedyr. ZS w Karczmiskach

Joanna Brzozowska-Samolej

tel. 81 8287043
e-mail: przed.karczmiska@op.pl

24.01.2018 Turniej tenisa stołowego o „Puchar Wójta Gminy” hala sportowa
w Karczmiskach
Uczniowski Klub Sportowy (UKS) ZS w Karczmiskach,
GBiDK w Karczmiskach
Rozwijanie aktywności oraz umiejętności sportowych mieszkańców Gminy Karczmiska (dzieci, młodzieży i dorosłych) oraz propagowanie gry w tenisa stołowego. Jerzy Piłat – Prezes UKS ZS
w Karczmiskach, tel. 723 678 874
29.01-11.02.2018

 

Ferie Zimowe 2018

w GBiDK

 

GBiDK
w Karczmiskach
GBiDK
w Karczmiskach
Zajęcia z dziećmi w czasie ferii zimowych: gry
i zabawy stolikowe, zajęcia plastyczne, tenis stołowy, zabawy na świeżym powietrzu i zabawy animacyjne.
Animatorzy, bibliotekarze, instrukt., GBiDK tel. 81 8287069

gbidk.karczmiska@interia.pl

01.02.2018 VIII Gminny Turniej Szachowy GBiDK
w Karczmiskach
GBiDK
w Karczmiskach
Rozgrywki szachowe o puchar Wójta Gminy. Turniej rozgrywany w trzech kategoriach: open, kobiety, juniorzy. Robert Błaziak Marcin Chojnacki- GBiDK tel. 81 8287069

gbidk.karczmiska@interia.pl

27.02.2018 Dzień Patrona Gimnazjum ZS w Karczmiskach,
Gimnazjum w Karczmiskach
ZS w Karczmiskach Święto szkoły poświęcone patronowi Mikołajowi Kopernikowi jest okazją do podsumowań sukcesów uczniów i szkoły oraz do występów artystycznych. Uczniowie dedykują Patronowi swoje talenty
w postaci prac plastycznych, literackich, artystycz.
Beata Małecka-Perszko, W-ce Dyr. ZS
e-mail: perszkobeata@interia.pl
tel. 81 828 70 34 w. 25
luty/marzec 2018 Lekcje muzealne GBiDK
w Karczmiskach
GBiDK
w Karczmiskach
Lekcje muzealne adresowane do przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży szkolnej dotyczące tematyki regionalnej. Marcin Chojnacki- GBiDK

tel. 81 8287069

gbidk.karczmiska@interia.pl

09.03.2018 „W krainie wierszy Wandy Chotomskiej” ZS w Karczmiskach
Szkoła Filialna
w Głusku
ZS w Karczmiskach,
GBiDKw Karczmiskach
Uroczystość ma charakter konkursu wiedzy o życiu i twórczości Wandy Chotomskiej dla klas I-III Szkoły Podstawowej. Podczas jego trwania prezentowana jest część artystyczna w wykonaniu uczniów ze szkoły w Głusku. Beata Małecka-Perszko, W-ce Dyr. ZS
e-mail: perszkobeata@interia.pl
tel. 81 828 70 34 w. 25
16.03.2018 Dzień Świętego Patryka ZS w Karczmiskach ZS w Karczmiskach Uroczysty dzień przeznaczony na poznawanie historii i kultury Irlandii- państwa, z którym Szkoła Podstawowa i Gimnazjum od wielu lat współ-pracuje w ramach projektów Comenius i Erasmus. Beata Małecka-Perszko, W-ce Dyr. ZS
e-mail: perszkobeata@interia.pl
tel. 81 828 70 34 w. 25
Marzec 2018 r Wielkanocny Jarmark Sztuki

i Rękodzieła

GBiDK w Karczmiskach GBiDK w Karczmiskach Kiermasz świąteczny związany ze świętami Wiel-kiej Nocy. Wystawa wielkanocnego stołu i stroi-ków świątecznych. Barbara Jakubowska

tel. 81 8287069

gbidk.karczmiska@interia.pl

 

10.03.2018 Turniej piłki siatko-wej o „Puchar Wójta Gminy” z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Hala sportowa
w Karczmiskach
UKS ZS w Karczmiskach oraz ZS w Karczmiskach Rozwijanie aktywności oraz umiejętności sportowych mieszkańców Gminy Karczmiska (kobiet) oraz propagowanie gry w piłkę siatkową. Jerzy Piłat – Prezes UKS ZS

tel. 723 678 874

Piotr Długosz – Dyr. Zespołu Szkół

tel. 81 828 70 34 w. 12

28.03.2018 Apel Wielkanocny ZS w Karczmiskach
oraz Szkoły Filialne
ZS w Karczmiskach Apel Wielkanocny gromadzący całą społeczność szkolną z udziałem rodziców uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. Beata Małecka-Perszko, W-ce Dyr. ZS
e-mail: perszkobeata@interia.pl
tel. 81 828 70 34 w. 25
Kwiecień 2018 Gminne eliminacje XXXVII Małego Konkursu Recytator-skiego GBiDK Karczmiska GBiDK
w Karczmiskach
Wieloetapowy konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Karczmiska. Beata Kwiatkowska – GBiDK

tel. 81 8287069

gbidk.karczmiska@interia.pl

 

23.04.2018 Dzień Ziemi ZS w Karczmiskach
Szkoła Filialna w Głusku
ZS w Karczmiskach Uroczystość wpisuje się w działania ekologiczne i budzenie postaw szacunku dla przyrody i drugiego człowieka. Beata Małecka-Perszko, W-ce Dyr. ZS
e-mail: perszkobeata@interia.pl
tel. 81 828 70 34 w. 25
25.04.2018 Światowy Dzień Zdrowia ZS w Karczmiskach
Szkoła Filialna w Słotwinach
ZS w Karczmiskach Impreza o charakterze środowiskowym promująca zdrowy styl życia. Beata Małecka-Perszko, W-ce Dyr. ZS
e-mail: perszkobeata@interia.pl
tel. 81 828 70 34 w. 25
27.04.2018 Apel z okazji uchwa-lenia Konstytucji
3 Maja
ZS w Karczmiskach ZS w Karczmiskach Uroczystość o charakterze patriotycznym. Swoista lekcja historii. Beata Małecka-Perszko, W-ce Dyr. ZS
e-mail: perszkobeata@interia.pl
tel. 81 828 70 34 w. 25
28–29 kwietnia 2018 II Przegląd dziecię-cych formacji tanecz-nych „Roztańczone przedszkolaki” Szkoła Podstawowa
w Karczmiskach
ZS w Karczmiskach,
Przedszkole w Karczmiskach
Impreza otwarta, mająca na celu pro-mocję przedszkola w środowisku, integrację z przed-szkolami z terenu województwa Lubelskiego, zaprezentowanie umiejętności tanecznych, odkry-wanie talentów. Wicedyr. ZS w Karczmiskach

Joanna Brzozowska-Samolej

tel. 81 8287043

przed.karczmiska@op.pl

Maj 2018 Rajd Rowerowy Trasa:
Karczmiska – Kębło – Wąwolnica – Karczmiska
GBiDK w Karczmiskach Rajd rowerowy promujący aktywny wypoczynek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Propozycja dla każdego pasjonata turystyki. Wydarzenie
o charakterze rekreacyjnym.
Grzegorz Walencik – Marcin Chojnacki GBiDK

tel. 81 8287069

gbidk.karczmiska@interia.pl

Maj 2018 Festiwal Kultury i Nauki ZS w Karczmiskach ZS w Karczmiskach Festiwal Kultury i Nauki w Szkole Podstawowej, podczas którego uczniowie i nauczyciele przy-gotowują stoiska naukowe w ramach „Dnia Nauki”, wystawy fotografii, projektują futurystycze roboty, prezentują swoje talenty, biorą udział w różnego rodzaju konkursach. W festiwalu biorą udział uczniowie ZS oraz zaproszeni uczniowie z innych, okolicznych szkół oraz rodzice i wszyscy chętni mieszkańcy. Beata Małecka-Perszko, W-ce Dyr. ZS
e-mail: perszkobeata@interia.pl
tel. 81 828 70 34 w. 25
Maj 2018 Pasowanie na czytelnika GBiDK w Karczmiskach
Filia Biblioteczna w Głusku
GBiDK w Karczmiskach Coroczna impreza wprowadzająca małych czytelników w świat książki.

Przedstawienie, konkursy i zagadki, uroczysta przysięga, wręczenie pamiątek.

Bożena Kowalska-Dudek

FB w Głusku

tel. 81 8287069

gbidk.karczmiska@interia.pl

Maj 2018 Muzyczna Majówka GBiDK w Karczmiskach GBiDK w Karczmiskach Koncert na tarasie „pałacu” dla młodzieży. Zapro-szenie młodych wykonawców do prezentowania utworów i swoich talentów muzycznych. Marcin Chojnacki

tel. 81 8287069

gbidk.karczmiska@interia.pl

 

20.05.2018 Dzień Otwartych Drzwi Zespołu Szkół w Karczmiskach ZS w Karczmiskach ZS w Karczmiskach Dzień Otwartych Drzwi ZS w Karczmiskach, to impreza włączająca wszystkie jednostki organi-zacyjne i skierowana jest do środowiska lokalnego. Podczas jej trwania jednostki organizacyjne ZS
w Karczmiskach promują swoją działalność, pracę, sukcesy i osiągnięcia.
Beata Małecka-Perszko, W-ce Dyr. ZS
e-mail: perszkobeata@interia.pl
tel. 81 828 70 34 w. 25
Maj 2018 XV Ogólnopolski

Tydzień Bibliotek

GBiDK w Karczmiskach GBiDK w Karczmiskach Cykl imprez promujących działalność Biblioteki oraz czytelnictwo wśród szerszych kręgów odbiorców: wycieczki , lekcje biblioteczne, teatrzyk dla dzieci, spotkanie autorskie. Beata Kwiatkowska

GBiDK

tel. 81 8287069

gbidk.karczmiska@interia.pl

 

28-29 maj 2018 Święto Patrona Szkoły Podstawowej
Macieja Rataja
ZS w Karczmiskach ZS w Karczmiskach Od kilku lat impreza zmieniła formułę i zgodnie z jej założeniami raz na pięć lat (na okrągłe rocznice nadania imienia szkole) odbywają się uroczystości o charakterze środowiskowym. Święto będzie trwać dwa dni, podczas których uczniowie dedykować będą Patronowi swoje talenty w postaci prac plastycznych, literackich, artystycznych. Beata Małecka-Perszko, W-ce Dyr. ZS
e-mail: perszkobeata@interia.pl
tel. 81 828 70 34 w. 25
Maj 2018 Konferencja naukowa ZS w Karczmiskach GBiDK w Karczmiskach, Towarzystwo Starożytnicze w Chodliku Konferencja popularnonaukowa podsumowująca badania wykopalisko-we prowadzone przez misję Archeologiczną w Chodliku w ostatnich sezonach badawczych, wyniki i perspektywy badań oraz zagospodarowania grodziska w Chodliku. Ewa Nowaczek – Dyr. GBiDK
tel. 81 828 70 69Łukasz Miechowicz, 500704803, lmiechowicz@gmail.com

29.05.2018
Święto Rodziny Żłobek w Karczmiskach Żłobek w Karczmiskach Impreza otwarta w plenerze, zaplanowano zabawy dzieci z rodzicami oraz występy dzieci. Grażyna Zaborska – Dyr. Żłobka
te. 608 473 990
30.05. 2018 „Dla Mamy i Taty” – przegląd angielskiej piosenki dziecięcej Szkoła Podstawowa
w Karczmiskach
ZS w Karczmiskach,
Przedszkole
w Karczmiskach
Impreza otwarta, mająca na celu pro-mocję przedszkola w środowisku, integrację z przedszkolami z terenu powiatu opolskiego. Wicedyr. Zespołu Szkół w Karczmiskach

Joanna Brzozowska-Samolej

tel. 81 8287043

przed.karczmiska@op.pl

30.05. 2018 Dzień Dziecka
i Sportu
ZS w Karczmiskach ZS w Karczmiskach Ogólnoszkolna uroczystość skierowana do wszystkich uczniów z okazji ich święta. W organizację uroczystości aktywnie włączają się rodzice uczniów. Beata Małecka-Perszko, W-ce Dyr. ZS
e-mail: perszkobeata@interia.pl
tel. 81 828 70 34 w. 25
Czerwiec 2018 XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom GBiDK w Karczmiskach GBiDK w Karczmiskach Wydarzenie promujące czytanie literatury dzieciom przez dorosłych połączone z zabawami i konkursami. Czytać będą zaproszeni goście. Beata Kwiatkowska – GBiDK

tel. 81 8287069

gbidk.karczmiska@interia.pl

 

Maj – lipiec 2018 Wystawa zabytków GBiDK w Karczmiskach GBiDK w Karczmiskach, Towarzystwo Starożytnicze w Chodliku Wystawa zabytków z badań archeologicznych prowadzonych w Chodliku i Kotlinie Chodelskiej w ostatnich sezonach badawczych. Ewa Nowaczek – Dyr. GBiDK
tel. 81 828 70 69Łukasz Miechowicz, 500704803, lmiechowicz@gmail.com
Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2018 Warsztaty archeolo-giczne dla dzieci
i młodzieży
Chodlik – grodzisko oraz cmentarzysko Towarzystwo Starożytnicze w Chodliku Warsztaty i wycieczki edukacyjne dla najmłod-szych po zabytkach archeologicznych Chodlika, cmentarzysku oraz grodzisku, wizyta na wykopa-liskach, pokazanie pracy archeologa i lokalnego dziedzictwa kulturowego. 3-4 spotkania,
w zależności od liczby chętnych.
Łukasz Miechowicz, 500704803, lmiechowicz@gmail.com
03.06.2018 Rodzinny Festyn Sportowy obiekty „Orlika”
w Karczmiskach
UKS ZS w Karczmiskach oraz ZS w Karczmiskach Impreza otwarta dla mieszkańców propagująca aktywność na świeżym powietrzu (różnorodne konkurencje) z udziałem rodzin z terenu Gminy Jerzy Piłat – Prezes UKS Zespołu Szkół

tel. 723 678 874

Piotr Długosz – Dyr. Zespołu Szkół

tel. 81 828 70 34

6.06.2018 Dzień sportu/ Dzień Dziecka pod hasłem: ,, Jestem sprawny – jestem zdrowy” – festyn rodzinny „Orlik” lub hala sportowa
w Karczmiskach
ZS w Karczmiskach,
Przedszkole w Karczmiskach
Uroczystość otwarta, organizowana w celu wspól-nej z rodzicami zabawy i pomysłów na spędzanie wolnego czasu, rozwijanie sprawności fizycznej, zaprezentowania przez dzieci swoich umiejętności „aktorskich” i wokalnych, tanecznych. Wicedyr. ZS w Karczmiskach

Joanna Brzozowska-Samolej

tel. 81 8287043

przed.karczmiska@op.pl

23.06.2018 Noc Świętojańska w Słotwinach Szkoła Filialna w Słotwinach Rada Sołecka w Słotwinach, OSP Słotwiny,
ZS w Karczmiskach
Przybliżenie wartości historycznej i obyczajowej oraz zorganizowanie „Nocy Świętojańskiej”
z udziałem mieszkańców Słotwin i Gminy.
Lucyna Kobiałka
sołtys m. Słotwiny
tel. 662 986 903
Czerwiec 2018 Noc Bibliotek GBiDK w Karczmiskach GBiDK w Karczmiskach Ogólnopolska impreza, wieczorno-nocna promująca czytelnictwo i biblioteki jako miejsca w których warto bywać. Promocja bibliotek w mediach i na mapie. Marcin Chojnacki

tel. 81 8287069

gbidk.karczmiska@interia.pl

 

22.06.2018 Uroczyste zakończe-nie roku szkolnego 2017/2018 ZS w Karczmiskach ZS w Karczmiskach Uroczystość podsumowująca cały rok szkolny. Wręczanie nagród, wyróżnień, dyplomów i świadectw. Udział całej społeczności szkolnej, rodziców oraz władz gminy i gości. Beata Małecka-Perszko, W-ce Dyr. ZS
e-mail: perszkobeata@interia.pl
tel. 81 828 70 34 w. 25
01.07.2018 Święto Kombatantów Kościół parafialny
w Karczmiskach,
ZS w Karczmiskach
ZS w Karczmiskach,
GBiDK w Karczmiskach
Uroczysta, patriotyczna Msza św. w pierwszą niedzielę lipca, w kościele parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca w Karczmiskach w intencji Ojczyzny oraz za kombatantów i ich rodzin z naszej gminy. Ewa Nowaczek

tel. 81 8287069

gbidk.karczmiska@interia.pl

 

Lipiec 2018 Półkolonie dla dzieci z terenu Gminy Szkoła Podstawowa,
ZS w Karczmiskach
Towarzystwo Rozwoju Ziemi Karczmiskiej

 

Oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci z terenu Gminy oferująca program profilaktyczny i liczne atrakcje w postaci: poznania zasad i postępowania w sytuacjach zagrożeń (pożar, napaść, atak zwierzęcia, próba porwania itp.), wycieczki edukacyjne, na basen, zabawy na hali, Orliku itp. Mirosław Hałas – Prezes TRZK
tel. 889 760 811
Lidia Hałas – tel. 668 434 378
08.07.2018 Turniej piłki siat-kowej plażowej
o „Puchar Wójta Gminy”
boisko obok obiektu GKS „Bobry” Karczmiska (Zagrzęba) UKS ZS w Karczmiskach Rozwijanie aktywności oraz umiejętności spor-towych mieszkańców Gminy Karczmiska ( mło-dzieży i dorosłych) oraz propagowanie gry
w piłkę siatkową plażową.
Jerzy Piłat – Prezes UKS ZS

tel. 723 678 874

Tomasz Popiołek tel. 513 703 103

Wakacyjne Spotkania 2018 Lipiec/sierpień 2018 GBiDK w Karczmiskach oraz teren Gminy (Powiatu) GBiDK w Karczmiskach Oferta spędzania wakacji dla dzieci i młodzieży. Dyskoteka, gry i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia plastyczne i animacyjne, rajd rowerowy, teatrzyk. Beata Kwiatkowska, Barbara Jakubowska

Marcin Chojnacki – GBiDK

tel. 81 8287069

gbidk.karczmiska@interia.pl

 

31.07.2018 Zakończenie roku żłobkowego Żłobek w Karczmiskach Żłobek w Karczmiskach Uroczyste zakończenie roku żłobkowego z udzia-łem rodziców i zaproszonych dzieci, wręczenie dyplomów i występy dzieci. Grażyna Zaborska – Dyr. Żłobka
te. 608 473 990
22.07.2018 Turniej piłki nożnej
o „Puchar Wójta Gminy”
obiekty „Orlika”
w Karczmiskach
UKS ZS w Karczmiskach Rozwijanie aktywności oraz umiejętności spor-towych mieszkańców Gminy Karczmiska (mło- dzieży i dorosłych) oraz propagowanie gry w piłkę nożną. Jerzy Piłat – Prezes UKS Zespołu Szkół

tel. 723 678 874

Michał Nowaczek – animator sportu
tel. 697 987 331

12.08.2018 Turniej piłki siatkowej „Orlik” lub hala sportowa
w Karczmiskach
UKS ZS w Karczmiskach Rozwijanie aktywności oraz umiejętności spor-towych mieszkańców Gminy Karczmiska (doros-łych) oraz propagowanie gry w piłkę siatkową. Jerzy Piłat – Prezes UKS Zespołu Szkół

tel. 723 678 874

Marcin Walczyk – tel. 721 700 017

05.08.2018 IV Święto Bobru
w Karczmiskach
zespól dworsko-parkowy
w Karczmiskach
GBiDK w Karczmiskach,

organizacje i instytucje
z terenu Gminy i Powiatu

 

Impreza plenerowo-rekreacyjna otwarta dla mieszkańców i zaproszonych gości mająca na celu integrację i promocję Gminy Karczmiska oraz produktów lokalnych. W programie przewidziane występy artystyczne, stoiska wystawiennicze, ręko-dzieło artystyczne, kuchnia regionalna, konkursy
z nagrodami.
pracownicy GBiDK i instytucje współdziałające

tel. 81 8287069

gbidk.karczmiska@interia.pl

 

29.08.2018 Inauguracja nowego roku żłobkowego Żłobek w Karczmiskach Żłobek w Karczmiskach Rozpoczęcie nowego roku żłobkowego połączone z warsztatami dla rodziców – „Moje dziecko w żłobku”. Grażyna Zaborska – Dyr. Żłobka
te. 608 473 990
Sierpień/wrzesień 2018 Rajd Rowerowy Trasa:
Karczmiska – Kraczewice – Poniatowa – Karczmiska
GBiDK w Karczmiskach

 

Rajd rowerowy promujący aktywny wypoczynek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Propozycja dla każdego pasjonata turystyki. Wydarzenie o chara-kterze cyklicznym i rekreacyjnym. Grzegorz Walencik – Marcin Chojnacki GBiDK

tel. 81 8287069

gbidk.karczmiska@interia.pl

03.09.2018 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 ZS w Karczmiskach ZS w Karczmiskach Uroczystość rozpoczynająca rok szkolny 2018 / 2019. Udział w niej bierze cała społeczność szkolna, rodzice, władze gminy oraz goście. Beata Małecka-Perszko, W-ce Dyr. ZS
e-mail: perszkobeata@interia.pl
tel. 81 828 70 34 w. 25
04.09.2018 Narodowe czytanie GBiDK w Karczmiskach, zespół dworsko-parkowy GBiDK w Karczmiskach Akcja głośnego czytania zainicjowana i zapoczą-tkowana w 2012 r. przez Prezydenta RP, mająca na celu popularyzować fundamentalne w polskiej literaturze dzieła, wzmacniać poczucie wspólnej tożsamości, promować kulturę żywego słowa. Marcin Chojnacki

tel. 81 8287069

gbidk.karczmiska@interia.pl

 

Wrzesień 2018 Gra wiejska GBiDK w Karczmiskach GBiDK w Karczmiskach Poznanie historii i tradycji Karczmisk poprzez zabawę. Marcin Chojnacki

tel. 81 8287069

gbidk.karczmiska@interia.pl

 

10.10.2018 ,,Pożegnanie lata” Przedszkole
w Karczmiskach
ZS w Karczmiskach,
Przedszkole w Karczmiskach
Zabawy integracyjne na świeżym powietrzu, połączone z pieczeniem ziemniaków, poczęstun-kiem ufundowanym przez Radę Rodziców, impre-za otwarta. Wicedyr. ZS w Karczmiskach

Joanna Brzozowska-Samolej

tel. 81 8287043

przed.karczmiska@op.pl @op.pl

12.10.2018 Dzień Edukacji Narodowej ZS w Karczmiskach ZS w Karczmiskach Podczas uroczystego apelu spotykają się pracowni-cy szkoły, pracownicy emerytowani, uczniowie, rodzice, przedstawiciele władz lokalnych, sponso-rzy i przyjaciele szkoły. Dzień ten jest okazją do wręczenia nagród okolicznościowych i podzięko-wań za pracę pedagogiczną, opiekuńczą oraz za realizację zadań oświatowych. Beata Małecka-Perszko, W-ce Dyr. ZS
e-mail: perszkobeata@interia.pl
tel. 81 828 70 34 w. 25
Październik 2018 X Pałacowe Spotkanie z kulturą GBiDK w Karczmiskach GBiDK w Karczmiskach Cykliczne wydarzenie kulturalne poświęcone twórczości pisarzy, rocznic literackich i wydarzeń historycznych. Spotkaniu towarzyszyć będzie okolicznościowa wystawa. Barbara Jakubowska – GBiDK

tel. 81 8287069

gbidk.karczmiska@interia.pl

19.10.2018 Dzień papieski – poświęcony Św. Janowi Pawłowi II ZS w Karczmiskach ZS w Karczmiskach Uroczystość poświęcona papieżowi Św. Janowi Pawłowi II- jego życiu i pracy duszpasterskiej. Gromadzi całą szkolną społeczność, rodziców, nauczycieli, uczniów, wszystkich pracowników oraz gości. Beata Małecka-Perszko, W-ce Dyr. ZS
e-mail: perszkobeata@interia.pl
tel. 81 828 70 34 w. 25
Październik 2018 Wieczór literacki GBiDK w Karczmiskach GBiDK w Karczmiskach Wydarzenie kulturalne poświęcone twórczości Zbigniewa Herberta w ramach ogłoszonego przez Sejm Roku 2018 – rokiem Zbigniewa Herberta. Beata Kwiatkowska – GBiDK

tel. 81 8287069

gbidk.karczmiska@interia.pl

 

11.11.2018 100-rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę ZS w Karczmiskach,
Plac Niepodległości
w Karczmiskach,
kościół parafialny p.w.
Św. w Karczmiskach
ZS w Karczmiskach,
GBiDK w Karczmiskach
Będzie lekcją historii i wychowania obywatel-skiego oraz patriotycznego. Planowane jest składa-nie wieńców i zniczy na Placu Niepodległości, Msza w intencji Ojczyzny oraz występy artysty-czne dzieci i młodzieży i chórów. Uroczystość będzie manifestacją patriotyzmu z udziałem społeczności lokalnej (władz gminy, mieszkańców, organizacji społecznych, dzieci i młodzieży). Ewa Nowaczek – Dyr. GBiDK
tel. 81 828 70 69 e-mail: karczmiska_biblioteka@interia.pl
Beata Małecka-Perszko W-ce Dyr. ZS
e-mail: perszkobeata@interia.pl
tel. 81 828 70 34 w. 25
listopad 2018 10 – lecie Klubu Seniora

 

GBiDK w Karczmiskach

 

GBiDK w Karczmiskach,
Klub Seniora
Rocznica powstania Klubu Seniora w Karczmis-kach. Impreza podsumowująca 10 – letnią działalność klubu. Ewa Nowaczek tel. 81 8287069

gbidk.karczmiska@interia.pl

Marek Mokijewski – Prezes Klubu Seniora

15.11.2018 ,,Pasowanie na przedszkolaka” Szkoła Podstawowa
w Karczmiskach
ZS w Karczmiskach,
Przedszkole w Karczmiskach
Pasowanie na przedszkolaka dzieci uczęszczających po raz pierwszy do przedszkola. Wicedyr. ZS w Karczmiskach

Joanna Brzozowska-Samolej

tel. 81 8287043

przed.karczmiska@op.pl

22.11.2018 Dzień Pracownika Socjalnego GBiDK w Karczmiskach Ośrodek Pomocy Społecznej
w Karczmiskach
Uroczystość z okazji dnia pracownika socjalnego, podsumowująca działalność Ośrodka oraz ukazująca rolę pełnioną w społeczności Gminy Kierownik OPS – Justyna Fiodor-Socha
tel. 81 828 70 76e-mail: karczmiskaops@onet.eu
02.12.2018 Mikołajkowy turniej piłki nożnej hala sportowa
w Karczmiskach
UKS ZS w Karczmiskach Rozwijanie aktywności oraz umiejętności spor-towych mieszkańców Gminy Karczmiska ( mło-dzieży i dorosłych) oraz propagowanie gry w piłkę nożną halową. Jerzy Piłat – Prezes UKS Zespołu Szkół

tel. 723 678 874

Tomasz Popiołek tel. 513 703 103

Grudzień 2018 Wizyta integracyjna SOSW Karczmiska KGW Karczmiska Wizyta KGW Karczmiska w SOSW w Karcz-miskach mająca na celu integrację środowiska lokalnego z uczniami i nauczycielami Ośrodka. Małgorzata Karaś – Przew. KGW

Tel. 887808159

Grudzień 2018 Akcja ,,Pomóż dzieciom przetrwać zimę” teren Gminy ZS w Karczmiskach Akcja charytatywna organizowana we współpracy z Radiem Lublin. Artur Jarski
artur.jarski@gmail.com
06.12.2018 Mikołajki szkolne ZS w Karczmiskach ZS w Karczmiskach Ogólnoszkolna uroczystość przygotowywana przy współudziale rodziców uczniów z całego Zespołu Szkół w Karczmiskach. Beata Małecka-Perszko W-ce Dyr. ZS
e-mail: perszkobeata@interia.pl
tel. 81 828 70 34 w. 25
08.12.2018 Spotkanie choinkowe z Mikołajem i Śnieżkami Szkoła Filialna
w Słotwinach
Rada Sołecka w Słotwinach wspólnie z „Aktywnymi artystami ze Słotwin” Zabawy społeczności Słotwin (dorosłych i dzieci)
z Mikołajem, obdarowywanie się upominkami oraz integracji środowiska poprzez wspólne ubieranie choinki przed Świętami Bożego Narodzenia
Lucyna Kobiałka
sołtys m. Słotwiny
tel. 662 986 903
06.12.2018 Mikołaj GBiDK w Karczmiskach Ośrodek Pomocy Społecznej,
GBiDK w Karczmiskach
Mikołajki dla dzieci z gminy Karczmiska. Impreza dla dzieci pod Pałacem. Akcja ,,Zamów Mikołaja do domu” – Odwiedziny Mikołaja w domu. Grzegorz Walencik

tel. 81 8287069

gbidk.karczmiska@interia.pl

 

grudzień 2018 Jarmark Bożo- Narodzeniowy  

GBiDK w Karczmiskach

 

GBiDK w Karczmiskach,

ZS w Karczmiskach,

organizacje społeczne

Kiermasz świąteczny związany ze

Świętami Bożego Narodzenia.

Barbara Jakubowska – GBiDK

tel. 81 8287069

gbidk.karczmiska@interia

09.12.2018 Mikołajkowy turniej piłki siatkowej hala sportowa
w Karczmiskach
UKS ZS w Karczmiskach Rozwijanie aktywności oraz umiejętności spor-towych mieszkańców Gminy Karczmiska ( mło- dzieży i dorosłych) oraz propagowanie gry w piłkę siatkową. Jerzy Piłat – Prezes UKS Zespołu Szkół

tel. 723 678 874

Marcin Walczyk – tel. 721 700 017

19.12.2018 ,,Jasełka”- koncert wigilijny szkoły i placówki ZS
w Karczmiskach
ZS w Karczmiskach Impreza otwarta, dla rodziców i zaproszonych gości, mająca na celu wprowadzenie w nastrój zbliżających się świąt, kultywowania tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, budowania więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dziećmi, zaprezentowania przez dzieci swoich umiejętności „aktorskich” i wokalnych. Wicedyr. ZS w Karczmiskach

Joanna Brzozowska-Samolej

tel. 81 8287043

przed.karczmiska@op.pl.pl

Beata Małecka-Perszko W-ce Dyr. ZS
e-mail: perszkobeata@interia.pl
tel. 81 828 70 34 w. 25

21.12.2018 Wigilia w Zespole Szkół ZS w Karczmiskach ZS w Karczmiskach Uroczysta akademia oraz wspólne kolędowanie i ,,wieczerza” wigilijna z udziałem całej społeczności szkolnej oraz gości. Beata Małecka-Perszko W-ce Dyr. ZS
e-mail: perszkobeata@interia.pl
tel. 81 828 70 34 w. 25