piątek
20 października 2017
Do końca roku zostało 73 dni.

BIP

 Biuletyn informacji publicznej

Informacje wyborcze

 Informacje wyborcze

Insp. weterynarii

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Akty prawne on-line

Rządowe Centrum Legislacji
Najaktualniejsze wersje
elektroniczne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

600-lecie Karczmisk

obraz.jpg
 

Translator

EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian
Ogłoszenie - kanalizacja
piątek, 04 sierpnia 2017

Umowy z UE zobowiązują nas, by wszystkie obszary aglomeracyjne były skanalizowane. Gmina Karczmiska, jak i inne samorządy, sięgała i sięga po unijne pieniądze na modernizację, rozbudowę istniejących i budowę całkiem nowych sieci kanalizacyjnych. Sama sieć jednak nie wystarczy. Aby osiągnąć ustalone efekty ekologiczne do kanalizacji muszą podłączyć się mieszkańcy.

Gmina Karczmiska posiada aglomerację, której obszar i granice zostały wyznaczone uchwałą nr XXV/436/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 września 2012 r. W obrębie tejże aglomeracji posiada 33 km wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Karczmiska Pierwsze i Karczmiska Drugie. W najbliższych latach planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Karczmiska Drugie oraz Wymysłów.

Zrealizowane inwestycje były współfinansowane ze środków unijnych, a podpisując umowy o dofinansowanie budowy sieci Gmina zobowiązała się do spełnienia wielu warunków m.in. wskaźnika ilości podłączonych gospodarstw domowych do wybudowanej sieci. Jednakże zobowiązania Gminy to nie jedyny argument, dla którego powinniśmy się podłączyć do sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250, z późn. zm.) – przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej stanowi obowiązek właścicieli nieruchomości. Art. 10 cytowanej ustawy nakłada karę grzywny za niedopełnienie m.in. obowiązku podłączenia się do kanalizacji, o ile nieruchomość nie jest wyposażona w poprawnie działającą oczyszczalnię ścieków. W związku z powyższym, konieczne staje się wykonanie podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Oprócz obowiązków wynikających z przepisów prawa i umów istnieje wiele korzyści dla właścicieli nieruchomości oraz dla środowiska naturalnego.

Skanalizowanie posesji oznacza dla właściciela koniec kłopotów z przepełnionym szambem oraz pamiętaniu o regularnym zapewnieniu odbioru nieczystości (rejestracja umów i rachunków). Podłączając posesję do sieci kanalizacyjnej chronicie Państwo wody gruntowe oraz lokalne rzeki.Korzystanie z kanalizacji jest bardziej ekonomiczne dla mieszkańców, pozwala obniżyć koszty związane z odprowadzaniem nieczystości niemal o połowę. Wraz z podłączeniem posesji do kanalizacji sanitarnej podnosi się jej standard, co ma wpływ na wartość nieruchomości i jest jej dodatkowym atutem w przypadku ewentualnej sprzedaży.

Pomimo wielokrotnych apeli do mieszkańców, którym stworzone zostały warunki do podłączenia swoich posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej, wielu nie wywiązało się z ciążącego na nich obowiązku.

Po raz kolejny gorąco zachęcamy do wykonywania podłączeń.

Procedura zgłoszenia przyłączenia do sieci kanalizacyjnej w Gminy Karczmiska jest bardzo prosta.

Szczegółowych informacji w zakresie podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej udziela Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karczmiskach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500, tel.: 81828 70 71.

Wójt Gminy Karczmiska

/-/ Janusz Goliszek 

 
wstecz   dalej »

Dane teleadresowe

 
Urząd Gminy Karczmiska

Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska
tel. 81 828-70-26
      81 828-70-40
      81 828-70-59
fax: 81 828-70-26 wew.25
e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl
 
 
Nr rachunku bankowego:
P.B.S. Opole Lubelskie o/Karczmiska
52873400080040029920000010

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

 

 

 

 

Mikroinstalacje OZE

Mikroinstalacje OZE

Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

Hala Sportowa


Orlik 2012

Orlik2012

Misja CHODLIK

Misja archeologiczna CHODLIK

Radośni w rozwoju

Radośni w rozwoju

Wsparcie na starcie

Czysta Gmina

Czysta Gmina

Linki

owocszl.jpgZwiązek Gmin Lubelszczyzny
Zdrowa gmina

Zielona linia


Budujemy Sportową Polskęporady prawne

Galeria zdjęć

Obraz
Copyright © 2017 Serwis internetowy Gminy Karczmiska. All rights reserved