piątek
20 października 2017
Do końca roku zostało 73 dni.

BIP

 Biuletyn informacji publicznej

Informacje wyborcze

 Informacje wyborcze

Insp. weterynarii

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Akty prawne on-line

Rządowe Centrum Legislacji
Najaktualniejsze wersje
elektroniczne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

600-lecie Karczmisk

obraz.jpg
 

Translator

EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian
XXXVI Sesja Rady Gminy Karczmiska
środa, 07 czerwca 2017

XXXVI Sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się 27 czerwca 2017 r. (wtorek).

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska  i rozpoczną o godzinie 1100.

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, a także informacji o stanie mienia komunalnego:
    a) prezentacja uchwały RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
    b) odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,
    c) prezentacja uchwały RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej,
    d) dyskusja nad sprawozdaniami ,
    e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Karczmiska z wykonania budżetu za 2016 rok,
    f) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
6. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Dokonanie zmian w budżecie gminy.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) zmiany uchwały dostosowującej sieć szkół do nowego ustroju szkolnego,
    b) przedłużenie czasu obowiązywania taryf na wodę i ścieki.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
11. Wolne wnioski i komunikaty.
- wystąpienie przedstawiciela LGD „Owocowy Szlak” nt. różne formy wsparcia dla mieszkańców gminy Karczmiska.
12. Zamknięcie obrad. 
wstecz   dalej »

Dane teleadresowe

 
Urząd Gminy Karczmiska

Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska
tel. 81 828-70-26
      81 828-70-40
      81 828-70-59
fax: 81 828-70-26 wew.25
e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl
 
 
Nr rachunku bankowego:
P.B.S. Opole Lubelskie o/Karczmiska
52873400080040029920000010

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

 

 

 

 

Mikroinstalacje OZE

Mikroinstalacje OZE

Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

Hala Sportowa


Orlik 2012

Orlik2012

Misja CHODLIK

Misja archeologiczna CHODLIK

Radośni w rozwoju

Radośni w rozwoju

Wsparcie na starcie

Czysta Gmina

Czysta Gmina

Linki

owocszl.jpgZwiązek Gmin Lubelszczyzny
Zdrowa gmina

Zielona linia


Budujemy Sportową Polskęporady prawne

Galeria zdjęć

Obraz
Copyright © 2017 Serwis internetowy Gminy Karczmiska. All rights reserved