poniedziałek
21 sierpnia 2017
Do końca roku zostało 133 dni.

BIP

 Biuletyn informacji publicznej

Informacje wyborcze

 Informacje wyborcze

Insp. weterynarii

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Akty prawne on-line

Rządowe Centrum Legislacji
Najaktualniejsze wersje
elektroniczne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

600-lecie Karczmisk

obraz.jpg
 

Translator

EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
wtorek, 09 maja 2017

Eliminacje turnieju BRDW dniu 25.04.2017 r. w Zespole Szkół  w Karczmiskach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W eliminacjach gminnych uczestniczyło 12 uczniów Szkoły Podstawowej i 9 uczniów Publicznego Gimnazjum.

Turniej składał się z dwóch części pisemnej i ustnej. W pierwszej części uczniowie samodzielnie rozwiązywali testy. Po części ustnej, w której uczestnicy odpowiadali na pytanie z pierwszej pomocy przedmedycznej, komisja podliczyła punkty i ustaliła laureatów poszczególnych drużyn. Kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

Grupa I – uczniowie szkół podstawowych:

Patrycja Popiołek
Zofia Wojnicka
Szymon Winnicki
Jakub Boroch

Grupa II – uczniowie szkół gimnazjalnych

 Michał Kazanowski
 Dominik Adamczyk
 Szymon Wnuk

Podczas podsumowania organizatorzy pogratulowali uczestnikom udziału w turnieju, wręczyli zwycięzcom dyplomy i nagrody  oraz podziękowali opiekunom przygotowującym uczniów.

Uczniowie, wyżej wymienieni będą reprezentować naszą Gminę na kolejnym etapie eliminacji na szczeblu powiatowym w Józefowie nad Wisłą.

BRDBRDBRD 

 
Muzyczna Majówka
piątek, 05 maja 2017
Muzyczna Majówka - plakat
 
ZAPROSZENIE na bezpłatną mammografię
piątek, 05 maja 2017
Ministerstwo Zdrowia i MARMED NZOZ Świdnik zapraszają Panie w wieku 50-69 lat
z terenu Gminy Karczmiska na bezpłatną mammografię.

Badanie odbędzie się 10 maja 2017 r. (środa)
w godz. 8.00 – 12.00

Parking przy OSP Karczmiska (ul. Opolska 33).

Tel. mammobus: 723 351 002
Tel. rejestracja: 723 351 003

 
DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH
piątek, 05 maja 2017

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego, Punkt Informacyjny w Puławach informuje, iż w związku z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich zaplanowane zostały na terenie Powiatu Opolskiego następujące wydarzenia:

W dniu 20 maja (sobota) – Podróż po skarbach Powiatu Opolskiego:

W programie:

12.00 – Wyjazd ze stacji Opole Lubelskie

12.40 – Zwiedzanie stacji kolejki w Karczmiskach – Muzeum Kolejnictwa, budynki stacji, parowozownia, wieża widokowa (dawna wieża ciśnień), Punkt Informacji Turystycznej.

13.10 – Przejazd na stację Polanówka oraz ognisko.

13.40 – możliwość dojazdu autokarem do Grodziska Żmijowiska, zwiedzanie skansenu pod przewodnictwem archeologa oraz powrót na stację Polanówka.

17.00 – wyjazd kolejki ze stacji Polanówka do stacji Opole Lubelskie.

Link do wydarzenia – https://dniotwarte.eu/beneficjent/246/podroz-po-skarbach-kultury-powiatu-opolskiego

 

W dniu 19 maja (piątek) – Poczuj się jak strażak

Powiatowa Państwa Straż Pożarna w Opolu Lubelskim umożliwi obejrzenie prezentacji sprzętu i technik ratowniczo – gaśniczych, przymierzanie hełmów, gry, zabawy i konkursy dla najmłodszych.

Rozpoczęcie pokazu – godz. 9.00. Zakończenie w ok. godz. 14.00.

Link do wydarzenia: https://dniotwarte.eu/beneficjent/45/poczuj-sie-jak-strazak

 

Serdecznie Zapraszamy w imieniu Organizatora.


 

 
Informacja
piątek, 28 kwietnia 2017
Informuję o możliwości składania wniosków o szacowanie strat spowodowanych przymrozkami wiosennymi jakie wystąpiły w uprawach na terenie Gminy Karczmiska.

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez przymrozki wiosenne powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych w terminie 7 dni od wystąpienia tych zjawisk lub stwierdzenia ich skutków. Straty należy zgłosić do Urzędu Gminy w Karczmiskach, pokój nr 12.

W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin (miast).

Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń dostępnym w urzędzie gminy pok. nr 12 oraz pod niniejszym artykułem.

Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji.
Wójt Gminy
Janusz Goliszek
Załączniki:
Oświadczenie rolnika dotyczące upraw
Oświadczenie rolnika dotyczące produkcji zwierzęcej

 
Komunikat w sprawie pszczół
piątek, 28 kwietnia 2017
Komunikat o konieczności przestrzegania zasad stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół.

Pszczoły i inne owady zapylające
są niezbędne w efektywnej produkcji wielu roślin uprawnych. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą mieć świadomość ryzyka wystąpienia zatrucia pszczół.
 
 

Aby uniknąć masowych zatruć pszczół środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:
    1. Nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół na kwitnące rośliny uprawne i chwasty lub rośliny pokryte spadzią.
    2. Bezwzględnie przestrzegać informacji zawartych w etykiecie stosowania środka ochrony roślin, dotyczących bezpieczeństwa dla pszczół.
    3. Zabiegi wykonywać wieczorem po dziennym oblocie pszczół, dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół.
    4. Nie stosować środków owadobójczych w pobliżu pasiek.
    5. Współpracować z pszczelarzami. Ewentualność zatrucia pszczół ulegnie znacznemu zmniejszeniu dzięki ścisłej współpracy pszczelarzy i stosujących środki ochrony roślin.
    6. Należy tak dobierać środki ochrony roślin aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na organizmy nie będące celem zabiegu w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50 z późn. zm.  ), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny.

 
Informacja
czwartek, 27 kwietnia 2017

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 12 kwietnia 2017 r. dzień 2 maja 2017 r. będzie dniem wolnym w Urzędzie Gminy Karczmiska.

 

Pełna treść Zarządzenia nr 7.

 
OGŁOSZENIE
środa, 26 kwietnia 2017

 Informuję, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) w godz. 9.00-11.00 i w godz. 17.00-19.00 wydawana będzie uzupełniająca żywność z programu FEAD.

Wszystkich uczestników programu, którzy korzystali z paczek żywnościowych zapraszam do remizy OSP Karczmiska w Karczmiskach Pierwszych, ul. Opolska 33.

Prezes OSP

Krzysztof Karaś

 
Informacja
piątek, 21 kwietnia 2017

 

 
Ogłoszenie
piątek, 21 kwietnia 2017
OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Karczmiska informuje, iż na podstawie uzgodnienia pomiędzy Powiatem Opolskim, a Gminą Karczmiska od kwietnia 2017 r. - obiekt sportowy „Orlik – 2012” w Karczmiskach Pierwszych jest udostępniany w wymiarze 3 dni w tygodniu tj.: poniedziałki, środy i piątki w godz. 16.00-20.00.


Wójt Gminy

mgr Janusz Goliszek
 
XXXV Sesja Rady Gminy Karczmiska
środa, 19 kwietnia 2017

XXXV Sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. (czwartek).

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska  i rozpoczną o godzinie 1000.

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie ślubowania od nowo wybranego Radnego.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań od przedsiębiorcy opróżniającego zbiorniki bezodpływowe.
8. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu p.t. „Edukacja przyszłości”.
9. Dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
10. Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
11. Dokonanie zmian w składach osobowych Komisji stałych Rady Gminy.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski i komunikaty.
14. Zamknięcie obrad.


 
Komunikat
środa, 19 kwietnia 2017

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 23-28 kwietnia 2017 roku zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepionki będą zrzucane z samolotów i obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.

Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci stożkowatego krążka, koloru brunatnego, o zapachu rybim.

Nie wolno dotykać szczepionki!

 

Pełna treść komunikatu

 
Wesołych Świąt
piątek, 14 kwietnia 2017
Wesołych Świąt
 
Informacja
czwartek, 13 kwietnia 2017

 Informuję, że zgodnie z wnioskiem Wojewody Lubelskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. o wypłatę świadczenia wychowawczego za miesiąc kwiecień 2017 r. w okresie przedświątecznym, świadczenie zostało wypłacone 13 kwietnia 2017 r.

 Wójt Gminy

Janusz Goliszek

 
Informacja
czwartek, 13 kwietnia 2017
 INFORMACJA
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Karczmiska w okręgu nr 2

Wybory odbyły się dnia 9 kwietnia 2017 r.

Liczba osób uprawnionych do głosowania - 282
Liczba osób, które wzięły udział w wyborach - 108
Frekwencja - 38,3 %

Na poszczególnych kandydatów oddano głosów:

    Piłat Marcin               - 30
    Romsicka Grażyna     - 33
    Walencik Michał        - 44

Radnym został wybrany Walencik Michał z listy KWW "WSPÓLNA GMINA".
 
OGŁOSZENIE
środa, 12 kwietnia 2017

Informuję, że w dniu dzisiejszym tj. 12 kwietnia 2017 r. w godz. 1630-19.00
i jutro tj. 13 kwietnia 2017 r. w godz. 08.00-12.00
wydawana będzie uzupełniająca żywność z programu FEAD.

Wszystkich uczestników programu, którzy korzystali z paczek żywnościowych zapraszam do remizy OSP Karczmiska w Karczmiskach Pierwszych, ul. Opolska 33.

Prezes OSP

Krzysztof Karaś

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje: 49 - 64 z 979
 
Urząd Gminy Karczmiska

Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska
tel. 81 828-70-26
      81 828-70-40
      81 828-70-59
fax: 81 828-70-26 wew.25
e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl
 
 
Nr rachunku bankowego:
P.B.S. Opole Lubelskie o/Karczmiska
52873400080040029920000010

Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

Hala Sportowa


Orlik 2012

Orlik2012

Misja CHODLIK

Misja archeologiczna CHODLIK

Radośni w rozwoju

Radośni w rozwoju

Wsparcie na starcie

Czysta Gmina

Czysta Gmina

Linki

owocszl.jpgZwiązek Gmin Lubelszczyzny
Zdrowa gmina

Zielona linia


Budujemy Sportową Polskęporady prawne

Galeria zdjęć

Obraz
Copyright © 2017 Serwis internetowy Gminy Karczmiska. All rights reserved