piątek
20 października 2017
Do końca roku zostało 73 dni.

BIP

 Biuletyn informacji publicznej

Informacje wyborcze

 Informacje wyborcze

Insp. weterynarii

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Akty prawne on-line

Rządowe Centrum Legislacji
Najaktualniejsze wersje
elektroniczne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

600-lecie Karczmisk

obraz.jpg
 

Translator

EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian
APEL OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KARCZMISKACH
środa, 18 stycznia 2017

Okres zimowy, to czas szczególnie trudny i niebezpieczny, wystarczy bowiem kilka godzin, by doszło do wychłodzenia organizmu, co niesie ze sobą zagrożenie utraty zdrowia i życia.

Istotne jest przeciwdziałanie tragicznym zdarzeniom z udziałem osób szczególnie potrzebujących – starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, bezdomnych, czy niezaradnych życiowo. Dlatego zwracamy się z gorącym apelem o wrażliwość i reagowanie na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób narażonych na działania niskich temperatur. W związku z występującymi mrozami, które mogą nieść za sobą tragiczne w skutkach zagrożenia zwracamy się do wszystkich mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na sąsiadów, osoby starsze, samotne.

Nie przechodźmy obojętnie obok człowieka, któremu grozi zamarznięcie.  Każdą informację o osobach, nawet tych których nie znamy, a wydaje nam się, że potrzebują pomocy - przekazujmy odpowiednim służbom. Reagujmy, kiedy widzimy, że osoba chora, nieporadna czy nietrzeźwa potrzebuje pomocy.

Informujmy o tym policję, straż, ośrodek pomocy społecznej i inne instytucje pomocowe.

Ważne jest wspólne połączone działanie jednostek pomocowych, ale też indywidualna wrażliwość. Poczucie solidaryzmu społecznego pozwoli minimalizować zagrożenia, jakie niesie ze sobą okres zimowy.

W przypadku uzyskania informacji o osobach potrzebujących pomocy na terenie gminy  prosimy o  kontakt:

Policja – 997
Straż Pożarna – 998
Pogotowie Ratunkowe – 999
Nr alarmowy - 112
Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach

   Karczmiska Pierwsze, ul. Opolska 33, 24-310 Karczmiska, tel.(81) 828 70 76.

Rejestr schronisk i noclegowni znajduje się również na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.lublin.uw.gov.pl w zakładce Urząd →Wydziały→Wydział Polityki Społecznej→Wsparcie osób bezdomnych→ Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe.

http://www.lublin.uw.gov.pl/komunikaty/wsparcie-dla-osób-bezdomnych

 
Nieodpłatna pomoc prawna
środa, 18 stycznia 2017

 
XXXII Sesja Rady Gminy Karczmiska
poniedziałek, 16 stycznia 2017

XXXII Sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się 30 stycznia 2017 r. (poniedziałek).

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska  i rozpoczną o godzinie 1000.

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej:
     a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 
     b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
     c) dyskusja,
     d) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
7. Uchwalenie budżetu gminy na 2017 rok:
     a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
     b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz możliwość sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy wynikającego z przedłożonego projektu uchwały budżetowej na 2017 rok,
     c) przedstawienie wniosków Komisji,
     d) dyskusja,
     e) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.
8. Dokonanie zmiany Statutu Sołectwa Słotwiny-Czerwone Łąki.
9.Przyjęcie planu Sesji Rady Gminy na 2017 r.
10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11.Wolne wnioski i komunikaty.
12.Zamknięcie obrad.
 
XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Karczmiska
poniedziałek, 16 stycznia 2017

XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się 17 stycznia 2017 r. (wtorek).

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska  i rozpoczną o godzinie 1200.

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2017.
4. Wolne wnioski i komunikaty.
5. Zamknięcie obrad.
 
Informacja
poniedziałek, 16 stycznia 2017
 
Ferie zimowe w Gminie Karczmiska
czwartek, 12 stycznia 2017
OFERTA SPĘDZANIA FERII ZIMOWYCH
W GMINIE KARCZMISKA
w 2017 r.

Lp.

Wykonawca

Styczeń 2017r.

Planowane zadanie

Godz.

I.

Instruktorzy Gminnej Biblioteki  i Dom Kultury w Karczmiskach
ul. Centralna 6
tel. kontakt.
81828 70 69
16 - poniedz.
Dzień wolny
-
17 - wtorek
- gry planszowe, tenis stołowy,

- spotkania w Muzycznej Piwnicy
11-16
18 - środa
- „W krainie śniegu” – zabawy na śniegu (alternatywnie zabawa plastyczna, konkurs na najładniejszego i naj-bardziej pomysłowego bałwana)

- gry planszowe, tenis stołowy

- spotkania w Muzycznej Piwnicy


11-15


11-17

19 - czwartek
- REBUSIK – kącik młodego szaradzisty

- zabawy z chustą animacyjną

- gry stolikowe, tenis stołowy

- spotkania w Muzycznej Piwnicy
11-15

11-15

11-15

11-16

20 - piątek
- laurki i prezenty na Dzień Babci Dziadka

- gry planszowe, tenis stołowy
- spotkania w Muzycznej Piwnicy
11-15

11-15

14 -22
Instruktorzy Gminnej Biblioteki
i Dom Kultury w Karczmiskach
ul. Centralna 6
tel. kontakt.
81828 70 69
23 - poniedz.
- teatrzyk ,,Rubinowy Książę"

- zajęcia szachowe

- gry stolikowe, tenis stołowy

- spotkania w Muzycznej Piwnicy
9.30-10.30

10-12

12-16

12-16
24 - wtorek
- zajęcia szachowe

- zajęcia plastyczne pt. zabytki Karczmisk, wykonanie makiety

- gry stolikowe, tenis stołowy

- spotkania w Muzycznej Piwnicy
10-12

11-15

11-15

12-20
25 - środa
- zajęcia szachowe

- wyjście na sanki

- gry stolikowe, tenis stołowy

- spotkania w Muzycznej Piwnicy
10-12

11-15

11-15

15-17
26 - czwartek
- zajęcia szachowe

- zabawy na śniegu, ognisko

- gry stolikowe, tenis stołowy

- spotkania w Muzycz-nej Piwnicy
10-12

11-15

11-15

12-20
27 - piątek

- turniej szachowy

- spotkania w Muzycznej Piwnicy
10-14

14-22

II.
Animator Sportu
Boisko „Orlik 2012”,
ul. Szkolna 11
tel. kontakt. 697987331
16 – poniedz.
Gry i zabawy zespołowe, rozgrywki i turnieje sportowe na obiekcie „ORLIKA” – tylko w sytuacji sprzyjających warunków atmosferycznych
16-20
18 - środa
15-19
19 – czwartek
16-20
24 – wtorek
Gry i zabawy zespołowe, rozgrywki i turnieje sportowe na obiekcie „ORLIKA” – tylko w sytuacji sprzyjających warunków atmosferycznych
16-20
25 – środa
15-19
27 – piątek
16-20
III.
Zespół Szkół
w Karczmiskach
Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja
w Karczmiskach
tel. 81828 70 34
16 i 17 stycznia
Dwudniowe warsztaty muzyczne w szkole

Anżela Kwiatkowska
od 9.00 w poniedz. (nocleg w szkole) do 16.00 we wtorek
17 stycznia
Zajęcia sportowe w hali sportowej (Marcin Walczyk)
9.00- 11.00
17 stycznia
SKS (dziewczęta) - Łukasz Kłak
11.00-13.00
19 stycznia
Zajęcia sportowe w hali sportowej (Marcin Walczyk Artur Jarski)
9.00- 11.00
24 stycznia
SKS w hali sportowej Łukasz Kłak
10.00-12.00

 
Certyfikat Wiarygodna szkoła dla Gimnazjum w Karczmiskach
czwartek, 12 stycznia 2017
W grudniu 2016 r. Publiczne Gimnazjum im. M. Kopernika w Karczmiskach otrzymało certyfikat „WIARYGODNA SZKOŁA”. Gimnazjum jest laureatem Ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Szkoła. Laureat Programu spełnia m. in. następujące kryteria: uzyskuje dobre wyniki z egzaminu gimnazjalnego, ma dostęp do internetu, posiada pracownię komputerową oraz sieć Wi – Fi, posiada bibliotekę szkolną, świetlicę szkolną oraz stołówkę z własną kuchnią, ma dobrą infrastrukturę sportową. Gimnazjum spełnia również kryterium bezpieczeństwa, tj. uczestniczy w programach promujących bezpieczeństwo uczniów, posiada certyfikat „Bezpieczna szkoła” oraz monitoring. Publiczne Gimnazjum im. M. Kopernika w Karczmiskach jest w stanie zapewnić najwyższy poziom edukacyjny, wychowawczy, opiekuńczy i bezpieczeństwo uczniom.

(U. Raczkiewicz – wicedyrektor ZS w Karczmiskach ds. gimnazjum)
certyfikat dla Gimnazjum
 
Festiwal Kolęd i Pastorałek 2017
czwartek, 12 stycznia 2017
Festiwal Kolęd i Pastorałek 2017Festiwal Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach to już tradycja. W 2017 roku odbył się już po raz dziesiąty 5 stycznia w wigilię Trzech Króli. Organizatorami festiwalu były: Gmina Karczmiska, Zespół Szkół w Karczmiskach, Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach.
Konkurs został objęty Honorowym Patronatem przez Wójta Gminy Karczmiska – Pana Janusza Goliszka, Starostą Opolskiego – Pana Zenona Rodzika oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty - Panią Teresą Misiuk. W przeglądzie konkursowym udział wzięło 9 chórów, 6 zespołów wokalnych, 5 zespołów wokalno – instrumentalnych, 3 duety, 27 solistów z m.in. z Lublina, Puław, Opola Lubelskiego, Poniatowej, Kraczewic, Karczmisk, Głuska, Dąbrówki, Rogowa, Wilkowa, Kazimierza Dolnego, Bochotnicy, Dąbrowy Wronowskiej, Makowca, Zagłoby. Występy młodych wykonawców oceniało Jury w składzie Pani Ewa Bieniek – nauczyciel muzyki, dyrygent chóru ,,Canto”w Świdniku - przewodnicząca jury, Pani Iwona Matysiewicz- nauczyciel muzyki, dyrygent chóru w Zespole Szkół Nr 9 w Lublinie, Pan Paweł Garbalski – nauczyciel muzyki, dyrektor szkoły muzycznej Siennie, Pani Stefanida Postelnicu – nauczyciel muzyki w Rumunii, dyrygent chóru ,,Lia Ciocarlia&Stefani” oraz Pani Agnieszka Mroczkowska – nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół w Karczmiskach – sekretarz. Jury wysłuchało 48 występów. Uczestnicy oceniani byli za: dobór repertuaru, emisję głosu,intonację, ogólny wyraz artystyczny, ekspresję wykonania i radość muzykowania. Komisja wysoko oceniła poziom artystyczny młodych wykonawców. Oceniane było również najlepsze wykonanie kolędy polskiej. Podczas obrad przyznano następujące nagrody.

W kategorii: Duety (6-10 lat)
III miejsce - Łukasz i Jakub Pietras ze Szkoły Podstawowej im. M. Rataja w Karczmiskach

Duety (11-13 lat):
III miejsce - Duet z Zespołu Szkół w Zagłobie
Wyróżnienie - Patrycja Piątek i Edyta Kwiatkowska

W kategorii: Soliści ( 6-10 lat)

I miejsce - Katarzyna Mędrek ze Szkoły Podstawowej w Rogowie
II miejsce - Magdalena Nowak ze Stowarzyszenia „Dwójka” w Puławach
III miejsce - Hanna Gębka - Przedszkole Miejskie w Poniatowej
Wyróżnienia:
Marysia Walencik -Przedszkole w Karczmiskach
Marcelina Aleksandra - Centrum Kultury w Poniatowej
Weronika Sierocka - Szkoła Podstawowa w Puławach
Maja Markowska – Szkoła Podstawowa w Poniatowej
Zuzanna Gajoz – Centrum Kultury i Turystyki w Poniatowej
Eryka Stateczna - Zespół Szkół w Zagłobie
Weronika Kubiś – Szkoła Podstawowa w Dąbrówce

Soliści( 11-13 lat):
I miejsce - Zuzanna Szczupak z Zespołu Szkół nr 1 w Opolu Lub.
II miejsce - Kamila Niećko ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk” w Puławach
III miejsce - Karolina Przygocka ze Stowarzyszenia „Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej” w Puławach
Wyróżnienia:
Patrycja Piątek – Szkoła Podstawowa w Karczmiskach
Julia Araucz - Gminny Zespól Szkół w Kazimierzu Dolnym
Marta Zając – Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym
Agata Zając - Stowarzyszenie Dwójka w Puławach
Iga Pyśkiewicz - Szkoła Podstawowa w Puławach

Soliści ( 14-16 lat):
I miejsce - Amelia Lasota – Gimnazjum w Wilkowie
Wyróżnienia:
Kornelia Szlachetka – Gimnazjum im. J. P. II w Poniatowej
Kinga Charchuła – Publiczne Gimnazjum im. M. Kopernika w Karczmiskach

W kategorii ( Zespół wokalny 6-10 lat)
I miejsce - „Rozśpiewane nutki” - Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego
w Poniatowej
II miejsce - „Wesołe nutki” – Przedszkole Miejskie w Poniatowej
Wyróżnienie:
Zespół kl. I – Zespół Szkół w Karczmiskach Filia Szkoły Podstawowej w Głusku

Zespół wokalny( 11-13 lat):
I miejsce - „Music Klub 2” Szkoła Podstawowa w Puławach
II miejsce - „Wega” - Zespół Szkół nr 1w Opolu Lub.
III miejsce - Zespół Wokalnych – Zespołu Szkół w Zagłoby

W kategorii Zespół wokalno – instrumentalny ( 6-10 lat)
I miejsce - „Szpaczki” ze Szkoły Podstawowej w Kraczewicach
II miejsce - Zespół instrumentalno – wokalny ze Społecznej Szkoły w Dąbrowie Wronowskiej

Zespół wokalno – instrumentalny ( 11-13 lat)
I miejsce - Kapela Folkowa „Czarne Bociany” z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej
II miejsce - Kapela Dziecięca z Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej
III miejsce - Kapela Ludowa „Karczmiaki” z Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach

Zespół wokalno – instrumentalny ( 17- 21 lat)
I miejsce - „IL Cardellino” z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej

W kategorii : Chór ( 3 -5 lat)
I miejsce - „Małe Szczygiełki” z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej

Chór ( 6 -10 lat)
I miejsce - „Szpaczki” ze Szkoły Podstawowej w Kraczewicach
II miejsce - „Fortissimo” z Zespołu Szkół nr.1 w Opolu Lub.

Chór ( 14 – 16 lat)
I miejsce - „Kantylena” z Zespołu Edukacji Gimnazjalnej i podstawowej w Makowcu
II miejsce - „Dmuchawce” z Zespołu Szkół w Karczmiskach

Chór ( 17 -21 lat)
I miejsce - Połączenie chórów „Amabile” i „Ergo Cantemus” - Lublin

,,Nagrodę Publiczności” otrzymała Patrycja Piątek ze Szkoły Podstawowej w Karczmiskach.
,,Nagrodę GRAND PRIX FESTIWALU” zdobył zespół ,,IL CARDELINO” z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej a ,,Nagrodę za najlepsze wykonanie kolędy polskiej” – Katarzyna Mędrek ze Szkoły Podstawowej w Rogowie.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody i statuetki ufundowane przez Wójta Gminy Karczmiska oraz Starostę Opolskiego. Gościnnie podczas festiwalu wystąpił nasz gminny chór ,, Corda Cantando” pod kierunkiem Pani Ewy Resztak. Chór śpiewał kolędy jak również zaśpiewał ,,Scodroki” śpiewane zgodnie z tradycją w tym dniu, a panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach częstowały publiczność ,,scodrockami”. Na zakończenie festiwalu wystąpił laureat wielu konkursów krajowych i międzynarodowych - chór ,,La Musica” z Lublina, dyrygentem chóru jest Pan Zdzisław Ohar oraz Karolina Filipczak. W organizacji festiwalu wsparli nas Sponsorzy udzielając pomocy finansowej i rzeczowej, za którą serdecznie dziękujemy. Festiwal zakończył się wspólnym odśpiewaniem przez uczestników kolędy ,,Bóg się rodzi”.

Festiwal na stałe wpisał się już w kalendarz imprez i uroczystości odbywających się w Karczmiskach. Coraz większe zainteresowanie tym wydarzeniem zarówno ze strony wykonawców jak i słuchaczy kolęd dowiodło, że cel jaki postawili sobie organizatorzy festiwalu został osiągnięty, a rozpoczęte dziewięć lat temu kolędowanie w Karczmiskach będzie nadal kontynuowane i będzie rozsławiać utalentowanych młodych artystów z naszego regionu.

Galeria zdjęć
 
Zwrot podatku akcyzowego
środa, 11 stycznia 2017
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie:

86,00 zł * ilość ha użytków rolnych


Pieniądze wypłacane będą w terminie 3 – 28 kwietnia 2017 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - www.minrol.gov.pl


Załączniki:
- Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa
- Oświadczenie o użytkach lub dzierżawach
- Wykaz faktur
 
Zaproszenie
wtorek, 03 stycznia 2017
Festiwal kolęd 2017
 
Informacja dla hodowców drobiu
piątek, 30 grudnia 2016
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim informuje, iż w dniu 20 grudnia 2016 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Rozporządzenie to wprowadza szereg zakazów i nakazów dla hodowców drobiu, zarówno przemysłowych jak i przydomowych. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę skalę zagrożenia dla gospodarki kraju, w załączeniu przekazujemy wymienione rozporządzenie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
 
Informacja dotycząca konkursu OZE
piątek, 30 grudnia 2016

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Karczmiska.


Informuję, że Gmina Karczmiska złożyła wnioski o wsparcie 320 instalacji solarnych oraz wsparcie zestawów fotowoltaicznych dla 191 gospodarstw. Oba wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalną z punktacją 97,5 i 85 punktów.

Opublikowana przez Urząd Marszałkowski lista rankingowa gmin wskazuje gminy, które w pierwszej kolejności podpiszą umowy na dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Ostateczne decyzje w sprawie wniosku złożonego przez Gminę Karczmiska dotyczącego instalacji solarnych zapadną w styczniu 2017 roku.

Pragnę zapewnić mieszkańców Gminy Karczmiska, iż w tej sprawie nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia i wyrażam nadzieję, że dobre wieści przyjdą na początku Nowego Roku.

Janusz Goliszek


 
Informacja dla hodowców drobiu
czwartek, 29 grudnia 2016
Informacja dla hodowców drobiu
 
Informacja dla przedsiębiorców
środa, 28 grudnia 2016
Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż z dniem 31 stycznia 2017 r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dnia 31 stycznia 2017 r. upływa termin:
  - składania oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2016 w danym punkcie sprzedaży
     (druk oświadczenia)
oraz
  - wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia w roku 2017.

Opłatę w należnej wysokości wnosi się:
  - gotówką w kasie Urzędu Gminy
  - bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu:
      P.B.S Opole Lubelskie O/Karczmiska Nr: 52 8734 0008 0040 0299 2000 0010

Na przelewie należy dokładnie wpisać numer zezwolenia.

Załącznik:
    Druk oświadczenia
 
Wesołych Świąt
piątek, 23 grudnia 2016
Wesołych Świąt.
 
Odbiór odpadów komunalnych w roku 2017
czwartek, 22 grudnia 2016
Szanowni Państwo,
odbiór odpadów komunalnych w roku 2017 będzie się odbywał według harmonogramu dostępnego poniżej.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2017.

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje: 145 - 160 z 1009

Dane teleadresowe

 
Urząd Gminy Karczmiska

Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska
tel. 81 828-70-26
      81 828-70-40
      81 828-70-59
fax: 81 828-70-26 wew.25
e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl
 
 
Nr rachunku bankowego:
P.B.S. Opole Lubelskie o/Karczmiska
52873400080040029920000010

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

 

 

 

 

Mikroinstalacje OZE

Mikroinstalacje OZE

Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

Hala Sportowa


Orlik 2012

Orlik2012

Misja CHODLIK

Misja archeologiczna CHODLIK

Radośni w rozwoju

Radośni w rozwoju

Wsparcie na starcie

Czysta Gmina

Czysta Gmina

Linki

owocszl.jpgZwiązek Gmin Lubelszczyzny
Zdrowa gmina

Zielona linia


Budujemy Sportową Polskęporady prawne

Galeria zdjęć

Obraz
Copyright © 2017 Serwis internetowy Gminy Karczmiska. All rights reserved