czwartek
29 czerwca 2017
Do końca roku zostało 186 dni.

BIP

 Biuletyn informacji publicznej

Informacje wyborcze

 Informacje wyborcze

Insp. weterynarii

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Akty prawne on-line

Rządowe Centrum Legislacji
Najaktualniejsze wersje
elektroniczne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

600-lecie Karczmisk

obraz.jpg
 

Translator

EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian
Mammograf w Karczmiskach
środa, 19 października 2016
Mammografia
 
Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Karczmiska
środa, 19 października 2016


"W czas złotej jesieni
to święto przypada,
Gdy wśród drzew podcieni
Grad kasztanów spada..."


Od tych słów 14 października 2016 roku rozpoczęła się w Zespole Szkół w Karczmiskach uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Na uroczystość przybyli: ks. Mariusz Olszka - wikariusz parafii Karczmiska, Elżbieta Seredyn - zastępca Wójta Gminy Karczmiska, Jacek Nowaczek - przewodniczący rady gminy, Ewa Nowaczek - dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury, Grażyna Zaborska - dyrektor Żłobka, Justyna Fiodor - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. W uroczystości uczestniczyli pracownicy szkół z Gminy Karczmiska oraz aktywni zawodowo nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice, uczniowie Zespołu Szkół w Karczmiskach i emerytowani nauczyciele.
Uroczystość pod hasłem „Tym, którzy dzielą z nami wiedzę, mnożą cierpliwość, dodają serce” prowadzili uczniowie Szkoły Podstawowej w Karczmiskach przygotowani przez Panią Aleksandrę Furtak i panią Halinę Firlej. Utwory muzyczne i piosenki wybrzmiały pod kierunkiem Pani Anżeli Kwiatkowskiej i Pana Radosława Gołofita. Mieliśmy możliwość poznania różnorodnych talentów, jakimi odznaczają się uczniowie naszej szkoły: recytacje, taniec, gra aktorska i głosy naszych piosenkarzy.
W czasie akademii padło wiele ciepłych słów, życzeń i podziękowań dla nauczycieli i pracowników oświaty. Życzenia przekazywali Pani Elżbieta Seredyn i Pan Jacek Nowaczek w imieniu władz samorządowych Gminy Karczmiska, ale również rodzice i uczniowie.

 Galeria zdjęć


 
Zaproszenie
piątek, 14 października 2016
bezp.kobieta.plakat.naszkarczmiskapierwsza.pomoc.jpg
 
Życzenia
piątek, 14 października 2016
Dzień Edukacji Narodowej
 
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
czwartek, 13 października 2016
OGŁOSZENIE
O KONSULTACJACH

Projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017


Wójt Gminy Karczmiska
zaprasza do udziału w konsultacjach

Termin konsultacji: 25.10.2016 r.

Forma konsultacji: otwarte spotkanie (dialog społeczny) w dniu 25.10.2016 r. o godz. 12.00 w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Karczmiskach, ul. Centralna 6.

Uczestnicy spotkania mogą wyrażać opinie i składać uwagi do projektów uchwał w formie pisemnej – w dniu spotkania.

Uczestnicy na piśmie zgłaszają swoje uwagi na formularzu konsultacyjnym stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 54/2016 Wójta Gminy Karczmiska z 10 października 2016 r.

Wójt Gminy Karczmiska

/-/ Janusz Goliszek

Załączniki:

Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Aktualizacja 27.10.2016 r.
Sprawozdanie z konsultacji
 
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
czwartek, 13 października 2016
OGŁOSZENIE
O KONSULTACJACH

projektów uchwał Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 i Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2017

Wójt Gminy Karczmiska
zaprasza do udziału w konsultacjach

Termin konsultacji: 25.10.2016 r.

Forma konsultacji: otwarte spotkanie (dialog społeczny) w dniu 25.10.2016 r. o godz. 12.00 w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Karczmiskach, ul. Centralna 6.

Uczestnicy spotkania mogą wyrażać opinie i składać uwagi do projektów uchwał w formie pisemnej – w dniu spotkania.

Uczestnicy na piśmie zgłaszają swoje uwagi na formularzu konsultacyjnym stanowiącym Załączniki Nr 1a, 2a do Zarządzenia 55/2016 Wójta Gminy Karczmiska z 12 października 2016 r.

Wójt Gminy Karczmiska

/-/ Janusz Goliszek

Załączniki:

Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 12 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów uchwał: Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 i Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2017.

Aktualizacja 27.10.2016
Sprawozdanie z konsultacji

 
XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Karczmiska
wtorek, 11 października 2016

XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się dnia 13 października 2016 r. (czwartek).

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Karczmiskach  i rozpoczną o godzinie 800.

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4. Wolne wnioski i komunikaty.
5. Zamknięcie obrad.


 
Ogłoszenie
wtorek, 11 października 2016
ZAPYTANIE OFERTOWE
(rozeznanie rynku)
Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Przedmiotem zapytania jest wyszacowanie wartości wykonania załącznika do wniosku aplikacyjnego, określonego w druku wniosku jako załącznik nr 14 – Analiza efektywności kosztowej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” dla operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa.”

Pełna treść ogłoszenia w BIP gminy Karczmiska
 
Żłobek w Karczmiskach, drugi dom dla mojego dziecka
czwartek, 29 września 2016
W grudniu 2015 r. w Karczmiskach Pierwszych rozpoczął działalność Żłobek. Jest to pierwsza tego typu placówka w Gminie. Od 1 września b.r. do żłobka uczęszcza 24 dzieci. Powstały 3 grupy wiekowe:
I - biedroneczki, najmłodsza grupa, dzieci w wieku od 1 roku życia do 1 roku i 8 m-cy,
II - pszczółki, dzieci w wieku od 1 roku 9 m-cy do 2 lat i 2 m-cy,
III - motylki, grupa najstarsza, dzieci w wieku od 2 lat 3 m-cy do 2 lat i 6 m-cy.
W żłobku codziennie odbywają się po 3 zajęcia w każdej grupie, ale są jeszcze wolne miejsca na utworzenie IV grupy (8 dzieci). Zajęcia dostosowane są do wieku i możliwości dzieci w grupach. Opiekunowie do planu wybierają zajęcia z niżej proponowanych:
1) zajęcia ruchowe, gimnastyka stóp,
2) zajęcia muzyczne, rytmiczno-muzyczne,
3) zajęcia plastyczne, manipulacyjno-konstrukcyjne,
4) zajęcia poznawcze w zakresie mowy, myślenia.
Raz w tygodniu, w każdej grupie odbywają się zabawy słówkami angielskimi prowadzone przez specjalistę i ćwiczenia artykulacyjne narządu mowy oraz ćwiczenia emisji głosu prowadzone przez logopedę. Każdego dnia dzieci 1 godzinę spędzają na spacerze bądź na placu zabaw. Ważna rolę odgrywają spotkania opiekunek z rodzicami, które wspierane są przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Opola Lubelskiego. Prelekcje obejmują następujące problemy wskazane przez rodziców:
1) „Mały złośnik” – jak radzić sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych?,
2) „Pod parasolem” – jak nauczyć dziecko samodzielności?,
3) „Mówię wyraźnie” – jak ćwiczyć aparat mowy dziecka?,
4) „Strach ma wielkie oczy” – jak nauczyć dziecko pokonywać lęki?
Urozmaicony jadłospis, dostosowany do wieku dzieci sprawia, że maluchy chętnie spożywają posiłki przygotowywane przez wykwalifikowaną kadrę.
W okresie od września do grudnia b.r. w planie pracy placówki ujęto szereg ciekawych wydarzeń. Dzieci spotkały się z policjantem, żłobek odwiedzą zwierzątka domowe (królik, świnka morska, rybki akwariowe). Maluszki będą odkrywcami podczas pokazów doświadczeń chemicznych oraz uczestniczyć Światowym Dniu Pluszowego Misia. Zaplanowano też Mikołajki i świąteczne pierniczkowe spotkanie. Inne atrakcyjne zabawy i ciekawe spotkania czekają dzieci w 2017 r. Przez cały rok na życzenie rodziców, organizowane są Urodziny dziecka.

Zapytałam kilka mam przyprowadzających swoje maleństwa do żłobka, co sądzą o funkcjonującej placówce? Jak powiedziała pierwsza z nich - Po ponad półrocznym pobycie, stwierdzam, że decyzja o posłaniu córki do żłobka była strzałem w dziesiątkę. Żłobek stał się dla niej drugim domem, w którym codziennie poznaje świat i różnorodnych ludzi”.
Z kolei, inna stwierdza - Maluch chodzący do żłobka się zmienia. Przestaje być bobasem a staje się małym dzieckiem, któremu samodzielność sprawia wielką satysfakcję i radość”. Według odczucia trzeciej mamy – „Żłobek w Karczmiskach to wspaniałe miejsce, lubiane zarówno przez dzieci, jak i rodziców. Wyrozumiałość i otwartość na drugiego człowieka, sprawiają, że dzieci przychodzą tu z wielką radością, a rodzice są spokojni o swoje pociechy”.
Zapraszamy zainteresowanych rodziców do odwiedzenia placówki, zapoznania się z panującymi warunkami i stroną internetową żłobka (www.zlobekwkarczmiskach.pl).

Grażyna Zaborska
Dyrektor Żłobka
Galeria zdjęć

 
Informacja
czwartek, 29 września 2016
Informacja o dofinansowaniu
 
Rajd rowerowy
środa, 28 września 2016
Plakat rajdu do Kazimierza Dolnego
 
Ogłoszenie
wtorek, 27 września 2016
Ogłoszenie Wójta Gminy Karczmiska

z dnia 26 września 2016r.

w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę
w celu szacowania wartości zwierząt

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu Lubelskim z dnia 15 września 2016 r. w sprawie uzupełnienia liczby powołanych rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej zapraszam do składania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do szacowania wartości zwierząt w terminie do dnia 3 października 2016 r.


Więcej…
 
Co słychać w Przedszkolu w Karczmiskach
piątek, 23 września 2016
Od 1września 2016 r. rozpoczął się kolejny rok szkolny 2016/2017.
Do Przedszkola w Karczmiskach uczęszcza 179 przedszkolaków w 10 grupach przedszkolnych (6 w Karczmiskach, 2 w Głusku i 2 w Słotwinach). Nasze przedszkole cieszy się dużym powodzeniem, gdyż oprócz dzieci z naszej Gminy do oddziałów przedszkolnych zapisane się dzieci z Gminy: Wilków, Kazimierz Dolny Opole Lubelskie i Poniatowa. Grupy są zróżnicowane ilościowo od 8 do 25 dzieci, jak i wiekowo. Przedszkole czynne jest od 6:30 do 16:00. Zapewnia 5 godzin bezpłatnej opieki wychowawczej w godzinach 8:00 – 13:00. Za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu pobierana jest opłata w wysokości 1 zł. Dzieci w przedszkolu otrzymują całodzienne wyżywienie obejmujące śniadanie, obiad i podwieczorek, dostosowane do potrzeb rozwojowych małego dziecka. Przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia do zajęć dydaktycznych, wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne oraz place zabaw.
Nauczyciele (wychowawcy) dbają o rozwój dzieci, rozumiejąc i szanując ich różnice indywidualne. Proces edukacyjno-wychowawczy trwa przez cały dzień, a nie tylko w czasie tzw. obowiązkowych zajęć dydaktycznych i jest on ciągiem planowanych, pełnowartościowych sytuacji edukacyjnych. W grupie rówieśniczej, pod okiem nauczyciela poprzez naśladowanie innych, dziecko uczy się aktywności, nowych zachowań, przyzwyczajeń, co przejawia się w radzeniu sobie w sytuacjach życiowych. W ofercie naszego przedszkola znalazły się również zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli dostosowane do możliwości i zainteresowań dzieci. W trakcie pobytu w przedszkolu, dzieci mają możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach: zajęcia umuzykalniające (rytmika) i język angielski.
W roku szkolnym 2016/17 szczególną uwagę będziemy zwracać na rozwój umiejętności artystycznych i ruchowych. Chcemy, by nasze dzieci poprzez udział w różnych konkursach i przeglądach organizowanych na terenie przedszkola lub po za nim, mogły reprezentować swoje uzdolnienia i predyspozycje, osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości. Liczymy na współpracę z rodzicami, instytucjami oraz stowarzyszeniami.

Dyrektor Przedszkola
Joanna Brzozowska-Samolej

 
Konkurs LGD
środa, 21 września 2016
Plakat_razem_dla_klimatu
 
XXV Sesja Rady Gminy Karczmiska
wtorek, 20 września 2016

XXV Sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się dnia 27 września 2016 r. (wtorek).

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Karczmiskach  i rozpoczną o godzinie 900.

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja z przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2016 r.
5. Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
6. Dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium i planu miejscowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wsparcia Policji.
9. Dokonanie zmian w uchwale w sprawie opłat za usługi przewozowe.
10. Podjęcie uchwał w sprawie obrotu nieruchomościami:
     a) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości,
     b) wyrażenie zgody na komunalizację mienia Skarbu Państwa.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i komunikaty.
13. Zamknięcie obrad.


 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje: 145 - 160 z 959
 
Urząd Gminy Karczmiska

Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska
tel. 81 828-70-26
      81 828-70-40
      81 828-70-59
fax: 81 828-70-26 wew.25
e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl
 
 
Nr rachunku bankowego:
P.B.S. Opole Lubelskie o/Karczmiska
52873400080040029920000010

Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

Hala Sportowa


Orlik 2012

Orlik2012

Misja CHODLIK

Misja archeologiczna CHODLIK

Radośni w rozwoju

Radośni w rozwoju

Wsparcie na starcie

Czysta Gmina

Czysta Gmina

Linki

owocszl.jpgZwiązek Gmin Lubelszczyzny
Zdrowa gmina

Zielona linia


Budujemy Sportową Polskęporady prawne

Galeria zdjęć

Obraz
Copyright © 2017 Serwis internetowy Gminy Karczmiska. All rights reserved