czwartek
29 czerwca 2017
Do końca roku zostało 186 dni.

BIP

 Biuletyn informacji publicznej

Informacje wyborcze

 Informacje wyborcze

Insp. weterynarii

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Akty prawne on-line

Rządowe Centrum Legislacji
Najaktualniejsze wersje
elektroniczne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

600-lecie Karczmisk

obraz.jpg
 

Translator

EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian
Ogłoszenie
środa, 23 listopada 2016
Informuję, że w dniach:

1 – 2 grudnia 2016 r. w godz. 800-1400,
8 – 9 grudnia 2016 r. w godz. 800-1400,
7 grudnia 2016 r. w godz. 1500-1900

odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych z europejskiego programu  – II edycja.

Uprawnionych mieszkańców Gminy Karczmiska (spełniających ustawowe kryteria pomocy społecznej) – zapraszamy do strażnicy OSP w Karczmiskach Pierwszych, ul. Opolska 37 we wskazanych wyżej terminach.
Paczki żywnościowe są o szerokim asortymencie, w związku z tym proszę o zabranie ze sobą toreb do zapakowania produktów.

Prezes
OSP Karczmiska
Krzysztof Karaś


 
Ogłoszenie o naborze
wtorek, 22 listopada 2016

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczmiskach. 
Złote Gody w Karczmiskach
poniedziałek, 21 listopada 2016

Złote Gody, to szczególne wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Uroczyste wręczenie medali dla jubilatów z terenu Gminy Karczmiska odbyło się 15 listopada 2016 r. w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Karczmiskach.

Jubilaci zostali odznaczeni medalami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które wręczył p. Janusz Goliszek – Wójt Gminy. Dostojni małżonkowie otrzymali też legitymacje, pamiątkowe dyplomy i kwiaty. Wójt Gminy życzył Jubilatom długich i pogodnych lat w zdrowiu oraz życzliwej opieki i miłości od najbliższych na wiele następnych lat. Uroczystość Złotych Godów uświetnił występ chóru Gminy Karczmiska „Corda Cantando”.

Galeria zdjęć

 
Obchody Dnia Niepodległości w Gminie Karczmiska
czwartek, 17 listopada 2016
Obchody 98 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę w Gminie Karczmiska podzielono na dwie części.

W dniu 9 i 10 listopada 2016 r. odbyły się uroczystości w placówkach Zespołu Szkół w Karczmiskach. Oprócz uczniów i nauczycieli w uroczystościach udział wzięli: Janusz Goliszek – Wójt Gminy, społeczność lokalna oraz nauczyciele państw partnerskich goszczący w Publicznym Gimnazjum im. M. Kopernika w Karczmiskach. Goście z zagranicy realizują wspólnie z naszą placówką projekt Erazmus+ i reprezentują szkoły z: Wysp Kanaryjskich, Włoch, Bułgarii, Rumunii, Słowenii, Finlandii.

11 listopada 2016 r. obchody Święta odzyskania Niepodległości rozpoczęły się o godz. 10.30 na Placu Niepodległości w Karczmiskach. Przed pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Karczmisk poległych w walkach o niepodległość, w asyście pocztów sztandarowych Wójt Gminy p. Janusz Goliszek i przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Nowaczek złożyli wiązanki kwiatów. Młodzież z Zespołu Szkół w Karczmiskach oraz pracownicy Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach zapalili znicze.

O godz. 11 w kościele parafialnym p.w. Św.Wawrzyńca w Karczmiskach rozpoczęła się koncelebrowana Msza Św. w intencji Ojczyzny, którą sprawował ks. proboszcz Ryszard Denys i ks. wikariusz Mariusz Olszka. Liturgię i oprawę uroczystości uświetnił chór Corda Cantando pod dyrekcją p. Ewy Resztak. Po Mszy odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru. W okolicznościowym wystąpieniu p. Wójt podkreślił rolę i znaczenie odzyskania niepodległości przez naszych dziadów oraz odniósł się do współczesnych wartości takich jak Ojczyzna, patriotyzm czy język ojczysty.

Obchody dnia Niepodległości w Karczmiskach miały również akcent sportowy. 11 listopada na hali sportowej odbył się już po raz drugi turniej zorganizowany przez Klub Sportowy STAL Poniatowa. W turnieju wzięło udział 8 zespołów dzieci z roczników 2006-2007 letnich: Stal Poniatowa 1, Stal Poniatowa 2, Motor Lublin, Widok Lublin, Akademia Piłkarska Głusk, Tęcza Bełżyce, BKS Lublin, UKS Karczmiska. Turniej cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci jak również ich rodziców, którzy licznie przybyli by kibicować swoim pociechom.

Galeria zdjęć
 
XXVIII Sesja Rady Gminy Karczmiska
środa, 16 listopada 2016

XXVIII Sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się dnia 28 listopada 2016 r. (poniedziałek).

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Karczmiskach  i rozpoczną o godzinie 1000.

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
9. Podjęcie uchwał:
     - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.,
     - w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2017 r.,
     - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
     - w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości,
     - w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
     - w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
     - w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności, wysokości stawek opłaty oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,
     - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11.Wolne wnioski i komunikaty.
12.Zamknięcie obrad.


 
11 listopada - Zaproszenie
piątek, 04 listopada 2016
11_listopada
 
NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU EKODOM
piątek, 04 listopada 2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie

ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin

tel.: (081) 532 17 64, www.wfos.lublin.pl,

NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU EKODOM

WFOŚiGW w Lublinie informuje, że przyjmuje wnioski od osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM. Pomoc będzie udzielana w formie preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie w wysokości 4 proc. w skali roku) z możliwością umorzenia 30 % kapitału w przypadku wymiany pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym i 25 % na pozostałe przedsięwzięcia. Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Nabór wniosków potrwa do 30 listopada 2016r.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód, wzrost udziału energii pochodzącej z OZE w końcowym zużyciu energii, upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji na terenie województwa lubelskiego.

BENEFICJENCI

Do zaciągnięcia pożyczki uprawnione są osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania na podstawie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego lub posiadające udział we współwłasności budynku lub lokalu mieszkalnego położonego na terenie województwa lubelskiego. W przypadku współwłasności istnieje możliwość składania wniosku przez jednego ze współwłaścicieli, za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWNIU

1. Wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym, w tym: gaz, biomasa.
2. Wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy (do 20kW).
3. Wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe.
4. Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej.
5. Zakup i montaż kolektorów słonecznych.
6. Zakup i montaż pomp ciepła.
7. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (do 15kW).
8. Zakup i montaż mikroinstalacji wykorzystującej energię wiatru (do 15kW).
9. Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wnioski należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, w WFOŚiGW w Lublinie, ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin, tel. (81) 532 17 64 (wew. 116, 117).
Wszelkie dodatkowe informacje, formularz wniosku z załącznikami oraz regulamin dofinansowania są dostępne na stronie internetowej: www.wfos.lublin.pl


 
Wspólnoty gruntowe - warsztaty szkoleniowe w Józefowie nad Wisłą
piątek, 28 października 2016
Warsztaty w Józefowie nad WisłąZ inicjatywy Urzędu Gminy Karczmiska chętni przedstawiciele poszczególnych sołectw z terenu naszej Gminy przystąpili do udziały w III edycji pierwszego w Polsce projektu poświęconego wspólnotom gruntowym pt „Aktywne Wspólnoty Gruntowe”.

W ramach projektu w dniach 22-23.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Józefów nad Wisłą mieszkańcy wsi Górki, Słotwiny i Uściąż wraz z pracownikiem Urzędu Gminy Karczmiska oraz mieszkańcami Gminy Józefów nad Wisłą uczestniczyli w warsztatach poświęconych problematyce wspólnot gruntowych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Aktywni.

Tematyka wspólnot gruntowych staje się niezwykle aktualna w obliczu zmian prawnych jakie nastąpiły 1 stycznia 2016 roku w związku z nowelizacją ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Zgodnie z nowymi przepisami jeśli do końca 2016 roku mieszkańcy nie upomną się o swoje grunty to przejdą one na rzecz Skarbu Państwa.

W Polsce występuje ponad 5000 wspólnot gruntowych. Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli pokazały, że największą powierzchnię wspólnoty gruntowe zajmują w woj. lubelskim – co najmniej 23 tysiące hektarów. Większość wspólnot jest nieaktywna, wspólnoty nieaktywne uważane są za nieposiadające właściciela, co powoduje, iż w większości przypadków grunty wspólnot należą do obszarów najbardziej zaniedbanych.

Większość z nich nie ma uporządkowanego stanu prawnego. Taka sytuacja stwarza poważne niedogodności dla samorządów gminnych z powodu trudności z opodatkowaniem tych gruntów oraz trudności z pozyskiwaniem tych terenów na cele związane z realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uprawnieni mieszkańcy wsi nie mogą gospodarować mieniem wspólnoty, gdy ta jest nieaktywna, tym samym nie mogą czerpać z niej potencjalnych zysków czy działać przez spółkę na rzecz rozwoju swojej miejscowości. Uprawnieni zazwyczaj nie mają wystarczającej wiedzy na temat reaktywacji wspólnoty i potrzebują zewnętrznego wsparcia.


 
XXVII Sesja Rady Gminy Karczmiska
piątek, 28 października 2016

XXVII Sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się dnia 7 listopada 2016 r. (poniedziałek).

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Karczmiskach  i rozpoczną o godzinie 1000.

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przyjęcie oceny aktualności miejscowych planów oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu nie narusza ustaleń studium.
8. Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy:
    - przegłosowanie uwag wniesionych do wyłożonego projektu,
    - podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu.
9. Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
10. Uchylenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Policji.
11. Uchwalenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Porozumienia Międzygminnego w zakresie transportu publicznego.
13. Przedłożenie informacji o stanie oświaty w gminie.
14. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
15. Wolne wnioski i komunikaty.
16. Zamknięcie obrad.

 
Oświadczenie Wójta Gminy
piątek, 28 października 2016

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej plotkami (ulotkami) jakoby na terenie Gminy Karczmiska planowana była budowa biogazowni oświadczam, że informacje są kłamliwe. Na wstępie wskazuję, że Gmina Karczmiska nie planuje inwestycji polegającej na wzniesieniu biogazowni. Sugerowanie jakoby na nieruchomości nr 1763 znajdującej się obok oczyszczalni ścieków miałaby być wybudowana biogazownia jest wyłącznie wytworem wyobraźni autora sporządzającego anonimowe ulotki.

Nieruchomość ta zgodnie z projektem planu zagospodarowania przestrzennego jest oznaczona jako „infrastruktura usuwania i utylizacji odpadów”.

Ponadto już sama powierzchnia przedmiotowej nieruchomości (14 ar) poddaje pod wątpliwość wznoszenie na niej jakiejkolwiek inwestycji. Rozmiary rzeczonej działki nie pozwalają nawet na prowadzenie jakichkolwiek rozważań w tym zakresie.

Oświadczam, że przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona na prowadzenie punktu selektywnego odbioru odpadów komunalnych między innymi takich jak: zużyte opony, sprzęt AGD, materiały budowlane itp. Działania takiego punktu mają za zadanie przyjęcie od mieszkańców określonego sprzętu, a następnie systematyczne wywożenie na wysypisko regionalne do Puław. Gmina ma ustawowy obowiązek prowadzenia takiego punktu i uchwalenie planu z takim zapisem da nam możliwości prawne utworzenia infrastruktury (odpowiednio zabezpieczone boksy). Zaznaczam, iż lokalizacja i zapis umieszczony w planie zagospodarowania przestrzennego został uzgodniony ze wszelkimi służbami (od SANEPiD-u po RDOŚ) stojącymi na straży zdrowia publicznego i ochrony środowiska.

Z przykrością obserwuję prowadzoną na terenie Naszej Gminy, w sposób anonimowy, kampanię dezinformacji wzbudzającą niepokój Naszych Mieszkańców. Uprzejmie proszę pomysłodawców przedmiotowej działalności o nieukrywanie się i jawne wyrażanie swoich obaw i wątpliwości, a nade wszystko przed rozpoczęciem ewentualnie kolejnej kampanii, proszę o pozyskanie wcześniejszej informacji z miarodajnych źródeł.

Janusz Goliszek

Wójt Gminy Karczmiska


 
Ogłoszenie
czwartek, 27 października 2016
ZAPYTANIE OFERTOWE
(wybór wykonawcy)
Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zapytanie w celu wyboru wykonawcy wykonania załącznika do wniosku aplikacyjnego - Analizy efektywności kosztowej dla planowanej operacji, w ramach której zostaną wykonane zadanie inwestycyjne:
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Karczmiska – Etap II.”
Zadanie obejmuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w następujących miejscowościach:
- Jaworce – 2
- Mieczysławka – 2
- Noworąblów – 25
- Słotwiny – 7
- Słotwiny Kolonia - 1
- Zaborze – 8
- Zaborze Kolonia – 6
- Zagajdzie – 4.


Pełna treść ogłoszenia w BIP gminy Karczmiska
 
Ogłoszenie
czwartek, 27 października 2016
ZAPYTANIE OFERTOWE
(wybór wykonawcy)
Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zapytanie w celu wyboru wykonawcy wykonania załącznika do wniosku aplikacyjnego - Analizy efektywności kosztowej dla planowanej operacji, w ramach której zostaną wykonane zadanie inwestycyjne:
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Karczmiska – Etap I.”
Zadanie obejmuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w następujących miejscowościach:
- Karczmiska Pierwsze – 14 szt.
- Bielsko – 3 szt.
- Głusko Duże – 10 szt.
- Głusko Duże Kolonia – 6 szt.
- Głusko Małe – 6 szt.
- Wolica – 13 szt.
- Wolica Kolonia – 9 szt.
- Chodlik – 11 szt.
- Uściąż – 20 szt.
- Uściąż Kolonia – 2 szt.

Pełna treść ogłoszenia w BIP gminy Karczmiska
 
Ogłoszenie
czwartek, 27 października 2016
ZAPYTANIE OFERTOWE
(wybór wykonawcy)
Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zapytanie w celu wyboru wykonawcy wykonania załącznika do wniosku aplikacyjnego - Analizy efektywności kosztowej dla planowanej operacji, w ramach której zostaną wykonane dwa zadania inwestycyjne:
1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Karczmiska Drugie – ul. Rejtmanówka, Folwark i Polna.
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Karczmiska Drugie.

Obydwa zadania będą elementami operacji pn. „Uzupełnienie infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Karczmiska Drugie.”

Pełna treść ogłoszenia w BIP gminy Karczmiska
 
Spotkanie Wójta Gminy z przedstawicielami organizacji pozarządowych
czwartek, 27 października 2016
spotkanie z ngoW Gminie Karczmiska trwają cykliczne spotkania Pana Janusza Goliszka - Wójta Gminy z przedstawicielami organizacji pozarządowych. 25 października 2016 r. po raz kolejny społecznicy z naszej Gminy spotkali się w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Karczmiskach.

Głównym celem spotkania było przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów uchwał:

1) Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,
2) Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019,
3) Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2017.

Po zaprezentowaniu poszczególnych programów i krótkiej dyskusji, uwag nie zgłoszono.

W dalszej części spotkania sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania naszej Gminy przedstawił Wójt Gminy. Z kolei, Pani Ewa Nowaczek Dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach omówiła działania instytucji kultury w ostatnim okresie oraz planowane do realizacji jeszcze w tym roku. Uczestnicy spotkania otrzymali informację od Pani Justyny Fiodor - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o możliwości skorzystania przez mieszkańców Gminy z usług Mobilnego Centrum Pomocy w listopadzie b.r.

Na zakończenie Pani Elżbieta Seredyn – Zastępca Wójta poinformowała zebranych o pomocy żywnościowej, która po raz drugi dotrze z Banku Żywności z Lublina do potrzebujących osób z terenu Gminy, około połowy listopada 2016 r.


 
Ogłoszenie LGD
wtorek, 25 października 2016
 
Wyjazd studyjny  śladami ginących zawodów
wtorek, 25 października 2016
20 października 2016 r. mieszkańcy Gminy Karczmiska uczestniczyli w wizycie studyjnej do pracowni ginących zawodów funkcjonujących przy Gminnym Ośrodku Kultury (GOK) w Gminie Biała Podlaska. Uczestnikami wyjazdu byli członkowie Klubu Seniora, Koła Gospodyń Wiejskich, pracownicy Urzędu Gminy i Gminnej Biblioteki i Domu Kultury (GBiDK).

Wizyta została zorganizowana w ramach projektu „Międzypokoleniowa Inspiratornia Seniorów” przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Animatorów i Koordynatorów „Helio” w partnerstwie z GBiDK. Uczestnicy wizyty zwiedzili pracownie funkcjonujące w Gminie Biała Podlaska: Zdobnictwa Ludowego w Worońcu, Koronkarstwa w Sitniku i Tkacką w Hrudzie. Obejrzeli też zespół dworsko-parkowy w Roskoszy, w której obecnie znajduje się Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP.

W pracowni koronkarskiej grupa wzięła udział w warsztatach rękodzieła, której efektem były własnoręcznie wykonane ozdoby. Z kolei w pracowni tkackiej, uczestniczyła w pokazie tkania starodawnych wzorów „pereborów”, wykorzystywanych do ozdabiania strojów ludowych jak również współczesnych ubrań.

Na zakończenie, uczestnicy obejrzeli prezentację dot. historii i założenia pracowni ginących zawodów oraz wkładu seniorów w powstanie tej inicjatywy. Wspólny wyjazd to nie tylko cenne doświadczenia, ale i wymiana poglądów w zakresie minionej tradycji i kultury ludowej, którą z powodzeniem kultywuje się w Gminie Biała Podlaska.

Wizyta studyjna śladami ginących zawodów była zorganizowana w ramach zadania, które jest finansowane ze środków Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć
Ewa Nowaczek
Dyrektor GBiDK
w Karczmiskach

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje: 129 - 144 z 959
 
Urząd Gminy Karczmiska

Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska
tel. 81 828-70-26
      81 828-70-40
      81 828-70-59
fax: 81 828-70-26 wew.25
e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl
 
 
Nr rachunku bankowego:
P.B.S. Opole Lubelskie o/Karczmiska
52873400080040029920000010

Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

Hala Sportowa


Orlik 2012

Orlik2012

Misja CHODLIK

Misja archeologiczna CHODLIK

Radośni w rozwoju

Radośni w rozwoju

Wsparcie na starcie

Czysta Gmina

Czysta Gmina

Linki

owocszl.jpgZwiązek Gmin Lubelszczyzny
Zdrowa gmina

Zielona linia


Budujemy Sportową Polskęporady prawne

Galeria zdjęć

Obraz
Copyright © 2017 Serwis internetowy Gminy Karczmiska. All rights reserved