czwartek
29 czerwca 2017
Do końca roku zostało 186 dni.

BIP

 Biuletyn informacji publicznej

Informacje wyborcze

 Informacje wyborcze

Insp. weterynarii

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Akty prawne on-line

Rządowe Centrum Legislacji
Najaktualniejsze wersje
elektroniczne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

600-lecie Karczmisk

obraz.jpg
 

Translator

EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian
XXX Sesja Rady Gminy Karczmiska
środa, 14 grudnia 2016

XXX Sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się 28 grudnia 2016 r. (środa).

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska  i rozpoczną o godzinie 900.

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
7. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu:
     a) z zakresu kultury fizycznej i sportu,
     b) na realizację zadania z zakresu oświetlenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Wilków.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a) określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
     b) wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku.
11. Przedłużenie czasu obowiązywania taryf na wodę i ścieki.
12. Utworzenie wydzielonego rachunku przez Zespół Szkół.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej .
14. Uchwalenie budżetu gminy na 2017 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i komunikaty.
18. Zamknięcie obrad.


 
Mikołajkowy turniej piłki siatkowej
środa, 14 grudnia 2016
W minioną niedzielę 11 grudnia 2016 r. w hali sportowej w Karczmiskach odbył się II Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej. Organizatorem turnieju był Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół w Karczmiskach a patronat honorowy objął Janusz Goliszek – Wójt Gminy Karczmiska.

W rywalizacji brało udział 6-drużyn. Zespoły podzielone zostały na dwie grupy:

Grupa: A Grupa: B

1. Karczmiska.
2. Drako Kowala                 .
3. Dąbrówka.

1. Młode Bażanty.
2. Poniatowa.
3. Przyjaciele.


Do finału awansowała drużyna Karczmiska z gr. A i Przyjaciele z gr. B. Mecz finałowy był bardzo zacięty jednak zakończył się zwycięstwem drużyny gości 3:0.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
I – Przyjaciele,
II – Karczmiska,
III - Młode Bażanty,
IV - Drako Kowala,
V – Dąbrówka,
VI – Poniatowa.

Marcin Walczyk
UKS Zespołu Szkół
Karczmiska

Galeria zdjęć
 
Powiatowy turniej piłki nożnej chłopców Szkół Podstawowych w Karczmiskach
środa, 14 grudnia 2016
W dniu 08.12.2016r. w hali sportowej w Karczmiskach odbył się Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych. Nasza drużyna w bardzo odmłodzonym składzie zajęła II miejsce. Wygraliśmy 1:0 ze Szkołą Podstawową Nr 1 z Opola Lubelskiego oraz 3:0 ze Szkołą Podstawową z Braciejowic. Doznaliśmy również dwóch porażek ze SP z Poniatowej 3:0 i SP z Opola Lub. Nr 2 - 2:0.
Klasyfikacja końcowa:
1. SP Poniatowa,
2. SP Karczmiska,
3. SP Opole Lubelskie Nr 1,
4. SP Opole Lubelskie Nr 2,
5. SP Braciejowice.
Marcin Walczyk
Galeria zdjęć
 
Ogłoszenie
piątek, 09 grudnia 2016
Informuję, że dodatkowo w dniach:

17 grudnia 2016 r. w godz. 900-1300,
21 grudnia 2016 r. w godz. 830-1300

odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych z europejskiego programu – II edycja.

Uprawnionych mieszkańców Gminy Karczmiska (spełniających ustawowe kryteria pomocy społecznej) – zapraszamy do strażnicy OSP w Karczmiskach Pierwszych, ul. Opolska 37 we wskazanych wyżej terminach.

Paczki żywnościowe są o szerokim asortymencie, w związku z tym proszę o zabranie ze sobą toreb do zapakowania produktów.

Prezes
OSP Karczmiska
Krzysztof Karaś


 
Szkolenie doskonalące strażaków-ratowników OSP
piątek, 09 grudnia 2016
W dniu 27 listopada 2016 r. w miejscowości Słotwiny Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Karczmiskach zorganizował kolejne szkolenie doskonalące strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, które przeprowadził kpt. Kamil Młyniec. W spotkaniu uczestniczył Janusz Goliszek Wójt Gminy Karczmiska - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Karczmiskach. W szkoleniu udział wzięły jednostki OSP z terenu gminy Karczmiska. Tematem szkolenia było „Zasady postępowania w przypadku wypadku drogowego”.Ćwiczenia podzielono na dwa bloki tematyczne:
1. Zadania wszystkich uczestników ruchu podczas wypadku/kolizji drogowej. W tej części szkolenia omówiono:
    - prawidłowe zabezpieczenia miejsca zdarzenia,
    - na co należy zwrócić uwagę podczas zbliżania się do uszkodzonych pojazdów, które uległy wypadkowi,
    - zagrożenia występujące na miejscu wypadku,
    - sposób postępowania z osobami poszkodowanymi.
2. Zadania jednostek OSP podczas zdarzeń komunikacyjnych. W tym bloku tematycznym zostały przypomniane najważniejsze elementy organizacji działań z ratownictwa technicznego. Po wstępie teoretycznym przystąpiono do ćwiczeń praktycznych z narzędziami hydraulicznymi, w których wykorzystano ich możliwości poprzez zastosowanie różnych technik cięć. Na przygotowanym stanowisku przećwiczono i omówiono:
    - zasady bezpiecznego prowadzenia działań,
    - rozpoznanie pojazdu,
    - przygotowanie miejsca pracy na bazie "pola pracy",
    - podstawy obsługi urządzeń hydraulicznych i sprzętu pomocniczego,
    - szybkie usunięcie boku pojazdu
    - odginanie dachu do tyłu przy użyciu nożyc hydraulicznych

Trening czyni mistrza, aby wykonywać właściwie swoje zadania, ratować ludzkie życie i zdrowie, szczególnie w momencie kiedy dodatkowo przeszkadzają nerwy lub zmęczenie, niezbędne są ćwiczenia, które pozwalają dokładnie zapoznać się ze sprzętem oraz zwrócić uwagę na popełniane błędy.

Galeria zdjęć

 
Mikołajkowy turniej piłki siatkowej
czwartek, 08 grudnia 2016

 
XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Karczmiska
środa, 07 grudnia 2016

XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się dnia 9 grudnia 2016 r. (piątek).

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska  i rozpoczną o godzinie 1200.

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
4.Wolne wnioski i komunikaty.
5.Zamknięcie obrad.


 
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA
wtorek, 06 grudnia 2016
Urząd Gminy w Karczmiskach wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Karczmiskach, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217), ogłasza otwarty nabór partnera – podmiotu spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie, Priorytet Inwestycyjny 9i „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne RPO WL 2014-2020, nr konkursu RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/16.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

      Pełna treść ogłoszenia o otwartym naborze (pdf)
      Załącznik do ogłoszenia - Formularz oferty (doc)

Aktualizacja: 02 stycznia 2017 r.

W związku z brakiem zgłoszeń konkurs pozostaje nierozstrzygnięty.
 
Spotkanie dotyczące rozwoju i promocji działalności turystycznej na terenie Gminy Karczmiska
wtorek, 06 grudnia 2016
Z inicjatywy Wójta Gminy Karczmiska i Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów” (LOT KLW)
z Nałęczowa w dniu 01 grudnia 2016 r. w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Karczmiskach odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele instytucji związanych z działalnością turystyczną na terenie Gminy Karczmiska (min. właściciele pensjonatów, gospodarstw prowadzących działalność agroturystyczną).

Podczas spotkania zaprezentowano potencjał turystyczny gminy oraz działania realizowane przez Lokalną Organizację Turystyczną. Spotkanie było dobrą okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń i wyrażenia oczekiwań uczestników dotyczących kierunków rozwoju turystycznego i promocji gminy.


 
Obchody Dnia Pracownika Socjalnego
wtorek, 06 grudnia 2016
Każdego roku koniec listopada jest czasem, kiedy pracownicy socjalni mają swoje święto – Dzień Pracownika Socjalnego.
Dzień Pracownika Socjalnego, obchodzony corocznie 21 listopada, jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. O jego randze świadczy fakt, że święto to sformalizowano wprowadzając do ustawy o pomocy społecznej zapis, iż „dzień 21 listopada ustanawia się Dniem Pracownika Socjalnego”. Dzień Pracownika Socjalnego jest formą wyróżnienia pracowników służb społecznych, dostrzeżenia ich roli i znaczenia tej służby dla społeczeństwa.
Z okazji dnia pracownika socjalnego w naszej gminie w dniu 29 listopada 2016 r. odbyły się po raz pierwszy uroczyste obchody tego święta. Spotkanie zostało zorganizowane w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Karczmiskach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Opolskiego, Gminy Karczmiska, policji, kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu, radni, pracownicy urzędu, dyrektorzy placówek oświatowych oraz inne podmioty, które na co dzień współpracują z OPS Karczmiska.
Podczas uroczystości z ust zaproszonych gości do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczmiskach popłynęły serdeczne życzenia i wyrazy podziękowania za trudną, ciężką i jakże potrzebną pracę na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Z okazji święta Wójt Gminy Karczmiska wręczył pracownikom OPS listy gratulacyjne.
Uroczystość umilił występ muzyczny a szczególną oprawą spotkania był przygotowany i wyświetlony film dokumentujący historię pomocy społecznej oraz przedstawiający złożony i wieloaspektowy charakter pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem, przy wspólnych rozmowach i wzajemnej wymianie doświadczeń.
Dziękujemy wszystkim miłym gościom za przybycie na uroczystość okazji dnia Pracownika Socjalnego.

Kierownik i Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczmiskach 
Forum integracji międzypokoleniowej
poniedziałek, 05 grudnia 2016
Integracja międzypokoleniowa
 
Ogłoszenie o rokowaniach
piątek, 02 grudnia 2016
 
Zasady zimowego utrzymania dróg gminnych
środa, 30 listopada 2016

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Karczmiska zamieszczono Zasady zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2016-2017 wraz z mapą dróg objętych planem.

Zasady zimowego utrzymania dróg
Mapa dróg objętych planem

 
IX Pałacowe Spotkania z Kulturą
poniedziałek, 28 listopada 2016
W dniu 24 listopada 2016 r. w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury (GBiDK) w Karczmiskach odbyły się IX Pałacowe Spotkania z Kulturą p.t. „Henryk Sienkiewicz - znany i nieznany”.

O życiu i twórczości wybitnego Polaka, wyjątkowego pisarza i gorącego patrioty opowiadała pani Irena Piątek – mieszkająca w Chodlu, emerytowana nauczycielka języka polskiego. Ciekawemu opowiadaniu towarzyszył pokaz multimedialny prezentowany przez panią Elżbietę Żyszkiewicz – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim. Pani Piątek przedstawiła zebranym zarówno znane informacje i fakty o pierwszym polskim laureacie literackiej Nagrody Nobla ale i te nieznane. Uczestnikami spotkania byli uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Karczmiskach oraz seniorzy. Zebrani z zainteresowaniem słuchali wybranych cytatów o autorze „Quo Vadis”, 4 najważniejszych kobietach życia noszących imię - Maria, inspirujących podróżach do: Paryża, Londynu, USA, czy krajów Afryki oraz efektach bogatej twórczości pisarskiej podroży Sienkiewicza.

Integralną częścią spotkania była wystawa prac plastycznych zgłoszonych do konkursu pt. „Twórczość Henryka Sienkiewicza w ilustracjach”. Uczestnicy spotkania oraz czytelnicy odwiedzający bibliotekę, w celu wyłonienia zwycięzców oddawali głosy na najlepsze ich zdaniem prace. Lista zwycięzców i informacja z wręczenia nagród zostanie ogłoszona do końca listopada w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Karczmiskach.

Organizatorzy spotkania dziękują paniom prezentującym postać Henryka Sienkiewicza oraz wszystkim, którzy przygotowali i uczestniczyli w wyjątkowej „sienkiewiczowskiej lekcji”
w Karczmiskach.

Ewa Nowczek
Dyrektor GBiDK
Galeria zdjęć

 
Zespół Szkół w Karczmiskach liderem wśród beneficjentów funduszy unijnych.
piątek, 25 listopada 2016
„Mała szkoła na wsi a tyle się tutaj u was dzieje”… te słowa usłyszeliśmy w ostatni wtorek 22.11.2016r., kiedy to w Zespole Szkół w Karczmiskach gościła p. Czesława Borowik- reporterka Polskiego Radia Lublin- moje.radio.lublin.pl/kalejdoskop-regionalny facebook.com/Kalejdoskopregionalny/

Jej wizyta w placówce spowodowana była tym, że jako jedna z niewielu placówek oświatowych pozyskujemy z takimi sukcesami środki unijne. Dziennikarka podpatrywała
i podsłuchiwała życie szkoły, rozmawiała z uczniami- uczestnikami różnych projektowych zajęć, ich rodzicami, nauczycielami, koordynatorami projektów oraz dyrekcją szkoły. Powstał godzinny reportaż w cyklu „Kalejdoskop regionalny”, którego można było posłuchać na antenie Polskiego Radia Lublin w sobotę 26.11.2016 r. w godz. 11.00 -12.00.

A my faktycznie mamy się czym chwalić…

Od 2006 roku dzieci z przedszkola i uczniowie szkół z naszej gminy biorą udział w różnorodnych zajęciach finansowanych ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Są to: „Żabką po zdrowie”, „Cudze chwalicie swego nie znacie”, ,Akademia dziecięcych umiejętności”, „Wsparcie na starcie”, „Szkoła na piątkę”, „Najważniejszy jest uczeń”, „Radośni w rozwoju” i „Pasja poznania” Dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej  w wysokości prawie 2 mln zł., nasi wychowankowie mogli uczestniczyć w ciekawych zajęciach, a wszystkie placówki wzbogaciły się o wiele ciekawych pomocy dydaktycznych, dzięki którym lekcje są ciekawsze, a uczniowie chętniej uczęszczają na zajęcia. Od 2011 r. Zespół Szkół w Karczmiskach realizuje projekty Comenius i Erasmus+, które dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej. Dzięki projektom uczniowie mają szanse na wyjazdy do wielu państw europejskich. Ponadto podnoszą wiedzę i umiejętności z języka angielskiego, informatyki oraz komunikacji. Poznają również tradycje i zwyczaje innych krajów. Na projekty w ramach programów Comenius i Erasmus+ szkoła pozyskała środki w wysokości ponad 150 tys. euro.

Kwoty o których wspomniano to jedno, ale przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że zainwestowaliśmy i ciągle inwestujemy w nasze dzieci i młodzież i tego nie da się przeliczyć na żadne pieniądze. Jeszcze kilkanaście lat temu uczniowie z małej wiejskiej szkoły mogli mieć kompleksy względem swoich miejskich rówieśników. Dziś mogą z podniesioną głową z nimi konkurować. Co więcej – w kwestii zajęć finansowanych ze środków UE jesteśmy zdecydowanymi liderami na Lubelszczyźnie! Nasze dzieciaki natomiast są szczęściarzami, że mogą chodzić do takiej szkoły i bezpłatnie uczestniczyć w ciekawych i rozwijających zajęciach.

Audycja jest dostępna pod adresem: http://www.radio.lublin.pl/#/news/582f0c1f83ba880e733c988c

L. Adamczyk- Hałas i A. Toruńska
Galeria zdjęć

 
Zaproszenie
środa, 23 listopada 2016

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje: 113 - 128 z 959
 
Urząd Gminy Karczmiska

Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska
tel. 81 828-70-26
      81 828-70-40
      81 828-70-59
fax: 81 828-70-26 wew.25
e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl
 
 
Nr rachunku bankowego:
P.B.S. Opole Lubelskie o/Karczmiska
52873400080040029920000010

Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

Hala Sportowa


Orlik 2012

Orlik2012

Misja CHODLIK

Misja archeologiczna CHODLIK

Radośni w rozwoju

Radośni w rozwoju

Wsparcie na starcie

Czysta Gmina

Czysta Gmina

Linki

owocszl.jpgZwiązek Gmin Lubelszczyzny
Zdrowa gmina

Zielona linia


Budujemy Sportową Polskęporady prawne

Galeria zdjęć

Obraz
Copyright © 2017 Serwis internetowy Gminy Karczmiska. All rights reserved