Więcej o: Obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła do CEEB

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła do CEEB

Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest ustawowo zobowiązany do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklarację możemy złożyć w formie elektronicznej na stronie: https://zone.gunb.gov.pl lub w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Karczmiska.

Termin złożenia deklaracji dla nowo powstałych budynków wynosi 14 dni, dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy.

Do pobrania:

Informator CEEB dla właścicieli i zarządców budynków
Deklaracja Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
Deklaracja Formularz B – budynki niemieszkalne