Komunikat w sprawie zmiany organizacji dowozów szkolnych


KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZMISKACH

ZMIANA ORGANIZACJI DOWOZÓW SZKOLNYCH

 

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną na terenie kraju od dnia 17.10.2020 r. w strefie żółtej i czerwonej podróż transportem publicznym będzie ograniczona do 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich miejsc.

W związku z tym, że na dzień 19.10.2020 r. nie jesteśmy w stanie przeorganizować dowozów tak, aby dowieść wszystkie dzieci i sprostać wprowadzonym obostrzeniom,

od dnia 19.10.2020 r. do odwołania dowozem objęte zostają wyłącznie uprawnione dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej kl. I-III.

Decyzja ta nie jest zależna od nas i wynika z obecnej sytuacji w kraju i wprowadzonych przepisów. Postaramy się najszybciej jak to będzie możliwe przywrócić dowozy wszystkich uczniów.

Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację prosimy rodziców, aby w miarę możliwości zorganizowali dowóz dziecka do szkoły. W przypadku braku takiej możliwości prosimy poinformować wychowawcę, że nieobecność dziecka spowodowana jest utrudnieniem związanym z dowozem.

Nieobecność ucznia w szkole spowodowana zaistniała sytuacją będzie potraktowana jak nieobecność usprawiedliwiona i nie wpłynie na frekwencję ucznia.

Informuję, że dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zwracał się z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim w związku z sytuacją epidemiologiczną występującą na danym terenie zagrażającą zdrowiu uczniów o wydanie opinii w sprawie zawieszenia zajęć dla uczniów kl. IV-VIII i przejście na nauczanie zdalne w dniach 19-23.10.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim nie wydał pozytywnej decyzji w przedmiotowej sprawie.

Za zaistniałe utrudnienie przepraszamy.

 

Z życzeniami zdrowia

Dyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach

Piotr Długosz


 

Więcej o: Komunikat Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim

Komunikat Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim informuje, że u pasażera promu NOVA STAR, który przypłynął z Nynashamn do Gdańska w dniu 14 czerwca 2020 roku, potwierdzono laboratoryjnie zakażenie SARS-CoV-2. Pasażer podróżował bez samochodu.

PPIS w Opolu Lubelskim informuje o konieczności niezwłocznego skontaktowania się z Powiatową Stacją Sanitarno0Epidemiologiczną w Opolu Lubelskim osób podróżujących ww. kursem, promu NOVA STAR

– tel. kontaktowy: 81 827 40 60 lub 81 82720 41
email: psse.opolelubelskie@pis.gov.pl

Przewoźnik nie dysponuje adresami/numerami telefonów pasażerów.

Więcej o: Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców
przy pracach sezonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

 

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom sezonowym i gospodarzom przebywającym na terenie gospodarstwa.
  2. Umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 14-dniowej kwarantanny w warunkach gospodarstwa, z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy i pobytu.
  3. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie gospodarstwa, celem umożliwienia sprawnej identyfikacji osób z najbliższego kontaktu z osobami, które będą wykazywać objawy wskazujące na zakażenie.
  4. Utrzymanie płynnej pracy w gospodarstwie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Wytyczne dla producentów zatrudniających cudzoziemców [PDF]

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że w związku z utrzymującym się stanem epidemii w kraju oraz obowiązującymi przepisami,  w 2020 r. nie będą ogłaszane w Gminie Karczmiska konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na zadania:

  1. organizacja wypoczynku i czasu wolnego (półkolonie) dla dzieci i młodzieży,
  2. imprezy społeczno-kulturalne promujące/popularyzujące programy profilaktyczne.

 

Wójt Gminy

(-) Janusz Goliszek

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2.

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom sezonowym i gospodarzom przebywającym na terenie gospodarstwa.
  2. Umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 14-dniowej kwarantanny w warunkach gospodarstwa, z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy i pobytu.
  3. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie gospodarstwa, celem umożliwienia sprawnej identyfikacji osób z najbliższego kontaktu z osobami, które będą wykazywać objawy wskazujące na zakażenie.
  4. Utrzymanie płynnej pracy w gospodarstwie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych [PDF]

Więcej o: Informacja Wojewody Lubelskiego

Informacja Wojewody Lubelskiego

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 25 marca 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 522).