Szczepieniobus w Gminie Karczmiska

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że w dniu 6 sierpnia w godzinach od 9.00 do 13.00 na placu przy Gminnej Bibliotece i Domu Kultury będzie Mobilny Punkt Szczepień – SZCZEPIENIOBUS.

Osoby zainteresowane będą mogły zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson.

Wszystkich chętnych zapraszam do zaszczepienia się.

harmonogram działania szczepipeniobusa w powiecie opolskim

Dystrybucja masek ochronnych

Gmina Karczmiska otrzymała maseczki chirurgiczne z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
W dniu 24.05.2021 r. zostały one przekazane sołtysom celem dystrybucji wśród mieszkańców sołectw na potrzeby walki z COVID-19.

   Wójt Gminy

Janusz Goliszek

x

Więcej o: Informacja o szczepieniach przeciw Covid-19

Informacja o szczepieniach przeciw Covid-19

SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID -19 W GMINIE KARCZMISKA

W Gminie Karczmiska został utworzony punkt informacyjny dotyczący szczepienia mieszkańców przeciw COVID -19. Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy ( www.karczmiska.pl ) pod nr tel.: 781 370 355

 • Od 15 stycznia rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.
 • Od 22 stycznia rejestrować się będą mogły osoby powyżej 70 roku życia.
 • 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

W Gminie Karczmiska szczepienia realizuje „PANACEUM” s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego, 24-310 Karczmiska, Karczmiska Drugie, ul. Starowiejska 28, Tel.: 81 828 70 45; 882 708 366;

www.panaceumkarczmiska.pl

Od 13 stycznia pracownicy  „PANACEUM” s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego w Karczmiskach wykonują telefony do każdego seniora z informacją o szczepieniu przeciwko Covid i rejestrują chętnych na szczepienia.

 

Zmiana godzin pracy Urzędu

KOMUNIKAT!

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Karczmiska.

Informuję, że od 21 grudnia powracamy

do tradycyjnych godzin pracy urzędu, tj.

od 7:00 do 15:00

 we wtorek od 8:00 do 16:00

z zachowaniem dotychczasowych ograniczeń
i przepisów sanitarnych.

Wójt Gminy
Janusz Goliszek

Realizacja programu Zdalna Szkoła+

Kolejna transza sprzętu dla uczniów Szkoły Podstawowej
im. Macieja Rataja w Karczmiskach

W dniu 22 października 2020 r. Wójt Gminy Karczmiska przekazał Dyrektorowi Zespołu Szkół
w Karczmiskach w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) w systemie kształcenia zdalnego” drugą transzę sprzętu tj.: 20 szt. laptopów z oprogramowaniem i zestawami słuchawkowymi. Sprzęt będzie służył do kształcenia zdalnego uczniów pochodzących z rodzin wielodzietnych w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach. Wartość sprzętu z ubezpieczeniem to – 53 028,17 .
Należy nadmienić, że jest to kolejna transza sprzętu przekazanego tej placówce w b.r.

W ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” w maju i sierpniu b.r. Wójt Gminy przekazał 19 szt. laptopów z oprogramowaniem, zestawami słuchawkowymi i ubezpieczeniem dla Szkoły Podstawowej o wartości – 59 854,84 zł.
Łącznie w 2020 r. placówka w Karczmiskach została doposażona (w ramach 2 grantów otrzymanych z Centrum Projektów Polska Cyfrowa) w 39 szt. nowego sprzętu komputerowego do systemu kształcenia zdalnego uczniów o łącznej wartości – 112 883,01 zł.

Sławomir Goliszek

 

Sprzęt został sfinansowany w ramach projektów grantowych: pn. „Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+  – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowoś-ciach”.

Komunikat Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach

Zamknięcie Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach
od 9 do 29 listopada 2020 roku

 Na podstawie § 6 ust. 11a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, działające samodzielnie lub wchodzące w skład innej instytucji kultury, polegające na zakazie:

 • udostępniania zbiorów czytelnikom i użytkownikom,
 • organizacji wydarzeń z udziałem publiczności

 

W związku z powyższym informujemy, że

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach
zostaje zamknięta dla Czytelników
od dnia 9 listopada do dnia 29 listopada 2020 roku.

 

Do końca listopada zostają odwołane wszystkie zajęcia organizowane przez naszą instytucję.

O ewentualnym przedłużeniu okresu zamknięcia poinformujemy w osobnym komunikacie.

Pracownicy GBiDK  pozostają z Czytelnikami i Użytkownikami w kontakcie telefonicznym oraz mailowym. Istnieje możliwość realizacji usługi ”Książka na telefon”.

Tel.  81 8287069 ;  e-mail: gbidk.karczmiska@interia.pl

Działania te mają na celu ograniczenie zachorowań na COVID-19

Osoby, które zechcą przekazać książki do Akcji ,,Przerwa na wspólne czytanie”, kartony na książki będą wystawione przed wejściem do budynku GBiDK(Pałac) ul. Centralna 6. w godzinach  8.00-16.00
Zachęcamy do uczestnictwa w AKCJI KINDER MLECZNA KANAPKA
,,PRZERWA NA WSPÓLNE CZYTANIE”

Ogłoszenie KRUS

Szanowni Państwo,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, ograniczona została liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie w Placówce Terenowej KRUS w Opolu Lubelskim.

W Placówce Terenowej KRUS może przebywać na raz jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. *

W miarę możliwości prosimy o kontakt z jednostką poprzez:

– portal eKRUS.gov.pl,

– wrzutnię na dokumenty,

– profil zaufany e-PUAP,

– telefon nr: (81) 827-20-51,

– pocztę elektroniczną: opolelubelskie@krus.gov.pl

W sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie terminu i godziny wizyty.  

Liczymy na Państwa wyrozumiałość.                                   

* Ograniczenie nie dotyczy: dziecka do ukończenia 13. roku życia, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w  urzędzie, osoby wymagającej pomocy tłumacza, innych sytuacji prawnie dopuszczalnych.

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół w Karczmiskach

KOMUNIKAT

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZMISKACH

z dnia 1 listopada 2020 r.

Informuję, że po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim zawieszone zostają na czas oznaczony od dnia 02.11.2020 r. do dnia 06.11.2020 r. zajęcia w: Zespole Szkół w Karczmiskach Przedszkole w Karczmiskach –  grupa 3 latki Karczmiska, grupa 3-4 latki Karczmiska; grupa 4 latki, grupa 6 latki B1 (grupa Pani Doroty Adamczyk i Anny Tracz) Karczmiska.

Informuję, że zajęcia w tym okresie będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Wszystkie informacje na temat zdalnego nauczania znajdą Państwo na stronie Internetowej Zespołu Szkół w Karczmiskach.

Przyczyną czasowego zawieszenia zajęć jest potwierdzone zakażenie wirusem COVID-19 nauczyciela Zespołu Szkół w Karczmiskach Przedszkole w Karczmiskach.

Piotr Długosz

Dyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach

Apel Wojewody Lubelskiego

W związku z sytuacją epidemiczną oraz pilną potrzebą zatrudnienia kadry medycznej w nowo organizowanym szpitalu tymczasowym w Lublinie, zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w jak najszerszym rozpropagowaniu informacji o poszukiwaniu osób chętnych do pracy w ww. podmiocie przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod linkiem: https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/rekrutacja-kadry-medycznej-do-szpitala-tymczasowego.
Dziękując za przychylne ustosunkowanie się do mojej prośby, wyrażam nadzieję, że wspólnie prowadzone działania informacyjne pozwolą w jak najkrótszym czasie pozyskać kadry niezbędne dla funkcjonowania ww. szpitala, a co za tym idzie, podjąć skuteczną walkę z epidemią SARS-CoV-2 w naszym województwie.

Wojewoda Lubelski
/-/
Lech Sprawka

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół w Karczmiskach

KOMUNIKAT

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZMISKACH

z dnia 27.10.2020 r.

 

Informuję, że po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim zawieszone zostają na czas oznaczony od dnia 28.10.2020 r. do dnia 02.11.2020 r. zajęcia w:

 • Zespole Szkół w Karczmiskach Przedszkole w Karczmiskach – 2 grupy 6 latków Karczmiska, grupa 3-5 latki Głusko;
 • Zespole Szkół w Karczmiskach Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karczmiskach – IIA;
 • Zespole Szkół w Karczmiskach Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karczmiskach Szkoła Filialna w Głusku – IC, IIIC.

Informuję, że zajęcia w tym okresie będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Wszystkie informacje na temat zdalnego nauczania znajdą Państwo na stronie Internetowej Zespołu Szkół w Karczmiskach.

Przyczyną czasowego zawieszenia zajęć jest potwierdzone zakażenie wirusem COVID-19 dwóch nauczycieli Zespołu Szkół w Karczmiskach.

 

Piotr Długosz

Dyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach

Komunikat

KOMUNIKAT

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZMISKACH

 Szanowni Rodzice!  Drodzy Uczniowie!

W związku z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej, od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. uczniowie klas IV-VIII naszej szkoły przechodzą na naukę zdalną.

W związku z tym, w tym okresie uczniowie kl. IV – VIII nie przychodzą do szkoły, ale uczestniczą w lekcjach zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Uczniowie kl. I – III przychodzą do szkoły bez zmian, mają zapewnione dowozy, świetlicę i obiady szkolne.

Szczegółowe zasady dotyczące sposobu nauki zdalnej określa „Regulamin realizacji zajęć w Zespole Szkół w Karczmiskach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”. Regulamin jest umieszczony na stronie Zespołu Szkół w Karczmiskach w zakładce nauczanie zdalne.

W związku z tym, że opieram się tylko na informacji ze strony MEN a nie obowiązujących przepisach, które pewnie niebawem się pojawią proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. Obiecuję, że o wszystkich zmianach będę informował na bieżąco.

 

Pozdrawiam Wszystkich serdecznie, życzę spokoju i zdrowia. 

Pomagajmy sobie nawzajem.

Proszę pozostańmy w domach!!!

 

 

Piotr Długosz

Dyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE !!!

 

W związku z panującą w Kraju pandemią COVID-19, w trosce o zdrowie Interesantów i Pracowników oraz o maksymalne wyeliminowanie paraliżu pracy Urzędu Gminy Karczmiska informuję, że od dnia 26 października pracujemy w następujących godzinach:

7.00 – 13.00 i 14.00 – 20.00

Bezpośrednio w urzędzie interesanci będą przyjmowani
w godzinach:

7.00 – 11.00 i 15.00 – 17.00

Przed przybyciem do Urzędu zachęcamy do kontaktu telefonicznego
81 8287026 lub 81 8287026 w. 110

 

Janusz Goliszek

Wójt Gminy Karczmiska

Ogłoszenie – dowozy szkolne

O G Ł O S Z E N I E

dot. dowozów uczniów do szkół i placówek na terenie Gminy Karczmiska

 

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że od 20 października 2020 r. (wtorek) wracamy do dowozów i odwozów wychowanków i uczniów do szkół i placówek na terenie Gminy Karczmiska zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

Z wyjaśnień na stronach rządowych (https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia) wynika, że wprowadzone obostrzenia dotyczące transportu publicznego od 17 października 2020 r. nie dotyczą transportu dla uczniów organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego.

W czasie transportu uczniów obowiązkowe jest jednak zakrywanie ust i nosa.

                                                    Zastępca Wójta Gminy

                                                 (-) Tatiana Łabęcka-Jaroszuk

Więcej o: Odezwa do Mieszkańców

Odezwa do Mieszkańców

Drodzy Mieszkańcy Gminy Karczmiska!

Codziennie docierają do nas informacje o kolejnych tysiącach zachorowań na Covid-19. Przeżywamy kolejną falę obostrzeń wynikających ze stanu zagrożenia epidemiologicznego w Kraju. Sytuacja jest bardzo groźna.
Chorują nie jacyś “Państwo Kowalscy”. Chorujemy my, nasi bliscy, nasi sąsiedzi.
Przebieg i następstwa infekcji Sars-Cov-2 są nieprzewidywalne.
Mimo powtarzanych przez niewierzących w Covid-19  nieprawdziwych informacji jedyną ochroną przed zarażeniem jest pełna dyscyplina naszych zachowań społecznych w przestrzeni publicznej tj. DDM: DYSTANS – zachowanie odległości co najmniej 1,5 metra DEZYNFEKCJA i MASKA.

 • Ograniczmy do niezbędnego minimum nasze wyjścia do miejsc, gdzie potencjalnie spotkamy innych ludzi.
 • Nie pozwalajmy naszym dorastającym dzieciom na organizowanie wieczornych spotkań (np. w parku !!!).
 • Otaczajmy pełną opieką naszych seniorów.
 • W zbliżające się Wszystkich Świętych ograniczymy nasze wyjścia i wyjazdy na groby naszych najbliższych.

Narastająca liczba zachorowań wymusza na nas zmianę organizacji pracy instytucji publicznych w taki sposób, aby do minimum ograniczyć paraliż wynikający z potencjalnej absencji chorobowej pracowników. Przypomnijmy, że na wiosnę do dużych ograniczeń doszło przy stwierdzonych 54 przypadkach zachorowań. Obecnie codziennie jest ich kilka tysięcy.

Intensywnie rozważamy różne warianty dowozów dzieci do szkoły, w sposób zgodny z najnowszymi rozporzędzeniami (w autobusie może być zajętych 50 % miejsc). Podejmujemy dyskusję dotyczącą organizacji procesu dydaktycznego tak, aby mógł być prowadzony w niezakłócony sposób. Jednym z rozważanych wariantów jest wprowadzenia zmianowości nauki.

Te wszystkie działania mają na celu szybkie wdrażanie przemyślanych rozwiązań wynikających z postępującej pandemii.

Pamiętajmy!!!
Dotąd, dopóki nie ma szczepionki i/lub skutecznego leku jesteśmy narażeni na ogromne niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia.

 

                                                                                  Janusz Goliszek – Wójt Gminy Karczmiska

 

Komunikat w sprawie zmiany organizacji dowozów szkolnych


KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZMISKACH

ZMIANA ORGANIZACJI DOWOZÓW SZKOLNYCH

 

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną na terenie kraju od dnia 17.10.2020 r. w strefie żółtej i czerwonej podróż transportem publicznym będzie ograniczona do 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich miejsc.

W związku z tym, że na dzień 19.10.2020 r. nie jesteśmy w stanie przeorganizować dowozów tak, aby dowieść wszystkie dzieci i sprostać wprowadzonym obostrzeniom,

od dnia 19.10.2020 r. do odwołania dowozem objęte zostają wyłącznie uprawnione dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej kl. I-III.

Decyzja ta nie jest zależna od nas i wynika z obecnej sytuacji w kraju i wprowadzonych przepisów. Postaramy się najszybciej jak to będzie możliwe przywrócić dowozy wszystkich uczniów.

Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację prosimy rodziców, aby w miarę możliwości zorganizowali dowóz dziecka do szkoły. W przypadku braku takiej możliwości prosimy poinformować wychowawcę, że nieobecność dziecka spowodowana jest utrudnieniem związanym z dowozem.

Nieobecność ucznia w szkole spowodowana zaistniała sytuacją będzie potraktowana jak nieobecność usprawiedliwiona i nie wpłynie na frekwencję ucznia.

Informuję, że dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zwracał się z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim w związku z sytuacją epidemiologiczną występującą na danym terenie zagrażającą zdrowiu uczniów o wydanie opinii w sprawie zawieszenia zajęć dla uczniów kl. IV-VIII i przejście na nauczanie zdalne w dniach 19-23.10.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim nie wydał pozytywnej decyzji w przedmiotowej sprawie.

Za zaistniałe utrudnienie przepraszamy.

 

Z życzeniami zdrowia

Dyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach

Piotr Długosz