Program Czyste Powietrze

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

Informujemy, że od 29 czerwca 2021 w Urzędzie Gminy Karczmiska uruchomiony został Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Punkt czynny będzie we wtorek i czwartek w godz. 8.30-13.30

Informacja telefoniczna 81 8287026 wew. 110

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Karczmiska aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Punkt będzie służył Mieszkańcom w zakresie informowania na temat możliwości skorzystania z Programu, wsparcia Mieszkańców w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, przygotowania wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych dokumentów.

Celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Strona główna programu

https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

Ulotka informacyjna

 

Więcej o: Informacja Wójta Gminy w sprawie nawałnicy z 24 czerwca 2021 r.

Informacja Wójta Gminy w sprawie nawałnicy z 24 czerwca 2021 r.

24 czerwca 2021 roku nad Gminą Karczmiska przeszła nawałnica, która spowodowała bardzo duże zniszczenie w uprawach rolnych.
Zostały zniszczone drogi, budynki mieszkalne i budynki gospodarcze.
Od tamtego dnia wpłynęło 498 wniosków o oszacowanie strat spowodowanych  w gospodarstwach rolnych.
Od dnia 06 lipca 2021 r.  Komisja dokonuje szacowania szkód w terenie oraz weryfikuje poprawność złożonych wniosków oraz ich zgodność z wnioskami o przyznanie płatności.
Obecnie rolnikom, którzy posiadają gospodarstwo w sąsiednich gminach, wydawane są protokoły częściowe.
Prace nad wnioskami trwają i po pełnej weryfikacji są odsyłane do Urzędu Wojewódzkiego. Równolegle do tych bezpośrednich działań podjęliśmy wiele inicjatyw, które mają spowodować większe zainteresowanie władz centralnych tym problemem.
W zakładce NAWAŁNICA prezentujemy korespondencję, wystąpienia i odpowiedzi.

Szczepieniobus w Gminie Karczmiska

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że w dniu 6 sierpnia w godzinach od 9.00 do 13.00 na placu przy Gminnej Bibliotece i Domu Kultury będzie Mobilny Punkt Szczepień – SZCZEPIENIOBUS.

Osoby zainteresowane będą mogły zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson.

Wszystkich chętnych zapraszam do zaszczepienia się.

harmonogram działania szczepipeniobusa w powiecie opolskim

Więcej o: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW INSTALACJI SOLARNYCH

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW INSTALACJI SOLARNYCH

Przypominamy wszystkim użytkownikom instalacji solarnych, biorących udział w projekcie pn. „Budowa mikroinstalacji OZE z przeznaczeniem dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Karczmiska,” iż zgodnie z zapisami umowy zawartej z gminą, jesteście Państwo zobowiązani do ubezpieczenia instalacji od zdarzeń losowych. Jeżeli są przypadki braku takiego ubezpieczenia, prosimy o dokonanie tej czynności w czasie ubezpieczania budynków mieszkalnych.

Jest to ściśle związane z przypadkami uznawania niektórych awarii instalacji przez serwis wykonawcy montażu instalacji za awarie powstałe na skutek zdarzenia losowego, co nie podlega usługom gwarancyjnym, a w ostateczności, za które Państwo poniesiecie koszty. Takiemu zachowaniu serwisu sprzyjają ostatnio występujące nawałnice i burze. Dlatego uczulamy Państwa przed podpisywaniem protokołów z wizyt serwisu, gdzie bez rzetelnego sprawdzenia serwisant wpisuje jako przyczynę awarii zdarzenie losowe np. wyładowanie atmosferyczne. W następstwie tego firma wystawia fakturę na gminę a gmina refakturuje na Państwa, gdyż występuje obowiązek ubezpieczenia instalacji.

Wakacyjna oferta na okres lipiec-sierpień 2021 r.

Plakat z ofertą wakacyjnych atrakcji dla dzieci młodzieży

Gmina Karczmiska zapewnia ofertę spędzenia czasu wolnego dla dzieci i młodzieży i mieszkańców w okresie wakacji i lata b.r.

 1. Wypoczynek letni: w b.r. pomimo dwukrotnego ogłaszania przez Wójta Gminy konkursów dot. wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (półkolonie) w dniu 06 maja i 02 czerwca 2021 r. – nie zgłosił się żaden oferent i półkolonie nie odbędą się.
 2. Oferta kulturalna skierowana przez:
  Gminną Bibliotekę i Dom Kultury (GBiDK) w Karczmiskach. GBiDK w okresie wakacyjnym będzie czynna od poniedziałku do piątku w dotychczasowych godzinach. Informację o planowanych zajęciach i wydarzeniach przedstawia załączony plakat.
  W sprawie szczegółów w/w oferty informacje można uzyskać siedzibie GBiDK
  w Karczmiskach ul. Centralna 6, tel. 81 828 70 69.

W związku z przejściem przez Gminę Karczmiska trąby powietrznej i burzy z ulewnym deszczem i gradem oraz powstałymi dużymi zniszczeniami w infrastrukturze gminnej,
w tym w zespole dworsko-parkowym (połamanych i wyrwanych z korzeniami ponad 70 drzew,) – nie odbędzie się planowana na 01 sierpnia 2021 r. impreza pt. „Dni Karczmisk – VI Święto Bob(r)u”.

Oferta sportowa:     
1) Animator sportu zatrudnionego na boisku „Orlik” – funkcjonującym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Karczmiskach informuje, że korzystanie z tego obiektu będzie odbywało się w następująco: poniedziałek – wtorek i czwartek w godz. 16.30 – 20.30. W dniach 01-15 sierpnia 2021 r. planowana jest przerwa urlopowa – obiekt będzie zamknięty. W ramach prowadzonych zajęć przez animatora sportu na obiekcie można aktualnie uprawiać tylko tenis ziemny (w związku z uszkodzeniem w dniu 24 czerwca b.r. ogrodzenia boiska do piłki nożnej).  Z boiska nie będzie można korzystać dopiero po dokonania remontu ogrodzenia. Dzwoniąc pod nr telefonu: 697 137 331 uzyskamy niezbędne informacje dot. szczegółowych zasad korzystania z obiektu i prowadzonych zajęć.
2) Uczniowski Klub Sportowy „UKS” – funkcjonujący przy Zespole Szkół w Karczmiskach organizuje w okresie wakacji 3 zadania: turniej piłki nożnej i turniej piłki siatkowej o puchar Wójta Gminy oraz gminny pokoleniowy festyn sportowy.
O dokładnych terminach planowanych imprez będą informowały plakaty i zaproszenia.

„Pamięć o tych których nie ma” – czyli patriotyczna Msza Św. w Karczmiskach

04 lipca 2021 r. w kościele parafialnym pod przewodnictwem ks. proboszcza Jarosława Wasia została odprawiona patriotyczna Msza Św. w intencji Ojczyzny i kombatantów. Proboszcz powitał wiernych, poczty sztandarowe OSP Karczmiska i Związku Kombatantów, władze samorządowe i chór, który stanowił oprawę Mszy. W wykonaniu chóru „Corda Cantando”, którego dyrygentem jest Pani Ewa Resztak usłyszeliśmy: hymn państwowy „Mazurek  Dąbrowskiego”, później „Bogurodzico, Polski Królowo”, „Modlitwę obozową, a na zakończenie wybrzmiała „Rota”.

W homilii ks. proboszcz mówił o kombatantach – naszych przodkach, którzy z poświęceniem życia i zdrowia walczyli o wolność i niepodległość Ojczyzny oraz wartościach, które im przyświecały „Bóg, Honor i Ojczyzna” a teraz są wypisane na sztandarach.  Msza Św. została poprzedzona złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przed pomnikiem na Placu Niepodległości w Karczmiskach na cmentarzu parafialnym i pod tablicą pamiątkową przed wejściem do kościoła.

Odprawianie Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i kombatantów w pierwszą niedzielę lipca w kościele parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca w Karczmiskach, ma już swoją blisko 30-letnią tradycję. Inicjatorem tego wydarzenia był  Zarząd Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych w Karczmiskach. Do kościoła parafialnego przed laty przybywali kombatanci ich rodziny, ale też wielu zaprzyjaźnionych kombatantów spoza gminy, a nawet odległych miejsc Polski. Rozpoczęta na początku lat 90 XX w. w naszej Małej Ojczyźnie tradycja przywracania „pamięci o tych, których nie ma” – trwa do dziś. Choć kombatanci w Gminie Karczmiska to pokolenie odchodzące i których już nie ma (żyje aktualnie kilka wdów po kombatantach), to ważna jest pamięć, którą musimy przekazywać następnym pokoleniom. Od początku w działania i organizację tych uroczystości włączały się: Gmina Karczmiska, Związek Kombatantów RP, instytucje kultury, placówki oświatowe i parafia Karczmiska.

                                                                                                          Sławomir Goliszek

 

Pomnik bohaterów wojennych w Karczmiskach

Pomnik na Placu Niepodległości

Ogłoszenie – Zgłaszanie strat w uprawach rolnych

Przypominamy rolnikom z terenu naszej gminy, że cały czas przyjmujemy wnioski o oszacowanie strat od poszkodowanych w uprawach polowych.
Druki wniosków dostępne są na stronie Urzędu Gminy Karczmiska, w punkcie obsługi klienta oraz w pokoju nr 10. Dotychczas wpłynęło 157 wniosków. Niezwłocznie komisja wyruszy w teren i wnioski z szacowania szkód będą przekazane do Wojewody o dofinansowanie. Dla potrzeb komisji, każdy rolnik oprócz wniosku zobowiązany jest przedłożyć wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2021.

Nie znamy wysokości pomocy jaką Państwo otrzymacie. Dotychczasowe wsparcie rządowe wynosiło kilkaset złotych do hektara. Wobec ogromu strat ślemy monity do instytucji rządowych, parlamentarzystów, Prezydenta RP, aby pomoc była adekwatna do strat, tym bardziej, że rolnicy w tym roku mieli ograniczone możliwości ubezpieczenia od mrozu i gradobicia.

Sprawą zupełnie odrębną jest zgłoszenie zniszczeń lub strat w Biurze Powiatowym ARiMR dotyczące dopłat bezpośrednich i innych realizowanych programów. Wobec różnych, często sprzecznych opinii i interpretacji Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wystąpiliśmy do ARiMR o zajęcie jednoznacznego stanowiska co do konieczności zgłaszania szkód, załączania dokumentacji fotograficznej itp.

Poniżej publikujemy zapytanie z Urzędu Gminy i odpowiedź ARiMR.

Zapytanie Urzędu Gminy do Biura Terenowego ARiMR w Opolu Lubelskim

Odpowiedź Biura Terenowego ARiMR na zapytanie

Apel Wójta Gminy

Apel o pomoc finansową dla Gminy Karczmiska
na usuwanie skutków nawałnicy

Szanowni Państwo,

wieczorem 24 czerwca 2021 r. nad Gminą Karczmiska przeszła trąba powietrzna z ulewnym deszczem i gradem. Ulewne deszcze powtórzyły się w kolejnych dniach. Na szczęście nikt z ludzi nie ucierpiał. Nastąpiły jednak bardzo poważne zniszczenia w kilkudziesięciu gospodarstwach domowych i rolnych. W wyniku uderzenia pioruna spłonęła stodoła wraz z wieloma urządzeniami. Pozrywane zostały linie energetyczne pozbawiając na wiele dni prądu i wody całe miejscowości. Do dnia dzisiejszego we wsi Górki nie ma prądu. Do wielu miejsc nie można dojechać. W Gminie w sposób szczególny została zniszczona infrastruktura drogowa oraz zabytkowy park, w którym zostało zniszczonych ponad 70 drzew, w tym pomnik przyrody.

Gmina Karczmiska liczy 5600 mieszkańców i jest gminą typowo wiejską o bardzo ograniczonych dochodach własnych. Dochody Gminy Karczmiska na 2021 r. zaplanowane są w łącznej wysokości 25 mln. zł. Rozmiar tragedii i strat jest tak wielki, że zarówno Gmina, jak i poszkodowani mieszkańcy nie są  w stanie sami poradzić sobie z tym problemem.

Jako samorząd gminny czujemy się odpowiedzialni za pomoc wszystkim poszkodowanym, którzy tak pilnie jej potrzebują.
Staramy się jak najszybciej pomóc poszkodowanym oraz przywrócić stan dróg do przejezdności.

Do urzędu masowo wpływają zgłoszenia uszkodzeń budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych oraz upraw rolnych. W dalszym ciągu oceniamy także szkody w mieniu gminnym. Wiemy już na pewno, że przywrócenie stanu mienia, szczególnie dróg gminnych sprzed kataklizmu pogodowego wymagać będzie poniesienia wielomilionowych nakładów. Ta ciężka praca, która stoi przed nami, wymaga solidarności i wzajemnego wsparcia. Nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z tym problemem bez pomocy z zewnątrz, dlatego w imieniu swoim oraz całej wspólnoty samorządowej, zawracam się do Państwa z apelem i wielką prośbą o pomoc finansową na usuwanie skutków nawałnicy w Gminie Karczmiska.

Każda pomoc jest dla nas bezcenna i z góry dziękujemy w imieniu wszystkich poszkodowanych za gest dobrej woli.

Wszyscy, którzy zechcą nas wspomóc w tym trudnym czasie prosimy o dokonywanie dobrowolnych wpłat na rachunek bankowy Gminy Karczmiska: 09 8734 0008 0040 0299 2000 0590 z dopiskiem „Pomoc dla Gminy Karczmiska na usuwanie skutków nawałnicy”.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny ze Skarbnikiem Gminy pod numerem telefonu 081 828 70 26 wew. 104.

Za wszelką okazaną pomoc serdecznie dziękuję.

Wójt Gminy

Janusz Goliszek

W celu obejrzenia zdjęć uszkodzeń proszę kliknąć w przycisk “Więcej”.

Więcej “Apel Wójta Gminy”

Zgłaszanie strat spowodowanych burzami

OGŁOSZENIE

 Rolnicy z terenu Gminy Karczmiska, u których wystąpiły szkody w gospodarstwach rolnych  i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne: grad oraz deszcz nawalny, mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Karczmiska w celu złożenia wniosku o oszacowanie strat. Wraz z wnioskiem o oszacowanie strat, każdy rolnik zobowiązany jest przedłożyć wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2021 rok złożony w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który można pozyskać ze strony internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/ – zakładka eWniosekPlus.    

Druki wniosków dostępne są poniżej oraz w Urzędzie Gminy  Karczmiska
w Punkcie Obsługi Klienta oraz w pokoju nr 10.

Załączniki:
Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie – uprawy
Zał. nr 1. – Oświadczenie – zwierzęta
Zał. nr 2. – Oświadczenie – straty w plantacjach wieloletnich
Zał. nr 3. – Oświadczenie – budynki, maszyny

Więcej o: ZALECENIA WYKONAWCY MONTAŻU INSTALACJI SOLARNYCH W ZAKRESIE ICH OBSŁUGI

ZALECENIA WYKONAWCY MONTAŻU INSTALACJI SOLARNYCH W ZAKRESIE ICH OBSŁUGI

Obecnie, w sezonie letnim, istotnie jest aby w czasie intensywnego nasłonecznienia, a przy małym odbiorze ciepłej wody użytkowej, w sposób ciągły monitorować temperaturę w kolektorach słonecznych, aby nie doprowadzić do przegrzania instalacji. Zalecamy, aby w pierwszej kolejności spuszczać gorącą wodę kranem, do momentu, aż na zbiorniku będzie optymalna temperatura. W przypadku przerwy w korzystaniu z zestawu solarnego zaleca się włączenie na ten czas funkcji urlopowej. Spowoduje to wychładzanie wody w podgrzewaczu poprzez oddawanie w okresie nocnym ciepła do kolektorów. Jeżeli Użytkownik planuje bardzo długą przerwę w korzystaniu z zestawu solarnego, można wtedy przykryć kolektory jasnym materiałem czy plandeką.

W razie wątpliwości, co do zakresu usług gwarancyjnych zapraszamy do kontaktu droga mailową na adres: serwis@sanito.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu 22 247 20 37.

Użytkownicy są bezwzględnie zobowiązani do zapoznania się z instrukcją obsługi w pełnym zakresie oraz dokumentami, do których się odwołuje.

Ważne jest, aby osoby korzystające znały podstawowe elementy i obsługę instalacji. Gwarancja z biegiem czasu wygaśnie, a instalacja pozostanie u Użytkowników.

Apel Wójta Gminy

Drodzy Mieszkańcy!

Wieczorem 24 czerwca nad Gminą Karczmiska przeszła trąba powietrzna z ulewnym deszczem i gradem.
Na szczęście nikt z ludzi nie ucierpiał.
Nastąpiły bardzo poważne zniszczenia w uprawach. Bardzo dużo drzew zostało połamanych. W sposób szczególny ucierpiał park w Karczmiskach. Zostało zerwanych wiele linii energetycznych. Mamy zgłoszenia uszkodzeń dachów budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych. W wyniku uderzenia pioruna spłonęła stodoła w Karczmiskach Drugich. 

Pragnę poinformować Mieszkańców Gminy Karczmiska, że w dniu 25 czerwca zwołałem sztab kryzysowy.
Wezwałem wszystkie jednostki OSP działające na terenie Gminy Karczmiska o czynne włączenie się w pomoc tym wszystkim, którzy najbardziej ucierpieli. Zakład Gospodarki Komunalnej udrażnia i doprowadza do przejezdności wszystkie drogi. Wszystkie służby od Zakładu Gospodarki Komunalnej, Państwowej Straży Pożarnej po Zakład Energetyczny intensywnie pracują nad przywróceniem funkcjonowania gospodarstw w przywróceniu energii elektrycznej i wody.
Przyjmujemy zgłoszenia wszelkich strat, jakie poniosły gospodarstwa.

Szanowni Państwo! Proszę o sąsiedzką pomoc, o wsparcie tym najbardziej poszkodowanym, proszę o cierpliwość.
Wierzę, że z tą bardzo złą sytuacją szybko się uporamy.

 

                                                                       Janusz Goliszek
Wójt Gminy Karczmiska

Zmiana terminu wydawania paczek żywnościowych

Ochotnicza Straż Pożarna w Karczmiskach

informuje,

że w związku z prowadzonymi działaniami ratowniczymi, które powstały po burzy w dniu 24 czerwca 2021 r. – ulegają zmianie terminy wydawania paczek żywnościowych:

 • 29 czerwca 2021 r. w godz. 15-18,
 • 30 czerwca 2021 r. w godz. 15-18,
 • 01 lipca 2021 r. w godz. 15-16.

w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Karczmiskach Pierwszych, ul. Opolska 37
będą wydawane paczki żywnościowe
w II turze
w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Żywność będzie wydawana dla uprawnionych osób zakwalifikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w Karczmiskach. 

Zapraszamy po odbiór paczek.

Krzysztof Karaś

                                                      Prezes OSP
w Karczmiskach