Wykaz firm odbierających nieczystości płynne

W celu ułatwienia kontaktu z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i transportu nieczystości ciekłych, przedstawiamy wykaz działających na terenie gminy Karczmiska podmiotów:

 

Marian Sędzikowski
Trans-Eko
ul. Mariana Buczka 7
24-300 Opole Lubelskie
tel. 81 827 23 75
tel. 501 442 219

 

Usługi Asenizacyjne i Komunalne
Dariusz Niezgoda
ul. Nadstawna 15b
24-300 Opole Lubelskie
tel. 502 502 860

 

Firma Usługowo-Handlowa
Rutkowski Piotr
Okale 2
24-120 Kazimierz Dolny
tel. 603 588 141

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„AGRO” Sp. z o.o.
24-313 Wilków 62b
tel. 81 828 15 33

 

PHU MARCZAK
Tomasz Marczak
Rzeczyca Kolonia 30
24-120 Kazimierz Dolny
tel. 698 078 652

 

HUB-TRANS
Hubert Piłat
Czerniawy 55B
24-120 Kazimierz Dolny
tel. 665 746 147

 

EKO-NOVA
Monika Węglińska
Rybitwy 44
24-340 Józefów nad Wisłą
tel. 605 288 913

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych

Odbiór odpadów komunalnych w 2018 r.

Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2018 r. w wyniku udzielonego zamówienia publicznego odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Karczmiska będzie realizowany przez konsorcjum firm:

TONSMEIER Wschód Sp. z o.o., ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom oraz EKO-KRAS Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 27D, 23-204 Kraśnik.

W związku z koniecznością dostosowania sposobu zbiórki odpadów do wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U z 2017 r., poz. 19) – rozszerzeniu uległa ilość frakcji odpadów zbieranych oddzielnie (informacje dotyczące sposobu zbiórki wraz z harmonogramem w załączeniu).

 Harmonogram odbioru odpadów w 2018 r.

Zasady segregacji odpadów komunalnych