Ogłoszenie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 76/2020 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 30 grudnia 2020 r. podajemy do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Zarządzenie 76/2020
Wykaz nieruchomości