Odbiór odpadów komunalnych w 2021 r.

Gospodarka odpadami

Informujemy, iż w 2021 r. odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Karczmiska będzie realizowany przez  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karczmiskach, ul. Centralna 10A, 24-310 Karczmiska na podstawie udzielonego zamówienia publicznego.

 Harmonogram odbioru odpadów w 2021 r.