Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Karczmiska
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
ds. inwestycji i drogownictwa

Numer ewidencyjny naboru: KKB.2110.1.2020.JB

Data publikacji ogłoszenia: 28 lutego 2020 r.

Termin składania ofert: 16 marca 2020 r.

 

Pełna treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej [BIP]