Informacja o jakości wody

Karczmiska, 03 stycznia 2020 r.

GOŚ.6324.1.2020.KW

Informacja

Wójt Gminy Karczmiska, zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2019 r., poz. 1437.) informuje mieszkańców Gminy Karczmiska, że na podstawie raportów z badań wody:

  • pobranej w dniu 19.02.2019 r., w zakresie monitoringu parametrów grupy A, rozszerzonego o enterokoki, sprawozdania z badań wody z dnia 25.02.2019 r. Nr WD/86/2019, Nr WD/87/2019, oraz w zakresie monitoringu parametrów grupy B, sprawozdania z badań wody z dnia 07.03.2019 r., Nr WD/88/2019,

w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim, w punktach zgodności:

  • sieć rozdzielcza – hydrofornia Wolica,
  • sieć wodociągowa – Wolica-Kolonia 41,
  • sieć wodociągowa – Głusko Duże-Kolonia 54 Szkoła,

  • pobranej w dniu 25.06.2019 r., w zakresie monitoringu parametrów grupy A, rozszerzonego o enterokoki, raporty badania z dnia 28.06.2019 r., Nr 467/2019, Nr 468/2019;
  • pobranej w dniu 05.11.2019 r., w zakresie monitoringu parametrów grupy A, rozszerzonego o enterokoki, raporty badania z dnia 12.11.2019 r., Nr 945/2019, Nr 946/2019, oraz w zakresie monitoringu parametrów grupy B, raporty z badań wody z dnia 12.11.2019 r., Nr 944/2019

w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wolica – zarządca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karczmiskach, w punktach zgodności:

  • sieć rozdzielcza – hydrofornia Wolica,
  • sieć wodociągowa – Głusko Małe 1A,
  • sieć wodociągowa – Wolica-Kolonia 42,
  • sieć wodociągowa – Bielsko 6,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wolica, gmina Karczmiska.

 

Zastępca Wójta Gminy Karczmiska

/-/ Tatiana Łabęcka-Jaroszuk