Rozstrzygnięcie konkursu ,, Zapobiegam powstawaniu odpadów – działania edukacyjne w Zespole Szkół w Karczmiskach”.

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu ,, Zapobiegam powstawaniu odpadów – działania edukacyjne w Zespole Szkół w Karczmiskach”.

Konkurs pod hasłem „Zapobiegam powstawaniu odpadów – działania edukacyjne w Zespole Szkół w Karczmiskach‘’ został zorganizowany przez Gminę Karczmiska przy współpracy z Zespołem Szkół w Karczmiskach. Celem konkursu było m.in. rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci, przybliżenie zagadnień prawidłowej gospodarki odpadami, a także wdrażanie nawyków segregacji odpadów.

Na konkurs zgłoszono 17 prac z Zespołu Szkół w Karczmiskach. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 20 grudnia  2019 r. w Urzędzie Gminy Karczmiska.

Członkowie komisji jednogłośnie stwierdzili, że wszystkie prace były na bardzo wysokim poziomie, zachwycały kolorystyką, różnorodnością technik i pomysłowością. Komisja konkursowa przy wyborze prac kierowała się następującymi kryteriami: hasło, zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność, wartość językowa hasła oraz samodzielność wykonania prac.

Jury postanowiło przyznać:

I nagrodę dla Wiktorii Piłat, kl. II b

II nagrodę dla Marceliny Bochry, kl II b

III nagrodę dla Łukasza Goliszka, kl II b.

Wyróżniono następujące prace:

Szymon Stefanek, kl. IV b; Oliwia Kwietniewska, kl. II b; Katarzyna Kuchta, kl. III a, Szymon Jóźwik, kl. II b; Julia Borowiec, kl. II a; Adam Wojnicki, kl. II b; Kacper Kopeć, kl II b; Adam Janicki, kl. III a; Kacper Zarzycki, kl. II b; Arleta Radkowiak, kl. III a; Mikołaj Goliszek, kl. II b; Dominika Stefanek, kl. I b; Aleks Ceglarski, kl. III a; Oliwia Radkowiak, kl. VI c.

Wychowawcy poszczególnych klas zostaną poinformowani o terminie wręczenia nagród. Wszystkim uczniom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w konkursie.

Szczególne podziękowania składamy Pani Lidii Adamczyk – Hałas oraz Pani Barbarze Goliszek za ogromne zaangażowanie i poświęcony czas w przygotowaniu konkursu.