Transmisja obrad V Sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad V sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 28 stycznia 2019 r.