Więcej o: Gminne obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w Karczmiskach

Gminne obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w Karczmiskach

Gminne obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w dniu 11 listopada 2018 r. rozpoczęły się na Placu Niepodległości w Karczmiskach. Przed pomnikiem „PAMIĘCI POLEGŁYCH BOHATERÓW Z KARCZMISK ZA NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY” zgromadzili się mieszkańcy Gminy, władze samorządowe z Januszem Goliszkiem – Wójtem Gminy na czele, poczty sztandarowe, młodzież szkolna, harcerze. Wójt Gminy powitał zebranych, przedstawił program obchodów uroczystości i zaprosił do składania wieńców, kwiatów i zniczy pod pomnikiem.

Więcej „Gminne obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w Karczmiskach”

I Sesja Rady Gminy

Komisarz Wyborczy w Lublinie III Postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r. zwołał pierwszą Sesję Rady Gminy Karczmiska na dzień 20 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Karczmiska.

Porządek obrad sesji obejmuje:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych.
  4. Wręczenie Wójtowi Gminy zaświadczenia o wyborze.
  5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
  6. Przyjęcie dalszego porządku obrad.
  7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
  8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

Z up. Komisarza Wyborczego
Janusz Goliszek
Wójt Gminy