Sprawozdanie z konsultacji NGO

Sprawozdanie z konsultacji społecznych: Projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Pełna treść sprawozdania na stronie BIP Urzędu Gminy [BIP]