Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Karczmiska

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

ds. mienia komunalnego

 

Numer ewidencyjny naboru: KKB.2110.1.2018.JB

Data publikacji ogłoszenia: 05 lipca 2018 r.

Termin składania ofert: 16 lipca 2018 r.

Pełna informacja o naborze w BIP Urzędu Gminy [BIP]