Ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu oraz zawiejach śnieżnych