wtorek
30 sierpnia 2016
Do końca roku zostało 124 dni.

BIP

 Biuletyn informacji publicznej

Informacje wyborcze

 Informacje wyborcze

Insp. weterynarii

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii

System Zarządzania Jakością

Akty prawne on-line

Rządowe Centrum Legislacji
Najaktualniejsze wersje
elektroniczne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

600-lecie Karczmisk

obraz.jpg
 

Translator

EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian

Statystyka

Odwiedza nas 12 gości
mod_vvisit_counterDzisiaj296
mod_vvisit_counterWczoraj618
mod_vvisit_counterW tym tygodniu914
mod_vvisit_counterW tym miesiącu17776
mod_vvisit_counterOd początku1201457
Narodowe czytanie
wtorek, 30 sierpnia 2016
Narodowe czytanie
 
Zaproszenie
środa, 24 sierpnia 2016
Zaproszenie na rajd do Skarpy Dobrskiej
 
Zapytanie ofertowe
wtorek, 23 sierpnia 2016
 
Gminny turniej piłki siatkowej w Karczmiskach
wtorek, 23 sierpnia 2016
W niedzielę, 7 sierpnia 2016 r. na obiekcie sportowym „Orlika” w Karczmiskach odbył się gminny turniej piłki siatkowej zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy (UKS) przy Zespole Szkół w Karczmiskach. Rozgrywki zorganizowano w ramach realizacji zadania publicznego mającego na celu propagowanie idei trzeźwości i zdrowego trybu życia, o czym informowały rozwieszone plakaty i rozdawane ulotki.
W turnieju wzięło udział 3 drużyny z terenu Gminy Karczmiska. Składy drużyn były zróżnicowane wiekowo. Pani Małgorzata Potocka Jagodzińska główny sędzia turnieju przywitała zawodników uczestniczących w turnieju oraz zgromadzoną publiczność. Po zapoznaniu drużyn z regulaminem turnieju, przeprowadzeniu losowania - rozpoczęto rozgrywki. Jako pierwsze na boisko wybiegały drużyny Old Boys i Pokemonów. Ten mecz jak i następne były bardzo zacięte i obfitowały w ciekawe i piękne akcje nagradzane brawami przez kibiców. W przerwach między meczami zawodnicy korzystali z zakupionych napojów i przygotowanego posiłku.
O 17.00 rozgrywki dobiegły końca. Sędzia główny turnieju wraz z organizatorami dokonali podsumowania rozgrywek, ogłosili wyniki i pogratulowali zwycięzcom i laureatom przy gromkich brawach publiczności.
Prezes UKS Pan Jerzy Piłat podziękował za sportową rywalizację, zaciętą, sportową walkę prowadzoną w duchu far play i zaprosił laureatów po odbiór nagród na scenę główną w parku, gdzie odbywało się Święto bobru w Karczmiskach.
Po występie chóru „Corda Cantande” na scenie pojawili się zwycięzcy turnieju siatkarskiego, przedstawiciele pozostałych drużyn oraz wyróżnieni zawodnicy. Prezes UKS odczytał wyniki, a Pan Janusz Goliszek Wójt Gminy wręczył nagrody i gratulował sukcesu. Wyniki końcowe przedstawiały się następujące: III miejsce drużyna Pokemony, II miejsce drużyna Old Boys, I miejsce drużyna Patisony. Nagrody indywidualne otrzymali: Alan Górecki, Grzegorz Czopek, Konrad Wojtalik, Dominik Jarosz oraz Piotr Chodoła jako najlepszy zawodnik turnieju. Licznie zgromadzona publiczność głośnymi brawami nagrodziła uczestników turnieju.

Jerzy Piłat
Prezes
UKS Karczmiska

 
II Święto bobru w Karczmiskach
czwartek, 18 sierpnia 2016
II Święto BobruW dniu 7 sierpnia 2016 r. na terenie zespołu dworsko-parkowego w Karczmiskach odbyło się II Święto bobru (bobu). Dopisała letnia pogoda oraz licznie przybyli goście (ok. 3 tys.).

Święto bobru otworzył Janusz Goliszek – Wójt Gminy i Jacek Nowaczek – Przewodniczący Rady Gminy. Na scenie umieszczonej obok „pałacu” obyło się szereg zaplanowanych wydarzeń kulturalnych. Swoją obecnością imprezę uświetniły występy artystyczne w wykonaniu: Kapeli Karczmiaki, Zespołu Śpiewaczego KGW Karczmiska, chóru „Dmuchawce” ze Szkoły Podstawowej, chóru Gminy Karczmiska „Corda Cantando”, zespołu Thunder Nation i zespołu KillOff. Swoje umiejętności taneczne (baletu i tańca hip-hop) zaprezentowały Aleksandra Olszowa i Natalia Sawicka – uczennice Szkoły Podstawowej. Gościnnie na scenie pojawili się z krótkim repertuarem przedstawiciele Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z Sátoraljaújhely z Węgier.

Więcej…
 
XXIV Sesja Rady Gminy Karczmiska
czwartek, 11 sierpnia 2016

XXIV Sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się dnia 24 sierpnia 2016 r. (środa).

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Karczmiskach  i rozpoczną o godzinie 1000.

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Uchwalenie zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy:
    a) stwierdzenie , że projekt zmiany planu miejscowego nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
    b) rozpatrzenie uwag złożonych do projektu zmiany planu miejscowego,
    c) podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu miejscowego.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu
miejscowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego
w sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski i komunikaty.
10. Zamknięcie obrad.

 
Święto bobru
poniedziałek, 01 sierpnia 2016
Plakat Święto bobru
 
Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie
środa, 27 lipca 2016
Zmiany demograficzne wymagają zmian w sposobie funkcjonowania społeczeństwa, dlatego niezbędna jest nowa jakość w funkcjonowaniu seniorów w życiu lokalnym naszej gminy. Międzynarodowe Stowarzyszenie Animatorów i Koordynatorów "Helio" we współpracy z Gminną Biblioteką i Domem Kultury serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Karczmiska do udziału w projekcie pt.: „Międzypokoleniowa Inspiratornia Seniorów”.

Bezpośrednimi adresatami projektu są osoby starsze, powyżej 60 roku życia zamieszkujące teren gminy Karczmiska, jednakże do niektórych aktywności zapraszamy wszystkich mieszkańców bez względu na wiek. Głównym celem przedsięwzięcia jest wspieranie aktywizacji i integracji społecznej osób starszych oraz działania na rzecz solidarności międzypokoleniowej.

W ramach projektu zaplanowano: Międzypokoleniową bibliotekę – spotkania w bibliotece, warsztaty aktywności obywatelskiej, zajęcia komputerowe, teatralne i plastyczne, spotkania integracyjno–kulturalne, wizytę studyjną oraz Forum Integracji Międzypokoleniowej.

Większość aktywności odbędzie się w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury. Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja prowadzona jest przez Gminną Bibliotekę i Dom Kultury
w Karczmiskach. Projekt jest dofinansowany ze środków Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Dane kontaktowe:

Gminna Biblioteka i Domu Kultury w Karczmiskach
tel. 81 828 70 69 lub 669227338; email:

lub

Tomasz Lipiński tel. 604 206 774, Koordynator projektu, email:

Kwestionariusz zgłoszeniowy
 
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa
wtorek, 26 lipca 2016
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie:

86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminie 1 – 31 października 2016 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - www.minrol.gov.pl

Załączniki:
- Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa
- Oświadczenie o użytkach lub dzierżawach
- Wykaz faktur


 
WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017
czwartek, 21 lipca 2016
Informacja w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom w 2016 r.
„Wyprawka szkolna”

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi Rozporządzeniu Rady Ministrów z 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”, pomocą obejmie się uczniów:

  • - słabowidzących,
  • - niesłyszących,
  • - słabosłyszących,
  • - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • - z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • - z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą.

W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc przysługiwać będzie:

  • - uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego,
  • - uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do:klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy.
Przez materiał edukacyjny, o którym mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty należy rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 we wstępnie ustalonym terminie od 01.09.2016 r. do 07.09.2016 r.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy.

Druki wniosków będzie można pobrać w sekretariatach szkół, w Urzędzie Gminy lub ze strony internetowej www.karczmiska.pl.

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2016 „Wyprawka szkolna”. W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów zwrot kosztów następuje po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu, czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

Realizacja zwrotu rodzicom kosztów zakupu odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych nastąpi najpóźniej do dnia 18 listopada 2016 r. w Zespole Szkół w Karczmiskach.

Więcej informacji na temat pomocy materialnej dla uczniów, w proponowanych formach dofinansowania zakupu podręczników, można uzyskać w sekretariatach szkół i na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych z 5 lipca 2016 r.
(Dz. U. z 18 lipca 2016 r. poz. 1045).


Załączniki:
1) Wzór wniosku,
2) Tabela przysługującego dofinasowania. 
Półkolonie letnie w Szkole Podstawowej Karczmiskach
wtorek, 19 lipca 2016
Od 4 – 29 lipca 2016 r. w Szkole Podstawowej w Karczmiskach odbywają się półkolonie letnie dla 50 dzieci z terenu Gminy. Taką formę wypoczynku letniego realizuje od czterech lat w naszej Gminie – Towarzystwo Rozwoju Ziemi Karczmiskiej.

Zadanie finansowane jest ze środków przekazanych przez Gminę Karczmiska, środków własnych stowarzyszenia i wpłat rodziców. Podczas dwóch 10-dniowych turnusów, w ramach codziennych zajęć programowych organizatorzy zaplanowali dla dzieci atrakcyjne i aktywne formy spędzania czasu wolnego oraz obiad i podwieczorek. Ważnymi celami realizowanego zadania jest też profilaktyka zdrowotna i promowanie zasad bezpieczeństwa uczestników.
W pierwszym turnusie odbyły się wycieczki do: Kazimierza Dolnego, Kozłówki, Nałęczowa, Opola Lubelskiego oraz dzieci odwiedziły ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną Kleniewo.
W dniu 15 lipca 2016 r. w Szkole Podstawowej w Karczmiskach odbyło się podsumowanie I turnusu półkolonii, które przygotowała i prowadziła Pani Bożena Popiołek z wychowawcami Panią Renatą Morek i Izabelą Kamińską.
W podsumowaniu wypoczynku uczestniczyli Pani Elżbieta Seredyn – Zastępca Wójta Gminy i Sławomir Goliszek - inspektor Urzędu Gminy. W imieniu Wójta Gminy – Pani Elżbieta Seredyn podziękowała organizatorom za przygotowanie tak atrakcyjnej formy
wypoczynku dla dzieci i zapowiedziała kontynuację tego zadania w latach następnych. Dzieci z dużym przejęciem opowiadały o swoich wrażeniach z pobytu na półkolonii. Bardzo podobał się im rejs statkiem po Wiśle, pobyt u strażaków PSP w Opolu Lubelskim, pieczenie ciasta, lepienie misek z gliny, spotkania z policjantem, pielęgniarką, leśnikiem, kominiarzem, czy wreszcie zajęcia plastyczne i rekreacyjno-sportowe na „Orliku”. Koloniści otrzymali dyplomy i nagrody, a na zakończenie turnusu obejrzeli w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury spektakl aktorów z Teatru Art - Re z Krakowa ze sztuką ,,Piękna i Bestia".

Ta jedyna w Powiecie Opolskim sprawdzona forma wypoczynku cieszy się wśród dzieci
z naszych szkół dużym zainteresowaniem i jest wysoko oceniana przez władze samorządowe Gminy. Również rodzice i podmioty kontrolujące wypoczynek chwalą organizację i przebieg półkolonii letnich w Szkole Podstawowej w Karczmiskach.

Galeria zdjęć
 
Turniej piłki siatkowej plażowej
wtorek, 19 lipca 2016
W niedzielę 10 lipca 2016 r. na obiekcie sportowym „Zagrzęba” w Karczmiskach odbył turniej piłki siatkowej plażowej. Rozgrywki z udziałem 7 drużyn zostały zorganizowane przez Uczniowski Klub Sportowy (UKS) przy Zespole Szkół w Karczmiskach, dzięki dotacji przekazanej przez Gminę Karczmiska. Uczestnicy zawodów od gimnazjalistów do oldbojów reprezentowali Gminę niemal we wszystkich kategoriach wiekowych.

Turniej, w imieniu organizatorów otworzył Pan Tomasz Popiołek, sędzia główny zawodów
i odpowiedzialny za jego przebieg. Przywitał zarówno uczestników jak i przybyłych kibiców. Następnie zapoznał ich z regulaminem turnieju oraz celem jaki przyświecał jego organizacji, czyli propagowaniu idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia. Fachową pomoc w dziedzinie profilaktyki UKS otrzymał od przedstawicieli Powiatowej Stancji Sanitarno- Epidemiologicznej z Opola Lubelskiego.

Po dokonaniu losowania zabrzmiał pierwszy gwizdek rozpoczynający rywalizację między drużynami. Mecze były bardzo zacięte ale przebiegały w duchu sportowej rywalizacji przy pięknej, letniej pogodzie. Organizatorzy zapewnili uczestnikom również posiłki i napoje.

O 18.00 turniej dobiegł końca. Sędzia główny zawodów, w asyście Pani Justyny Bochry - pracownika Urzędu Gminy Karczmiska, odczytał wyniki, wręczył dyplomy i statuetki wyróżnionym zawodnikom i zwycięskim drużynom. Nagrody indywidualne otrzymali:
- Anna Bratman - najlepszy zagrywający,
- Bartłomiej Wojtalik - najlepszy przyjmujący,
- Grzegorz Watras - najlepszy atakujący,
- Michał Walencik - najlepszy blokujący,
- Jarosław Paruch – najbardziej wszechstronny zawodnik turnieju.
W rywalizacji drużynowej statuetki odebrali:
- I miejsce – Jarosław Paruch, Konrad Wojtalik i Bartłomiej Wojtalik,
- II miejsce – Marcin Walczyk, Michał Walencik i Grzegorz Czopek,
- III miejsce – Anna Bratman i Michał Wosik.

Wszyscy wyróżnieni i pozostali uczestnicy turnieju zostali dodatkowo nagrodzeni przez kibiców gromkimi brawami. Na zakończenie turnieju, organizatorzy podziękowali wszystkim, którzy wspierali Klub w organizacji tej imprezy oraz zaprosili uczestników na turniej piłki siatkowej, planowany na 7 sierpnia 2016 r. na obiekcie sportowym „ORLIKA”.

Jerzy Piłat
Prezes
UKS Karczmiska

Galeria zdjęć
 
Ogłoszenie
poniedziałek, 18 lipca 2016

Zarząd LGD "Owocowy Szlak" ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. projektów w Biurze LGD "Owocowy Szlak".

Pełna informacja o naborze na stronach LGD Owocowy Szlak

 
Ogłoszenie
czwartek, 14 lipca 2016
OGŁOSZENIE O II ROKOWANIACH

Wójt Gminy Karczmiska
ogłasza II rokowania, po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym,
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 19 na IV piętrze w budynku wielorodzinnym
„Dom Nauczyciela” w Karczmiskach


Szczegóły dotyczące postępowania dostępne na stronie podmiotowej BIP.

 
Komunikat w sprawie eksportu jabłek do Chin
wtorek, 12 lipca 2016
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Opolu Lubelskim informuje o możliwości eksportu owoców jabłek do Chin.

Szczegółowe informacje w sprawie obowiązku rejestracji / wzór wniosku /, zasad prowadzenia nadzoru nad produkcją jabłek oraz inne obowiązki dostępne są na stronie PIORIN

Producenci zainteresowani tym kierunkiem eksportu jabłek wyprodukowanych w 2016 r. winni złożyć wniosek o zarejestrowanie do Oddziału w Opolu Lubelskim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2016 r.


 
USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
wtorek, 12 lipca 2016
swiss.pngW związku z posiadaniem niewykorzystanych środków na utylizację wyrobów azbestowych w ramach projektu pt.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach.

Powyższy nabór dotyczy jedynie wniosków od osób fizycznych.

Nabór odbędzie się w dniach 11-17 lipca 2016 r.

Wymagane dokumenty:

Druki do uzyskania w Urzędzie Gminy w Karczmiskach, pokój nr 12 oraz na www.azbest.lubelskie.pl w zakładce Do pobrania:

   - Wniosek dla osób fizycznych (podawana jest ilość eternitu w m2)
   - Kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku (nie dotyczy przypadku usunięcia płyt azbestowo-cementowych, pochodzących z demontażu pokryć dachowych przed 2004 r.).


 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje: 1 - 16 z 787
 
Urząd Gminy Karczmiska

Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska
tel. 81 828-70-26
      81 828-70-40
      81 828-70-59
fax: 81 828-70-26 wew.25
e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl
 
 
Nr rachunku bankowego:
P.B.S. Opole Lubelskie o/Karczmiska
52873400080040029920000010

Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

Hala Sportowa


Orlik 2012

Orlik2012

Misja CHODLIK

Misja archeologiczna CHODLIK

Radośni w rozwoju

Radośni w rozwoju

Wsparcie na starcie

Czysta Gmina

Czysta Gmina

Linki

owocszl.jpgZwiązek Gmin Lubelszczyzny
Zdrowa gmina

Zielona linia


Budujemy Sportową Polskęporady prawne

Galeria zdjęć

Obraz
Copyright © 2016 Serwis internetowy Gminy Karczmiska. All rights reserved