niedziela
25 września 2016
Do końca roku zostało 98 dni.

BIP

 Biuletyn informacji publicznej

Informacje wyborcze

 Informacje wyborcze

Insp. weterynarii

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii

System Zarządzania Jakością

Akty prawne on-line

Rządowe Centrum Legislacji
Najaktualniejsze wersje
elektroniczne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

600-lecie Karczmisk

obraz.jpg
 

Translator

EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian

Statystyka

Odwiedza nas 9 gości
mod_vvisit_counterDzisiaj422
mod_vvisit_counterWczoraj576
mod_vvisit_counterW tym tygodniu4728
mod_vvisit_counterW tym miesiącu14396
mod_vvisit_counterOd początku1216561
Co słychać w Przedszkolu w Karczmiskach
piątek, 23 września 2016
Od 1września 2016 r. rozpoczął się kolejny rok szkolny 2016/2017.
Do Przedszkola w Karczmiskach uczęszcza 179 przedszkolaków w 10 grupach przedszkolnych (6 w Karczmiskach, 2 w Głusku i 2 w Słotwinach). Nasze przedszkole cieszy się dużym powodzeniem, gdyż oprócz dzieci z naszej Gminy do oddziałów przedszkolnych zapisane się dzieci z Gminy: Wilków, Kazimierz Dolny Opole Lubelskie i Poniatowa. Grupy są zróżnicowane ilościowo od 8 do 25 dzieci, jak i wiekowo. Przedszkole czynne jest od 6:30 do 16:00. Zapewnia 5 godzin bezpłatnej opieki wychowawczej w godzinach 8:00 – 13:00. Za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu pobierana jest opłata w wysokości 1 zł. Dzieci w przedszkolu otrzymują całodzienne wyżywienie obejmujące śniadanie, obiad i podwieczorek, dostosowane do potrzeb rozwojowych małego dziecka. Przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia do zajęć dydaktycznych, wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne oraz place zabaw.
Nauczyciele (wychowawcy) dbają o rozwój dzieci, rozumiejąc i szanując ich różnice indywidualne. Proces edukacyjno-wychowawczy trwa przez cały dzień, a nie tylko w czasie tzw. obowiązkowych zajęć dydaktycznych i jest on ciągiem planowanych, pełnowartościowych sytuacji edukacyjnych. W grupie rówieśniczej, pod okiem nauczyciela poprzez naśladowanie innych, dziecko uczy się aktywności, nowych zachowań, przyzwyczajeń, co przejawia się w radzeniu sobie w sytuacjach życiowych. W ofercie naszego przedszkola znalazły się również zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli dostosowane do możliwości i zainteresowań dzieci. W trakcie pobytu w przedszkolu, dzieci mają możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach: zajęcia umuzykalniające (rytmika) i język angielski.
W roku szkolnym 2016/17 szczególną uwagę będziemy zwracać na rozwój umiejętności artystycznych i ruchowych. Chcemy, by nasze dzieci poprzez udział w różnych konkursach i przeglądach organizowanych na terenie przedszkola lub po za nim, mogły reprezentować swoje uzdolnienia i predyspozycje, osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości. Liczymy na współpracę z rodzicami, instytucjami oraz stowarzyszeniami.

Dyrektor Przedszkola
Joanna Brzozowska-Samolej

 
Konkurs LGD
środa, 21 września 2016
Plakat_razem_dla_klimatu
 
XXV Sesja Rady Gminy Karczmiska
wtorek, 20 września 2016

XXV Sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się dnia 27 września 2016 r. (wtorek).

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Karczmiskach  i rozpoczną o godzinie 900.

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja z przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2016 r.
5. Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
6. Dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium i planu miejscowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wsparcia Policji.
9. Dokonanie zmian w uchwale w sprawie opłat za usługi przewozowe.
10. Podjęcie uchwał w sprawie obrotu nieruchomościami:
     a) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości,
     b) wyrażenie zgody na komunalizację mienia Skarbu Państwa.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i komunikaty.
13. Zamknięcie obrad.


 
Informacja dla producentów mleka
wtorek, 20 września 2016
komunikat__przyjmowanie_wnioskow_od_producentow_mleka_redukujacych_dostawy
 
Serdecznie zapraszamy na Zebrania Wiejskie
poniedziałek, 19 września 2016
Wójt Gminy Karczmiska serdecznie zaprasza mieszkańców poszczególnych sołectw na zebrania wiejskie, które odbywać się będą według następującego harmonogramu:

    L.p.
   Sołectwo
    Data
    Godzina
    Miejsce zebrania
   1.
    Bielsko
    20.09.2016
   1600
   Dom Sołtysa
   2.
   Chodlik
    20.09.2016
   2000
   Remiza OSP
   3.
   Głusko Duże
    28.09.2016
   1800
   Remiza OSP
   4.
   Głusko Małe
    28.09.2016
   1800
   Remiza OSP
   5.
   Górki
    21.09.2016
   1700
   Dom Sołtysa
   6.
   Jaworce Mieczysławka
    18.09.2016
   1400
   Dom Sołtysa
   7.
   Karczmiska Drugie
    25.09.2016
   1500
   Sala Konferencyjna
   Urzędu Gminy w Karczmiskach
   8.
   Karczmiska Pierwsze
    18.09.2016
   1500
   Remiza OSP
   9.
   Karczmiska Pierwsze Kolonia
    18.09.2016
   1400
   Dom Sołtysa
   10.
   Noworąblów
    25.09.2016
   1400
   Remiza OSP
   11.
   Słotwiny
    11.09.2016
   1700
   Remiza OSP
   12.
   Słotwiny-Czerwone Łąki
    24.09.2016
   1800
   Dom Sołtysa
   13.
   Uściąż
    22.09.2016
   1700
   Budynek po byłej szkole
   14.
   Uściąż Kolonia
    24.09.2016
   1630
   Dom Sołtysa
   15.
   Wolica
    25.09.2016
   1700
   Świetlica Wiejska
   16.
   Wolica Kolonia
    25.09.2016
   1700
   Świetlica Wiejska
   17.
   Wymysłów
    23.09.2016
   1800
   Remiza OSP
   18.
   Zaborze
    11.09.2016
   1600
   Remiza OSP
   19.
   Zagajdzie
    15.08.2016
   1600
   Dom Sołtysa


Głównym tematem przedmiotowych spotkań będzie przeznaczenie środków z Funduszu Sołeckiego na 2017 rok, a także zapoznanie sięz oczekiwaniami i problemami z jakimi borykają się nasi mieszkańcy.

Serdecznie zapraszamy !


 
Zaproszenie na bezpłatne badania krwi
poniedziałek, 19 września 2016

 
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
wtorek, 13 września 2016
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim, przypomina o ciążącym na właścicielu, ustawowym obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie (art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt).

1. Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
3. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny (art. 85, ust. la cytowanej ustawy).
 
Zaproszenie na spotkanie z RPO
wtorek, 13 września 2016
Rzecznik Praw Obywatelskich
dr Adam Bodnar

zaprasza organizacje społeczne
na spotkanie konsultacyjne w Opolu Lubelskim
14 września 2016 r., w godz. 9.30 – 11.30
Sala Taneczna w Opolskim Centrum Kultury, ul. Lubelska 30

Szczegółowe informacje na temat spotkania
 
Zawiadomienie
poniedziałek, 12 września 2016
ZAWIADOMIENIE

O KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW


Wójt Gminy Karczmiska informuje, że zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

W związku z powyższym od dnia 01.10.2016r. upoważnieni przez Wójta Gminy pracownicy Urzędu Gminy rozpoczną w terenie prace w zakresie zbierania informacji na temat zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, a także kontrolę posiadania przez mieszkańców umów na wywóz nieczystości płynnych i rachunków potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Karczmiska.

Informuję, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie.

Proszę mieszkańców o współpracę i udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.Wójt Gminy Karczmiska
Janusz Goliszek

 
Zapytanie ofertowe
poniedziałek, 12 września 2016
 
Narodowe Czytanie w Karczmiskach
środa, 07 września 2016
,,Narodowe czytanie" to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich.
Czytanie zostało nazwane ,,narodowym'', aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

W 2016 r. popularyzowano powieść ,,Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. W tym roku wspólnie przystąpili do akcji ,,Narodowego czytania" Gminna Biblioteka i Dom Kultury oraz Zespół Szkół w Karczmiskach. 2 września 2016 r. na terenie zespołu dworsko- parkowego w Karczmiskach zgromadzili się uczestnicy tego wydarzenia. Pani Elżbieta Seredyn – Zastępca Wójta Gminy Karczmiska powitała uczestników oraz życzyła pozytywnych wrażeń z lektury i jako pierwsza rozpoczęła czytanie. We wspólnym czytaniu wzięły udział dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Fragmenty powieści czytali również dorośli tj.: nauczyciele, samorządowcy, radni, seniorzy i pracownicy GBiDK. Niezwykłego kolorytu spotkaniu dodały niewątpliwie antyczne stroje, w które przebrani byli uczestnicy oraz muzyka, która towarzyszyła ,,Czytaniu".

W naszej miejscowości tak jak w 2 tys. innych w całej Polsce również wybrzmiały słowa, które sto dwadzieścia lat temu wyszły spod pióra pierwszego polskiego noblisty. Akcja wpisała się również w projekt ,,Międzypokoleniowa Inspiratornia Seniorów”.

Ewa Nowaczek
Gminna Biblioteka i Dom Kultury
 
Rajd rowerowy
środa, 07 września 2016
W sobotę 27 sierpnia 2016 r. młodzież i seniorzy zmierzyli swoje siły na kolejnym rajdzie rowerowym. Punktem docelowym był rezerwat przyrody ,,Skarpa Dobrska” położony na gruntach wsi Podgórz i Dobre, w granicach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000.
Rezerwat ten słynie z wąwozów, które są jednymi z najgłębszych tego typu form w Polsce. Osobliwością rezerwatu są również występujące na stromych, wapiennych i lessowych zboczach murawy rzadkie gatunki roślin (np. miłek wiosenny). Trasa rajdu nie była łatwa: strome zjazdy  i podjazdy, piaszczyste polne drogi, pagórki, górki. Ale na koniec przepiękne widoki przekonały nas, że było warto. Dreszczyk emocji wywołał zjazd ze skarpy. W trakcie wyprawy zobaczyliśmy wąwozy w Rogowie, Skarpę Dobrską, grodzisko w Podgórzu, kaplicę  w Polanówce a zakończyliśmy ogniskiem na stacji Polanówka.
Rajdy rowerowe organizowane przez Gminną Bibliotekę i Dom Kultury w Karczmiskach cieszą się dużą popularnością, bierze w nich udział coraz więcej uczestników. Ten realizowany był  w ramach projektu ,,Międzypokoleniowa Inspiratornia Seniorów” i współfinansowany ze środków Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Zapraszamy na kolejne rajdy, o których będziemy informować.

Ewa Nowaczek
Gminna Biblioteka i Dom Kultury

 
Ogłoszenie LGD
środa, 07 września 2016
Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” serdecznie zaprasza do udziału w wyjeździe studyjno - szkoleniowym do "FRUX SOLIS Małgorzata Solis" (Mikołajówka 11, 23-250 Urzędów) w dniu 7 października br.
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w Karczmiskach
piątek, 02 września 2016
Drodzy Uczniowie i Szanowni Nauczyciele !
Życzę Wam, aby szkoła była drugim domem, miejscem pozytywnych doświadczeń i wspomnień ale przede wszystkim zagłębiem wiedzy, startem w dorosłe życie i miejscem realizacji pasji zawodowych.
Drodzy uczniowie – nie traćcie zapału do nauki oraz osiągajcie najlepsze wyniki edukacyjne i w zachowaniu.
Szanowna Rado Pedagogiczna – twórzcie dobrą szkołę, która wiedzie do dobrej przyszłości.
Powodzenia w nowym roku szkolnym 2016/2017
                             życzy Janusz Goliszek - Wójt Gminy Karczmiska.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017, w Zespole Szkół w Karczmiskach miało miejsce w dniu 01. 09. 2016r. o godzinie 9.30 w hali sportowej. Pan Piotr Długosz Dyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach powitał zaproszonych gości, uczniów oraz pracowników i życzył im wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym. Następnie głos zabrali: Pani Elżbieta Seredyn Zastępca Wójta Gminy Karczmiska oraz Pan Marcin Jarosz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Karczmiska. Spotkanie uświetniła część artystyczna w wykonaniu uczniów klas trzecich i piątych oraz chóru szkolnego „Dmuchawce” pod kierunkiem Pani Anżeli Kwiatkowskiej. Nad całością czuwały wychowawczynie klas trzecich Panie: Janina Wawer i Agata Tarkowska.

Galeria zdjęć
 
APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZMISKA
środa, 31 sierpnia 2016
Szanowni Państwo !

09 maja 2016 r. Ochotnicza Straż Pożarna Karczmiska wspólnie z Kołem Kobiet „Bobrzanki” podpisała z Fundacją Bank Żywności z Lublina porozumienie o współpracy partnerskiej z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
W ramach zainicjowanej współpracy Bank Żywności będzie przekazywał od września 2016 r. do czerwca 2017 r. cyklicznie żywność na podstawie liczby zakwalifikowanych do Programu osób.
W ramach Programu będą prowadzone także inne działania towarzyszące np. warsztaty kulinarne z udziałem ekspertów kulinarnych, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania i wykorzystania artykułów spożywczych, programy edukacyjne i warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
czy warsztaty edukacji ekonomicznej.

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest spełnienie łącznie następujących kryteriów:
1) kryterium dochodowe: dla osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć kwoty 951 zł (netto), dla osoby w rodzinie kryterium wynosi 771 zł (netto);
2) wystąpienie przynajmniej jednej przesłanki spośród wymienionych poniżej:
ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm i narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

W związku z tym prosimy Państwa o pomoc w ustaleniu osób kwalifikujących się do Programu i skierowanie ich w terminie do 10 września 2016 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczmiskach.
Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) wydawane będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach po uprzednim przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i przedstawieniu kompletu dokumentów potwierdzających aktualne dochody osoby/rodziny.

Z poważaniem

Krzysztof Karaś

Prezes OSP
Karczmiska

 
Narodowe czytanie
wtorek, 30 sierpnia 2016
Narodowe czytanie
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje: 1 - 16 z 802
 
Urząd Gminy Karczmiska

Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska
tel. 81 828-70-26
      81 828-70-40
      81 828-70-59
fax: 81 828-70-26 wew.25
e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl
 
 
Nr rachunku bankowego:
P.B.S. Opole Lubelskie o/Karczmiska
52873400080040029920000010

Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

Hala Sportowa


Orlik 2012

Orlik2012

Misja CHODLIK

Misja archeologiczna CHODLIK

Radośni w rozwoju

Radośni w rozwoju

Wsparcie na starcie

Czysta Gmina

Czysta Gmina

Linki

owocszl.jpgZwiązek Gmin Lubelszczyzny
Zdrowa gmina

Zielona linia


Budujemy Sportową Polskęporady prawne

Galeria zdjęć

Obraz
Copyright © 2016 Serwis internetowy Gminy Karczmiska. All rights reserved